Engelsk-finsk oversættelse af "incapable"

EN

"incapable" finsk oversættelse

EN incapable
volume_up
{adjektiv}

incapable (også: incompetent, unable)
I am just as incapable as my fellow MEPs of expressing such a positive view.
Olen kollegojeni tavoin kykenemätön suhtautumaan asiaan myönteisesti.
Why is the Council inactive and incapable of taking decisions?
Miksi neuvosto on toimeton ja kykenemätön tekemään päätöksiä?
And yet this government is completely incapable of imposing the constitution and the law on the country.
Silti tämä hallitus on täysin kykenemätön soveltamaan maassa perustuslakia ja lainsäädäntöä.
incapable (også: incompetent, inept, unable)
Europe is as incapable of creating jobs as the British Government is of creating jobs.
Eurooppa on yhtä kyvytön luomaan työpaikkoja kuin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus.
You are allowed to be incapable, but not to be a Christian.
On lupa olla kyvytön, mutta ei kristitty.
It simply proves, once again, that the Commission is still incapable of grasping the political dimension.
Tämä osoittaa jälleen kerran, että komissio on ja oli kyvytön tajuamaan poliittista ulottuvuutta.

Synonymer (engelsk) for "incapable":

incapable
capable

Eksempelsætninger "incapable" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt has proved incapable of behaving reasonably throughout this disastrous affair.
Se ei pystynyt toimimaan järkevästi näiden katastrofaalisten tapahtumien aikana.
EnglishThe EU is incapable of responding rapidly to the challenges of a changing world.
Euroopan unioni ei kykene reagoimaan nopeasti muuttuvan maailman tuomiin haasteisiin.
EnglishSo far we have been incapable of responding to the long-term needs or shortages.
Toistaiseksi emme ole kyenneet vastaamaan pitkän aikavälin tarpeisiin tai puutteisiin.
EnglishThe European Union is itself incapable of preparing effectively for enlargement.
Euroopan unioni ei itse kykene valmistautumaan tehokkaasti laajentumiseen.
EnglishWhat all this means is that we are in fact incapable of doing much at all.
Tämä kaikki tarkoittaa sitä, ettemme itse asiassa kykene tekemään juuri mitään.
EnglishSecondly, once again Europe is incapable of adopting a European position.
Toiseksi Eurooppa ei taaskaan kykene hyväksymään yhteistä eurooppalaista kantaa.
EnglishThey were incapable of stating the charges clearly until the very last minute.
Vasta viime hetkellä se kykeni ilmoittamaan selvästi, ketkä olivat syytöksen kohteena.
EnglishIt turns out to be, in principle, incapable of doing the job required of it.
Se osoittautuu - periaatteessa - kykenemättömäksi tekemään siltä vaadittua tehtävää.
EnglishFrom the outset, parents are thus seen as incapable, irresponsible and childish.
Vanhempia pidetään siis lähtökohtaisesti kykenemättöminä, vastuuttomina ja lapsellisina.
EnglishThe Conservative government in Lithuania is incapable of beginning building insulation.
Liettuan konservatiivihallitus ei pysty aloittamaan rakennusten eristämishanketta.
EnglishOnce the boys are conscripted they become incapable of anything except shooting and raping.
Värväämisen jälkeen pojat eivät enää kykene muuhun kuin ampumaan ja raiskaamaan.
EnglishIt is too easy to leave what we are incapable of doing ourselves at the door of others.
On liian helppoa sälyttää näin muiden harteille se, mitä ei itse kykene toteuttamaan.
EnglishUntil now, the international community has been incapable of changing anything there.
Tähän mennessä kansainvälinen yhteisö ei ole kyennyt muuttamaan vallitsevaa asiaintilaa.
EnglishIt has proved to be completely incapable of controlling its external borders.
Eurooppa on osoittautunut täysin kyvyttömäksi valvomaan ulkorajojaan.
EnglishIt acknowledges that the market is incapable of ensuring rational energy use.
Mietinnössä tunnustetaan, että markkinat eivät kykene turvaamaan järkevää energian käyttöä.
EnglishI personally feel that you are incapable of accepting the rules of the game of democracy.
Katson itse, että teillä on vaikeuksia hyväksyä demokratian pelisääntöjä.
EnglishIf these conditions are incapable of being fulfilled, regulations cannot be enforced.
Määräyksiä ei voi saattaa voimaan, ellei näitä ehtoja voida täyttää.
EnglishThese same ministers were incapable of making specific commitments in Bali.
Nämä samat ministerit eivät pystyneet tuomaan esille mitään konkreettista Balin kokouksessa.
EnglishWe are incapable of producing down-to-earth legislation with which our citizens can identify.
Emme kykene luomaan konkreettisia lakeja, joihin kansalainen voisi samastua.
EnglishIt would seem that we in the EU are incapable of talking to Iran.
Tuntuu siltä, että me EU:ssa olemme kyvyttömiä keskustelemaan Iranin kanssa.