Engelsk-finsk oversættelse af "overhead"

EN

"overhead" finsk oversættelse

volume_up
overhead {substantiv}

EN overhead
volume_up
{substantiv}

1. "usually: overheads"

The overheads - and this can be verified objectively - must be covered before the resources are shared out proportionately.
Kiinteät kustannukset, jotka voidaan selvittää objektiivisesti, on katettava, ennen kuin varoja jaetaan suhteellisesti.

Eksempelsætninger "overhead" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn fact, it has only been used when overhead lines are impossible.
Itse asiassa sitä on käytetty vain, kun ilmajohdot ovat olleet mahdottomia toteuttaa.
EnglishMany are caused when overhead cables come into contact along power lines which cross forests.
Monet metsäpalot syttyvät, kun ilmajohdot joutuvat kosketuksiin voimajohtojen kanssa, jotka kulkevat metsän läpi.
EnglishOverhead power lines are often the most cost-efficient solution for long-distance transmission of over 50 km.
Ilmavoimajohdot ovat usein kaikkein kustannustehokkain ratkaisu yli 50 kilometrin etäisyyksien siirtoon.
EnglishIn fact, Honda can produce overhead valve four-stroke engines that easily meet these requirements.
Itse asiassa Honda voi valmistaa nelitahtisia kansiventtiilimoottoreita, jotka täyttävät helposti nämä vaatimukset.
EnglishHowever, we cannot allow this result to distract us from the many storm clouds gathering overhead.
Tästä huolimatta saavutettu tulos ei voi mitenkään auttaa unohtamaan niitä synkkiä pilviä, jotka kasaantuvat tuloksen ylle.
EnglishE.ON had carried out a planned deactivation of an overhead line and this operation had also been done with a previous line.
E.ON oli suunnitellusti tehnyt jännitteettömäksi ilmajohdon, ja sama toimenpide oli tehty myös sitä edeltävälle linjalle.
EnglishThe sun is overhead, maximum heating, maximum evaporation, maximum clouds, maximum rainfall, maximum opportunities for reproduction.
Aurinko on ylhäällä, eniten lämpöä, eniten haihtumista, eniten pilviä, eniten sadetta, eniten lisääntymismahdollisuuksia.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, Commissioner, may there one day be a satellite passing overhead that bears your name.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen, ehkäpä jonain päivänä päämme päällä lentelee teidän nimeänne kantava satelliitti.
EnglishOn the contrary; establishing a new body to coordinate and supervise the strategy would be unnecessary and would create a wasteful overhead.
Uuden elimen perustaminen strategian koordinointia ja valvontaa varten on päinvastoin tarpeetonta ja aiheuttaisi turhia yleisrasitteita.
EnglishMoreover, animal feed is the largest overhead for the five million cattle farmers in the European Union who have not got it easy to begin with.
Lisäksi rehu aiheuttaa suurimmat yleiskustannukset EU:n viidelle miljoonalle karjatilalliselle, joilla ei ole alun alkaenkaan helppoa.
EnglishLike the introduction of overhead sprays, this tightening-up of the rules provides for animals' greater welfare, and these matters are very, very important.
Tämä tiukentaminen, yhdessä suihkulaitteiden käyttöönoton kanssa, parantaa eläinten hyvinvointia, ja nämä asiat ovat erittäin, erittäin tärkeitä.
EnglishThe construction of overhead electrical power lines with a voltage of 220 kW or more and a length of more than 15 km has to undergo an environmental impact assessment.
Sellaisten ilmavoimajohtojen rakentamisesta, joiden jännite on vähintään 220 kilowattia ja pituus yli 15 kilometriä, on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi.