Engelsk-finsk oversættelse af "intrusion"

EN

"intrusion" finsk oversættelse

volume_up
intrusion {substantiv}

EN intrusion
volume_up
{substantiv}

intrusion (også: incursion, invasion)
volume_up
tunkeutuminen {substantiv}
As many people know, women and men alike, abortion is a painful and harmful intrusion on a woman's body and soul equally.
Kuten monet, sekä naiset että miehet, tietävät, raskaudenkeskeytys merkitsee kivuliasta ja haitallista tunkeutumista naisen kehoon ja sieluun.
Extending the EU's so-called 'competence' into criminal justice would be an unwarranted and unacceptable intrusion into British sovereignty.
EU:n niin kutsutun toimivallan laajentaminen rikosoikeuteen olisi tarpeeton tunkeutuminen Yhdistyneen kuningaskunnan itsemääräämisoikeuteen, mitä on mahdotonta hyväksyä.
Advertising involves unfair practices and intrusion into public and private spaces, while making a number of target public groups vulnerable.
Mainontaan liittyy sopimattomia menettelyjä ja tunkeutumista julkisille ja yksityisille aloille, samalla kun edistetään joidenkin mainonnan julkisten kohderyhmien haavoittuvuutta.

Synonymer (engelsk) for "intrusion":

intrusion

Eksempelsætninger "intrusion" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is a totally unnecessary intrusion into the freedoms of millions of people.
Direktiivillä puututaan täysin tarpeettomasti miljoonien ihmisten oikeuksiin.
EnglishThis is very intimidatory, as far as Members are concerned; it is an intrusion on our parliamentary premises.
Se oli erittäin uhkaavaa jäsenille; se oli tunkeutumista parlamenttimme tiloihin.
EnglishThat, in my view, is a clear intrusion on the freedom of the press and something that I therefore reject.
Se on mielestäni selvä lehdistönvapauden loukkaus ja siksi torjun sen.
EnglishThis is a profound intrusion on the sovereignty of the Member States, and the only response is to reject it.
Näin voimakas puuttuminen jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen on välttämättä torjuttava.
EnglishThis monitoring is not, therefore, an abusive or offensive intrusion into the internal affairs of these countries.
Kyse ei siis ole näiden maiden asioihin puuttumisesta väärällä tai loukkaavalla tavalla.
EnglishIt is important that the European Union flex its muscles in resisting that unwarranted intrusion.
On tärkeää, että Euroopan unioni osoittaa voimansa vastustamalla Venäjän epäoikeutettua tunkeutumista maahan.
EnglishWe must in particular draw attention to intrusion or possible intrusion by the press.
Meidän on erityisesti kiinnitettävä huomiota lehdistön taholta tulevaan yksityisyyden loukkaamiseen tai sen mahdollisuuteen.
EnglishThat amounts to an intrusion into the rights of the individual that goes beyond the rights of any employer.
Se merkitsee tunkeutumista yksilönoikeuksien alueelle, johon yhdelläkään työnantajalla ei ole oikeutta.
EnglishThis is a massive intrusion upon people's privacy which bears the hallmark of totalitarianism.
Tämä on ennenkuulumaton ihmisen yksityisyyteen kohdistuva loukkaus, jossa on nähtävissä jo totalitaarisuuden piirteitä.
EnglishI said this raised the issue of a possible intrusion by the press into the privacy of individuals.
Sanoin, että se herätti kysymyksen lehdistön mahdollisesti tekemistä yksityishenkilöiden yksityiselämän loukkauksista.
EnglishNot everything can serve as an excuse to increase the levels of intrusion into the private lives of members of the public.
Ei ihan millä tahansa voida perustella jatkuvasti lisääntyvää tunkeutumista kansalaisten yksityiselämään.
EnglishIt would be a gross mistake and an intrusion into an area of uniquely national competence to try and ban such recruitment.
Tällaisen rekrytoinnin kieltäminen olisi paha virhe ja tunkeutumista selvästi kansallisen toimivallan alueelle.
EnglishThe rapporteur has said that we also need to make certain that safeguards are in place so that there is no intrusion into the privacy of victims.
Esittelijä sanoi myös, että on taattava uhrien yksityisyyden loukkaamattomuuden säilyttäminen.
EnglishFor this reason we believe that any intrusion into personal privacy should be kept to a minimum and be conducted on a legal basis.
Tämän vuoksi katsomme, että yksityisyyteen puuttumisen on oltava mahdollisimman vähäistä ja sille on oltava oikeusperusta.
EnglishThis is a further step towards economic governance and represents a major intrusion into the tax sovereignty of the Member States.
Tämä on jälleen uusi askel kohti talouden hallintoa ja merkitsee puuttumista jäsenvaltioiden riippumattomaan veronkantoon.
English   – Mr President, intervention by the European Union is too often experienced by our fellow citizens as an intrusion into their daily lives.
   – Arvoisa puhemies, EU:n kansalaiset pitävät EU:n toimia aivan liian usein puuttumisena heidän päivittäiseen elämäänsä.
EnglishAs many people know, women and men alike, abortion is a painful and harmful intrusion on a woman's body and soul equally.
Kuten monet, sekä naiset että miehet, tietävät, raskaudenkeskeytys merkitsee kivuliasta ja haitallista tunkeutumista naisen kehoon ja sieluun.
EnglishNetwork and information systems must have effective protection against any kind of intrusion and outages, including attacks carried out by people.
Verkot ja tietojärjestelmät on suojattava hyvin kaikenlaisilta häiriöiltä ja vioilta, myös tahallisilta hyökkäyksiltä.
EnglishRussia appears to have equally little interest and sees the expansion of the EU and NATO as an intrusion in its historic sphere of influence.
Venäjä vaikuttaa yhtä vähän kiinnostuneelta, ja se katsoo EU:n ja Naton laajentumisen tunkeutumiseksi historialliseen vaikutuspiiriinsä.
EnglishBritish Conservatives believe that this report is an outrageous intrusion into the domestic affairs of the UK and other Member States.
Ison-Britannian konservatiivien mielestä mietintö on törkeää puuttumista Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin.