EN fuss
volume_up
{substantiv}

fuss (også: furor, hue and cry, row, ruckus)
volume_up
meteli {substantiv}
Why should we make a fuss about the future of Europe?
Miksi pitäisi nostaa meteli Euroopan unionin tulevaisuudesta?
I would like to launch a slogan for this: 'making a fuss does no good and good makes no fuss'.
Haluaisin esittää tätä koskevan iskulauseen: "meteli ei ole hyväksi eikä hyvästä nouse meteliä".
Jos ei, mistä moinen meteli johtuu?
fuss (også: abashment)
volume_up
hämminki {substantiv}
fuss (også: flurry)
volume_up
tohina {substantiv}
fuss
volume_up
vouhotus {substantiv}
fuss
volume_up
hössötys {substantiv}

Eksempelsætninger "fuss" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI should like to express my annoyance at the fuss just made by Mrs Van der Laan.
Haluan ilmaista ärtymykseni jäsen Van der Laanin äskettäisestä purkauksesta.
EnglishFortunately, with Windows 7, my devices work together without a lot of fuss.
Onneksi Windows 7:n myötä laitteeni toimivat yhdessä ilman suurta vaivannäköä.
EnglishIn short, a lot of fuss has been made about nothing and Parliament has not achieved any results.
Paljon melua tyhjästä siis ilman että Euroopan parlamentti on saavuttanut tuloksia.
EnglishI cannot understand what all the fuss is about.
En ymmärrä parlamentin mielenkuohua, sillä meidän tehtävämmehän on juuri keskustella.
EnglishMr President, amidst all the fuss about Turkey, Slovakia got off lightly in Luxembourg in December.
Arvoisa puhemies, Turkin kohdalla esiintyneen kohun takia Slovakia pääsi Luxemburgissa itse asiassa helpolla.
EnglishWe are making too great a fuss over something that will provide very few results.
EnglishThe fuss that is made about it is completely unwarranted and not in the interests of public health and the environment.
Asiasta nostettu kohu on täysin asiaton ja tarpeeton kansanterveyden ja ympäristön kannalta.
EnglishThis is why I cannot understand what all the fuss is about.
Tämän takia en ymmärrä asiasta nostettua meteliä.
EnglishThis shows that the Russians cannot appreciate why we in Europe make such a fuss about Chechnya.
Tämä osoittaa, etteivät venäläiset voi ymmärtää, miksi me eurooppalaiset olemme tehneet niin suuren numeron Tšetšeniasta.
EnglishAnd nobody seems to be making a fuss about it.
Ja kukaan ei tunnu kiinnittävän mitään huomiota asiaan.
EnglishMr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, I do not understand what all the fuss is about.
Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja ja komission jäsen, en ymmärrä, mistä kaikki tämä kohu johtuu.
EnglishIt is about time that all the fuss about duty-free stopped and the maritime sector got on with things like everybody else.
On lopetettava valitus verovapaan myynnin lopettamisesta. Näiden ihmisten on käyttäydyttävä muiden tavoin.
EnglishAmidst this mighty fuss just let me mention,
Amidst this mighty fuss just let me mention,
EnglishAnd no one in America is making any fuss about it.
EnglishIt is just unfortunate that certain members of the Council will feel the need to make a fuss about the way in which the burden is distributed.
On valitettavaa, että jotkut neuvoston jäsenet katsovat tarpeelliseksi riidellä taakanjaosta.
EnglishMr President, I think those of you who know me in this House, will know that I am not one to make a fuss.
Arvoisa puhemies, uskon, että ne parlamentin jäsenet, jotka tuntevat minut, tietävät, ettei minulla ole tapana suurennella asioita.
EnglishThere has been a lot of fuss made about my report in the Committee on Economic and Monetary Affairs and Industrial Policy.
Mietintöni on herättänyt paljon hälyä talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevässä valiokunnassa.
EnglishThis is not a lot of fuss about nothing.
Kyseessä ei ole paljon melua tyhjästä.
English   – Mr President, I have expressed quite a few views on the Commission’s health programme and kicked up a bit of a fuss.
   – Arvoisa puhemies, olen esittänyt aika monta näkemystä komission terveysalan ohjelmasta ja aiheuttanut hieman hämmennystä.
EnglishA big fuss is made from time to time in the Union about the risks associated with nuclear waste and nuclear power stations in northwestern Russia.
Unionissa nostetaan ajoittain kova kohu ydinjätteiden ja ydinvoimaloiden riskeistä luoteis-Venäjällä.