Engelsk-finsk oversættelse af "incarnate"

EN

"incarnate" finsk oversættelse

EN incarnate
volume_up
{adjektiv}

incarnate
incarnate

Synonymer (engelsk) for "incarnate":

incarnate

Eksempelsætninger "incarnate" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFor that, he was reprimanded by the Rules of Procedure incarnate, Mr Corbett.
Richard Corbett, työjärjestyksen ruumiillistuma, moitti häntä tästä.
EnglishThere can be no successful dialogue with criminal terrorism for it is a lie incarnate.
Rikollisen terrorismin kanssa ei voi käydä menestyksellisesti vuoropuhelua, sillä kyse on puhtaasta valheesta.
EnglishI also think that, at farm level, inspectors are sometimes regarded as the devil incarnate coming on to farms.
Olen myös huomannut, että tarkastajat nähdään maatiloilla joskus tiloille tulevina pahuuden ruumiillistumina.
EnglishIt was the state in all its splendour which should incarnate the general interest, and everything emanating from the market was suspect.
Valtio oli kaikessa loistossaan yleisen edun ruumiillistuma ja kaikki mikä liittyi markkinoihin, oli epäilyttävää.
EnglishThe tendency of some to turn the common agricultural policy into some sort of devil incarnate, as far as developing countries are concerned, is misconceived and misplaced.
Joidenkin taipumus pitää yhteistä maatalouspolitiikkaa jonkinlaisena paholaisen ruumiillistumana kehitysmaiden osalta on harhaanjohtava ja sopimaton.
EnglishMay I perhaps say - Christian democracy being the midfield defender incarnate in my country - that very many things would not have happened without voluntariness.
Sallinette minun sanovan - kun kristillisdemokraatit ovat maassani keskikentän puolustajan asemassa - että monet asiat olisivat jääneet tekemättä ilman vapaaehtoisuutta.