Engelsk-finsk oversættelse af "override"

EN

"override" finsk oversættelse

volume_up
override {substantiv}

EN override
volume_up
{substantiv}

volume_up
kumoaminen {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "override":

override

Eksempelsætninger "override" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn particular, I believe that safety has to override all other considerations.
Olen erityisesti sitä mieltä, että turvallisuuden pitäisi olla aina ensisijaista.
EnglishYou can override an auto rating by explicitly choosing a new user rating.
Voit korvata automaattisen luokituksen valitsemalla uuden käyttäjän luokituksen.
EnglishTo override your privacy settings for certain types of cookies, tap or click Advanced.
Jos haluat ohittaa tiettyjen evästetyyppien tietosuoja-asetukset, valitse Lisäasetukset.
EnglishYou will use this to change settings and override blocked websites.
Tätä salasanaa käytetään asetusten muuttamiseen ja estettyjen sivustojen näyttämiseen.
EnglishJust so long as this is not being used as an excuse to override the choices of the consumer.
Niitä ei vain pidä käyttää keinona kaventaa kuluttajien valinnanvapautta.
EnglishTo override your privacy setting for certain types of cookies, click Advanced.
Jos haluat ohittaa tietosuoja-asetukset tiettyjen evästetyyppien kohdalla, valitse Lisäasetukset.
EnglishI am sorry, but no agreement can override the Rules of Procedure.
Olen pahoillani, mutta mitään ei voida sopia työjärjestyksen vastaisesti.
EnglishSingle market considerations often override children' s best interests.
Yhtenäismarkkinoiden näkökohdat ohittavat usein lasten edun.
EnglishIt is not acceptable that the dogma of free trade be allowed to override the issue of animal welfare.
Vapaan kaupan ei tule antaa polkea jalkoihinsa eläinten hyvinvointia koskevia kysymyksiä.
EnglishIt is possible to override some of the recording defaults for a single scheduled recording.
Osa tallennuksen oletusasetuksista on mahdollista ohittaa yksittäisen ajastetun tallennuksen kohdalla.
EnglishThe opt-out system, especially, will override the opt-in system.
Erityisesti opt-out-järjestelmä kumoaa opt-in-järjestelmän.
EnglishYou can override the general settings for a specific show.
Yleiset asetukset voidaan ohittaa tietyn ohjelman kohdalla.
EnglishHunger for power must not be allowed to override the hunger for life.
Vallanhalun ei saa antaa ohittaa elämänhalua.
EnglishSince these files can override default settings, you should only import them if you know and trust the source.
Koska nämä tiedostot voivat ohittaa oletusasetukset, tuo ne vain, jos tunnet lähteen ja luotat siihen.
EnglishWhat kind of theoretical arguments can we put forward that will override their personal experience?
Mitä sellaisia teoreettisia argumentteja meillä on esittää, jotka ylittäisivät heidän henkilökohtaiset kokemuksensa?
EnglishThese two systems cannot exist because the opt-out regime will override any opt-in systems.
Nämä kaksi järjestelmää eivät voi olla olemassa yhtä aikaa, koska opt-out-järjestelmä kumoaa minkä tahansa opt-in-järjestelmän.
EnglishIn the Pop-up Blocker settings dialog box, set the blocking level to High: Block all pop-ups (Ctrl + Alt to override).
Valitse Ponnahdusikkunoiden eston asetukset -valintaikkunassa tasoksi Vahva: estä kaikki (Ctrl+Alt poistaa eston).
EnglishSecurity, however, should not override but rather be compatible with other rights, freedoms and guarantees.
Turvallisuus ei saa kuitenkaan mennä muiden oikeuksien, vapauksien ja takuiden edelle, vaan sen on pikemminkin täydennettävä niitä.
EnglishSince these files can override default settings, you should only import them if you know and trust the source.
Näitä tiedostoja tulisi käyttää vain jos ne ovat tunnetusta ja luotettavasta lähteestä, sillä ne saattavat korvata oletusasetuksia.
EnglishThe report does not, in itself, override the right to strike, but it could still have serious consequences for the work of the trade unions.
Se ei sinänsä koske lakko-oikeutta, mutta sillä voi kuitenkin olla vakavia seurauksia ammattiliittojen työlle.