Engelsk-finsk oversættelse af "open-air"

EN

"open-air" finsk oversættelse

EN open-air
volume_up
{adjektiv}

open-air (også: external, foreign, outdoor, outer)
volume_up
ulko- {adj.}
open-air (også: outdoor, alfresco)
Agriculture is particularly affected by climate change, as its products are produced in the open air.
Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti maatalouteen, koska tuotteet tuotetaan ulkoilmassa.

Synonymer (engelsk) for "open-air":

open-air
English

Lignende oversættelser "open-air" på finsk

open substantiv
open adjektiv
to open verbum
air substantiv
to air verbum

Eksempelsætninger "open-air" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe Mediterranean has become the largest open-air common grave anywhere.
Välimerestä on tullut koko maailman suurin, ulkona oleva yhteishauta.
EnglishSubject: 'Open skies' air transport agreement between the EU and the USA
Aihe: Open skies -sopimus lentoliikenteestä EU: n ja USA: n välillä
EnglishThese camps, ladies and gentlemen, are truly open-air prisons.
Hyvät parlamentin jäsenet, nämä leirit ovat todellisia ulkoilmavankiloita.
EnglishBut then I remembered Tom talking to the open air and I tried it.
Mutta sitten muistin Tomin puhumassa taivaalle ja kokeilin sitä itse.
EnglishAgriculture is particularly affected by climate change, as its products are produced in the open air.
Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti maatalouteen, koska tuotteet tuotetaan ulkoilmassa.
EnglishWe know that the risks are greatest for people who are in the open air a great deal, especially children.
Tiedämme, että riski on suurin niillä ihmisillä, jotka ovat paljon ulkona, erityisesti lapsilla.
EnglishSome of these regulations are completely absurd and, in some cases, do not even permit smoking in the open air.
Osa näistä säännöistä on täysin järjettömiä, ja joissakin tapauksissa jopa ulkona tupakointi halutaan kieltää.
EnglishToxic residues are stored in the open air.
Myrkkyjäämiä säilytetään ulkoilmassa.
EnglishWould building workers be allowed to work in the open air only with protective headgear and long shirts?
Saisivatko rakennustyöntekijät tehdä työtä ulkoilmassa ainoastaan silloin, jos he käyttävät suojaavia päähineitä ja pitkähihaisia paitoja?
EnglishThese people are entitled to lead a normal life, instead of living in an open-air museum of Communist totalitarianism.
Näillä ihmisillä on oikeus elää normaalia elämää sen sijaan, että he joutuvat elämään kommunistisen totalitarismin ulkomuseossa.
EnglishThere are many young people who would enjoy farming: working in the open air and close to nature, surrounded by plants and animals.
Monet nuoret pitäisivät viljelystä: työskentelystä ulkona ja luonnon läheisyydessä, kasvien ja eläinten ympäröimänä.
EnglishThis applies in particular to genetic transfer, which simply cannot be prevented in the open air, and to the question of liability.
Tämä koskee erityisesti geenisiirtoa, jota ei yksinkertaisesti voida estää avomaalla, ja myös vahingonkorvauskysymystä.
EnglishThe supervisory function would be carried out within separate companies whose capital would be open to air companies or private partners.
Valvontaa voitaisiin harjoittaa erillisissä yhtiöissä, joiden osakepääoma olisi avoin lentoyhtiöille tai yksityisille yhtiökumppaneille.
EnglishSome countries have adopted rigorous veterinary measures, restricted open-air poultry farming and banned trade fairs.
Joissain maissa on toteutettu tiukkoja eläinlääkinnällisiä toimenpiteitä, rajoitettu siipikarjan avotarhausta sekä kielletty markkinoiden ja näyttelyiden järjestäminen.
English(SK) In all of these strategies and frameworks, we must bear in mind the fundamental fact that Europe is not a project to construct an open-air museum.
(SK) Meidän on kaikissa näissä strategioissa ja puitteissa pidettävä mielessä perusasia, että EU:n tarkoituksena ei ole rakentaa ulkomuseota.
EnglishDoes asking for the directives such as those on 'birds' , 'habitats' , 'open air markets' or 'biotechnologies' to be amended make one anti-European?
Olemmeko Eurooppa-kielteisiä pyytäessämme direktiivien, kuten lintu-, luontotyyppi-, ulkoilmamarkkina- tai bioteknologiadirektiivien, muuttamista?
EnglishEurope cannot become known for turning immigrants away , nor can we allow the Atlantic and the Mediterranean to become open-air cemeteries.
Eurooppa ei saa tulla kuuluisaksi maahanmuuttajien joukkotorjujana, emmekä voi sallia sitä, että Atlantin valtamerestä ja Välimerestä tulee ulkoilmahautausmaita.
EnglishConsequently, workers in sectors such as agriculture, construction, tourism, law enforcement – that is to say, anyone who works in the open air – must be protected.
Tässä tilanteessa maatalouden, rakentamisen, matkailun ja lainvalvonnan kaltaisten alojen työntekijöitä – toisin sanoen kaikkia ulkoilmassa työskenteleviä – on suojeltava.
EnglishWe have called on the Commission to intervene; we believe it has a duty to do so because to have 10 000 tonnes of asbestos and toxic waste out there in the open air is a danger to everyone.
Olemme pyytäneet komissiota puuttumaan asiaan. Katsomme, että se on velvollinen tekemään niin, koska 10 000 tonnia asbestia ja myrkyllistä jätettä taivasalla on vaaraksi kaikille.
EnglishIt may actually be, as my country' s Minister of the Environment has said in this connection, that the USA will become the last open-air museum of the old technology unless it joins in these efforts.
Voi todella olla, kuten maani ympäristöministeri on tässä yhteydessä sanonut, että Yhdysvalloista tulee vanhan tekniikan viimeinen ulkomuseo ellei se yhdy näihin ponnisteluihin.