Engelsk-finsk oversættelse af "invariably"

EN

"invariably" finsk oversættelse

EN invariably
volume_up
{adverbium}

invariably

Synonymer (engelsk) for "invariably":

invariably

Eksempelsætninger "invariably" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI do not like it when Turkey and Croatia are invariably mentioned in the same breath.
En pidä siitä, että Turkki ja Kroatia mainitaan poikkeuksetta samassa yhteydessä.
English. - (EL) The Roma are almost invariably victims of racial discrimination.
kirjallinen. - (EL) Romaneja syrjitään lähes poikkeuksetta rodun perusteella.
EnglishThis invariably has the contentious effect of arousing considerable local objections.
Tällä on aina se vaikutus, että se herättää huomattavasti paikallista vastustusta.
EnglishSecondly, such money as is collected will invariably go to the wrong people.
Toiseksi, tällä tavoin kerätty raha päätyy väistämättä väärille henkilöille.
EnglishThe mighty, through their arrogance, invariably sow the seeds of their own downfall.
Hallitsevien tahojen ylimielisyys käy aina niiden oman lankeemuksen edellä!
EnglishI can assure you: intelligent agitators invariably do well in the end.
Voin myös vakuuttaa teille, että nerokkaille yllyttäjille käy aina lopulta hyvin.
EnglishThose countries are invariably poorer and would benefit from these cheaper medicines.
Nämä valtiot ovat poikkeuksetta köyhempiä, ja ne hyötyisivät edullisemmista lääkkeistä.
EnglishBut in this world, right cannot be exclusively and invariably on the side of the Americans.
Yhdysvallat ei saa kuitenkaan olla aina ainoa, joka määrää maailman menosta.
EnglishBesides, we must not forget that the EU invariably serves as a shop window too.
Lisäksi ei pidä unohtaa, että EU toimii aina myös näyteikkunana.
EnglishFor us, Tibet is a human rights issue and has therefore invariably been approached as such.
Tiibet on meille ihmisoikeuskysymys, ja sitä on näin ollen lähestytty aina sellaisena.
EnglishWhen it comes to translating the principles into practice, though, things invariably go wrong.
Näiden periaatteiden soveltaminen käytäntöön tuntuu kuitenkin poikkeuksetta epäonnistuvan.
EnglishIn fact, the efforts required are invariably more demanding than before.
Vaaditut ponnistelut ovat usein jopa kovempia kuin aikaisemmin.
EnglishHe invariably substitutes 'fraud' for the word 'irregularities'.
Hän korvaa poikkeuksetta sanan ”sääntöjenvastaisuus” sanalla ”petos”.
EnglishIt is an indication of that old truth that being more transparent invariably means being more successful.
On vanha totuus, että suurempi avoimuus merkitsee poikkeuksetta parempaa menestystä.
EnglishThese values are often overlooked in Russia, though the value of money is invariably recognised.
Venäjällä sivuutetaan usein nämä arvot, mutta rahan arvo kyllä tunnustetaan ilman poikkeuksia.
EnglishThe answer invariably given to that is that we should draw on the international accounting systems.
Tähän vastataan poikkeuksetta, että on hyödynnettävä kansainvälisiä tilinpäätösjärjestelmiä.
EnglishWe have heard how the victims of human trafficking are invariably women.
Kuulimme, että suurin osa ihmiskaupan uhreista on naisia.
EnglishI would like to thank Parliament and its Members for the courtesy that I have invariably been shown.
Haluan kiittää parlamenttia ja sen jäseniä ystävällisestä kohtelusta, jota olen aina saanut.
EnglishSo we want to change things here, precisely for the benefit of those young people who invariably miss out.
Haluamme tehdä siitä lopun juuri huonossa asemassa olevien nuorten takia.
EnglishInvariably, greater numbers of children than adults are killed due to a lack of experience and training.
Puutteellisen kokemuksen ja koulutuksen vuoksi lapsia kaatuu usein enemmän kuin aikuisia.