Engelsk-finsk oversættelse af "link"

EN

"link" finsk oversættelse

volume_up
link {substantiv}

EN link
volume_up
{substantiv}

volume_up
yhteys {substantiv}
There is a close link between security, political stability and the economy.
Turvallisuuden, poliittisen vakauden ja talouden välillä on läheinen yhteys.
This plan establishes the link between health, the environment and research policy.
Suunnitelmassa luodaan yhteys terveyden, ympäristön ja tutkimuksen välille.
Furthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
Myös urheilun, liikunnan ja kansanterveyden välinen yhteys on erittäin tärkeä.
link
volume_up
linkki {substantiv}
Tap or click Edit link, Open link, or Remove link depending on what you want to do.
Valitse Muokkaa linkkiä, Avaa linkki tai Poista linkki sen mukaan, mitä haluat tehdä.
Assessment of the relayed link between securities settlement systems in the euro area
Uusi euroalueen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välinen ketjutettu linkki
To insert a link, tap or click More and then tap or click Insert link.
Voit lisätä linkin valitsemalla Lisää ja valitsemalla sitten Lisää linkki.

Eksempelsætninger "link" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThat link has been replaced and today we acknowledge the strengths of the college.
Heikoin lenkki on vaihdettu toiseen, ja tänään tunnustamme kollegion vahvuuden.
EnglishHowever, there is of course a link between defence procurement and defence policy.
Tietenkin puolustusalan julkiset hankinnat ovat yhteydessä puolustuspolitiikkaan.
EnglishClick the link that corresponds to where you want to add the title or credit.
Napsauta sen sijainnin linkkiä, johon haluat lisätä nimitekstin tai tekijätiedon.
EnglishTo import pictures or videos from the device, click the import link in Device Stage.
Voit tuoda kuvat tai videot laitteesta napsauttamalla Device Stagen Tuo-linkkiä.
EnglishThis will require a new trans-Caspian pipeline to link up with the Nabucco project.
Tämä edellyttää uutta Kaspianmeren putkea yhdistettäväksi Nabuccon hankkeeseen.
EnglishThe weakest link in the proposed new Treaty is the proposals concerning the Council.
Ehdotetun uuden perussopimuksen heikoin lenkki on neuvostoa koskevat esitykset.
EnglishThe long-term link between money and inflation is recognised by most academics.
Useimmat tutkijat tunnustavat rahan ja inflaation välisen pitkän aikavälin yhteyden.
EnglishIf you click a link, you will be asked whether you want to save the file or open it.
Jos napsautat linkkiä, järjestelmä kysyy, haluatko tallentaa vai avata tiedoston.
EnglishThere is of course no link between the type of container and eligibility for subsidy.
Säilytysastiatyypillä ja oikeutuksella tukeen ei tietenkään ole mitään yhteyttä.
EnglishIt just needs one link to crack for the whole chain of intervention to fail.
Jos yksikin toimintaketjun lenkeistä katkeaa, koko ketjun toiminta epäonnistuu.
EnglishThe key issue above all is the link between the preventive and corrective measures.
Keskeistä on ennen kaikkea kytkeä toisiinsa ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimet.
EnglishI would like to link the two and to emphasise the importance of such a link.
Haluaisin liittää nämä asiat yhteen ja korostaa tällaisen kytköksen merkitystä.
EnglishIt is therefore natural that we should link the future of Slovakia with Europe.
Siksi onkin luonnollista, että Slovakian tulevaisuus liittyy Euroopan tulevaisuuteen.
EnglishWe should link agricultural and environmental polices and coordinate them.
Meidän on yhdistettävä maatalous- ja ympäristöpolitiikka ja koordinoitava niitä.
EnglishEighty years ago there was a link between major wars, disasters and a pandemic.
Suuret sodat, katastrofit ja pandemiat olivat 80 vuotta sitten kytköksissä toisiinsa.
EnglishThe new procedure will act as a permanent link between national administrations.
Uudella menettelyllä muodostetaan jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten pysyvä verkko.
EnglishYour recipient receives a link to only the files you want to share in your SkyDrive.
Vastaanottaja saa linkin vain niihin tiedostoihin, jotka haluat jakaa SkyDrivessa.
EnglishThe new rules will reinforce the need for a link between result and reward.
Uusissa säännöissä vahvistetaan tuloksen ja palkkion välisen yhteyden tarvetta.
EnglishIt may be possible to establish a link, which would become the basis of a suspicion.
Voimme ehkä määrittää jonkinlaisen suhteen voidaksemme tarvittaessa epäillä asiaa.
EnglishAs Vice-President of the Commission, he would also forge a link with Community policy.
Komission varapuheenjohtajana hän myös rakentaisi yhteyden yhteisön politiikkaan.