Engelsk-finsk oversættelse af "operation"

EN

"operation" finsk oversættelse

volume_up
operation {substantiv}

EN operation
volume_up
{substantiv}

operation (også: action, activity, function, pursuit)
volume_up
toiminta {substantiv}
The best visibility is obtained by running an effective and professional operation.
Parhaaseen näkyvyyteen päästään, kun toiminta on tehokasta ja ammattimaista.
Rail freight is also a very important factor in the various areas of operation of transport.
Rautatietavaraliikenne on myös hyvin tärkeä tekijä liikenteen eri toiminta-alueilla.
Can the safe operation of nuclear power plants be guaranteed?
Voidaanko ydinvoimaloiden turvallinen toiminta taata?
operation
volume_up
operaatio {substantiv}
Operation ALTHEA will be an EU-led operation, with the use of NATO assets and capabilities.
Althea-operaatio on EU-johtoinen operaatio, jossa hyödynnetään Naton kapasiteettia.
This operation in the Congo is not just a peace-keeping operation.
Tämä Kongossa toteutettava operaatio ei ole pelkkä rauhanturvaoperaatio.
As we know, the operation is a protracted one and has been thoroughly prepared.
Operaatio on tunnetusti pitkä ja perusteellisesti suunniteltu.
operation (også: cut, cutback, haircut, intersection)
volume_up
leikkaus {substantiv}
I believe it will subsequently be possible to say, 'The operation was a success, but the patient died.'
Uskon, että jälkeenpäin voitaisiin sanoa: "Leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli."
Mr President, why should a patient have to lose their sight waiting for a cataract operation in the UK, for instance, when it could be done in another Member State?
(EN) Arvoisa puhemies, miksi potilaan pitäisi menettää näkönsä odottaessaan kaihileikkausta esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos leikkaus voitaisiin tehdä toisessa jäsenvaltiossa?
And now, the Administrative court in Cairo proposes to allow public hospitals to carry out excisions in women, so reversing a decision of the Minister for Health which banned that operation.
Ja nyt tulee Kairon hallintotuomioistuimen päätös sallia naisten ympärileikkaukset julkisissa sairaaloissa, mitätöiden näin terveysministeriön päätöksen kieltää kyseinen leikkaus.

Eksempelsætninger "operation" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishLogically, the same operation will have to be undertaken in future for revenues.
Tulevaisuudessa tällainen arvio on luonnollisesti tehtävä myös tulojen kohdalla.
EnglishThose who came were positively influenced by the measures they saw in operation.
Niihin, jotka kävivät paikan päällä, uudistukset tekivät myönteisen vaikutuksen.
EnglishMore than 25% of the costs of this operation relates to the logistical problems.
Yli 25 prosenttia tämän operaation kustannuksista liittyy logistiikkaongelmiin.
Englishshould see European integration as a step towards improving global co-operation
eurooppalainen yhdentyminen askeleena maailmanlaajuisen yhteistyön parantamiseen
EnglishVoluntary co-operation between small and medium sized companies must be possible.
Pienten ja keskisuurten yritysten vapaaehtoisen yhteistyön on oltava mahdollista.
EnglishThat is a very good idea, but it will come into operation as of January 2004.
Ajatus on hieno, mutta vaikutusten arvioinnit aloitetaan vasta tammikuussa 2004.
EnglishIn carrying out its statutory task of promoting the smooth operation of payment
Maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen kuuluu eurojärjestelmän
EnglishIn many cases this lack of consensus obstructs the operation of the single market.
Tämä yhdenmukaisuuden puute estää monissa tapauksissa sisämarkkinoiden toiminnan.
EnglishThe aid agencies in Darfur run the largest humanitarian operation in the world.
Avustusjärjestöt hoitavat Darfurissa maailman suurinta humanitaarista operaatiota.
EnglishEffective use of this aid depends on the efficient operation of such institutions.
Tämän avun tehokas käyttö riippuu kyseisten laitosten tehokkaasta toiminnasta.
EnglishThe structure and control of the operation are vital to the command of the operation.
Operaation rakenne ja valvonta ovat ensisijaisen tärkeitä operaation komennolle.
EnglishOtherwise, this is a fig-leaf operation which could even put more people at risk.
Muuten tästä tulee näennäisoperaatio, joka vielä mahdollisesti vaarantaa ihmishenkiä.
EnglishThe European Union has taken over this operation subject to two basic preconditions.
Euroopan unioni on ottanut vastuulleen tämän operaation kahdella perusehdolla.
EnglishThe budget for Poseidon, the operation currently under way, is EUR 11 million.
Tällä hetkellä toteutettavan Poseidon-operaation määrärahat ovat 11 miljoonaa euroa.
EnglishWe must establish a new freer currency co-operation on a more global basis.
Uusi, vapaampi valuuttayhteistyö maailmanlaajuisemmalla pohjalla on perustettava.
EnglishThe end of the operation will depend on when the basic objective is achieved.
Operaation päättyminen riippuu siitä, milloin keskeinen tavoite saavutetaan.
EnglishThe rapporteur very eloquently explains the operation of these three different regimes.
Esittelijä selittää taitavasti näiden kolmen eri sääntelyjärjestelmän toimintaa.
EnglishThe Congo operation was decided on ten years ago, but nothing much has been achieved.
Kongon operaatiosta päätettiin kymmenen vuotta sitten, mutta tulokset ovat laihat.
EnglishWe have to acknowledge that economic and monetary union is a Community operation.
Meidän on ymmärrettävä, että talous- ja rahaliitto on yhteisön järjestely.
EnglishThis obviates interference with the smooth operation of the internal market.
Tämä poistaa häiriötekijöitä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tieltä.