Engelsk-finsk oversættelse af "haggling"

EN

"haggling" finsk oversættelse

volume_up
haggling {substantiv}
EN

haggling {substantiv}

volume_up
haggling (også: haggle)
The haggling, which also took place here in Parliament, about whether to limit emissions by 40% or 50%, was wrong.
Myös täällä parlamentissa käyty tinkiminen siitä, pitäisikö päästöjä rajoittaa 40 prosentilla vai 50 prosentilla, oli väärin.
Let me say, with all the emphasis I can muster, that there must be no repetition of the haggling that we have seen going on over recent weeks and months.
Saanen sanoa niin painokkaasti kuin vain osaan, että viime viikkoina ja kuukausina näkemämme tinkiminen ei saa toistua.
To Mr Herzog, whose group I understand intends to adopt a similar position, I would like to say that I particularly liked your expression 'tough haggling' .
Jäsen Herzog, jonka ryhmän ymmärsin ottavan vastaavanlaisen kannan, pidin käyttämästänne ilmauksesta "ahne tinkiminen".

Synonymer (engelsk) for "haggling":

haggling

Eksempelsætninger "haggling" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe European Union has no answer to Turkey's bazaar-style haggling tactics.
Euroopan unionilla ei ole vastinetta Turkin basaarityyppiselle tinkimistaktiikalle.
EnglishIt is essential that our internal haggling is not at the expenses of the new candidate countries.
On välttämätöntä, että meidän kinastelumme ei tapahdu hakijamaiden kustannuksella.
EnglishWhat a pity about the haggling I have witnessed over recent days.
On ollut todella harmillista joutua seuraamaan viime päivien kinastelua.
EnglishIt is still haggling over every tiny obligation towards the European Union.
Se tinkii yhä jokaisesta pienestäkin sitoumuksesta, joita Euroopan unioniin liittyminen edellyttää.
EnglishIt is necessary that, irrespective of the haggling about individual finance, that approach should be kept.
Sitä lähestymistapaa olisi noudatettava riippumatta siitä, että yksittäisistä rahoitusosuuksista kinastellaan.
EnglishI am not haggling over six months, but I do want clear objectives and we must have a clear timetable.
En tinkaa siinä yhteydessä puolen vuoden vuoksi, mutta haluaisin selkeät tavoitteet, ja meillä on oltava selkeä aikataulu.
EnglishThe Council is haggling about the energy target.
English(NL) Mr President, this haggling about the appointment of the President of the European Council is far from edifying.
(NL) Arvoisa puhemies, tämä saivartelu Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan nimittämisestä ei ole lainkaan mieltä ylentävää.
EnglishNo more haggling over human rights.
Ihmisoikeuksista ei pidä enää tinkiä.
EnglishThe Council spent six years haggling over this compromise and, in doing so, evidently ignored the problems of the flying crew.
Neuvosto on kursinut tätä kompromissia kokoon kuuden vuoden ajan ja ylenkatsonut siten selkeästi lentävän miehistön ongelmia.
EnglishThat seems rather like haggling.
Tämä muistuttaa lähinnä tinkimistä.
EnglishWe cannot now accept last-minute deals and haggling that are not only against Parliament, but also against democracy and transparency.
Emme voi hyväksyä viime hetken kaupanhierontaa, sillä se on vastoin sekä parlamentin että demokratian ja avoimuuden periaatteita.
EnglishI have the impression that we are forever haggling, and I find it regrettable, because what is at stake here is public health for children.
Me tunnumme vain kinastelevan loputtomiin, mikä on mielestäni valitettavaa, sillä kyseessä on lapsiin liittyvä kansanterveys.
EnglishAnd what a striking contrast we have seen between the stimulating content of the Laeken declaration and the haggling over agencies.
Sitä paitsi kuinka räikeä olikaan Laekenin julistuksen kannustavan sisällön ja virastojen kohdalla käytyjen lehmänkauppojen välinen kontrasti.
EnglishIt should be categorically emphasised that human rights cannot play a part in any negotiations or haggling with a diplomatic or economic basis.
Olisi ehdottomasti korostettava, ettei ihmisoikeuksia pidä sotkea neuvotteluihin tai diplomaattiseen tai taloudelliseen tinkimiseen.
EnglishOur duty is to question the impenetrable haggling that surrounds appointments to the posts that resulted from the Treaty of Lisbon.
Meidän velvollisuutenamme on kyseenalaistaa käsittämätön kinastelu, joka ympäröi Lissabonin sopimuksessa annettuihin virkoihin tehtyjä nimityksiä.
EnglishBut sitting up until all hours of the morning on three occasions haggling over ECU 40 million spread over four years is really going a little too far.
Siinä, että kolmena iltana käsitellään myöhään yöhön saakka 40 miljoonan ecun summaa neljäksi vuodeksi, mennään myös liian pitkälle.
EnglishYou can just imagine how they will again be haggling, the sort of cattle market it will turn into, and things can, in fact, only get worse.
Voimme vain kuvitella, millaista tinkimistä ja huutokauppaa siitä jälleen kerran tulee, ja itse asiassa asiat voivat ainoastaan kääntyä huonompaan päin.
EnglishWe have been haggling over figures – 20 million, 30 million, 50 million – because it is unwilling to provide sufficient resources to make this programme happen.
Tingimme määristä – 20 miljoonaa, 30 miljoonaa, 50 miljoonaa – koska neuvosto ei halua antaa ohjelman toteuttamiseen riittäviä varoja.
EnglishThe European Union is therefore merely stalling for time so that it can finish haggling with the USA for control of Iraq's oil fields.
Euroopan unioni pyrkii siis ainoastaan voittamaan aikaa, jotta se voi saattaa loppuun Irakin öljykenttien valvontaa koskevan kaupankäyntinsä Yhdysvaltojen kanssa.