Engelsk-finsk oversættelse af "prohibited"

EN

"prohibited" finsk oversættelse

EN prohibited
volume_up
{adjektiv}

prohibited (også: barred, forbidden, illicit)
This is to exploit insider information and is already prohibited.
Tällainen toiminta on sisäpiiritiedon hyväksikäyttöä ja se on jo kielletty.
All access to the international press or media is prohibited.
Heidän pääsystä kansainvälisen lehdistön tai tiedotusvälineiden puheille on kielletty.
The purchase of or trade in specimens of species in Annex A is prohibited.
Liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden ostaminen tai niillä käytävä kauppa on kielletty.
prohibited (også: bootleg, false, illegal, illegitimate)
volume_up
laiton {adj.}
· fourthly, illegal building on burnt land should be strictly prohibited;
· neljänneksi on kiellettävä tiukasti laiton rakentaminen tulipaloissa tuhoutuneille alueille;

Synonymer (engelsk) for "prohibited":

prohibited

Eksempelsætninger "prohibited" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThey are not to be prohibited if a Member State wants to keep that option open.
Näitä lahjoituksia ei kielletä, jos jäsenvaltio haluaa pitää ne mahdollisina.
EnglishNot only illegal content, but also ‘unwanted’ and ‘harmful’ content are prohibited.
Laittoman sisällön lisäksi kielletään myös ei-toivottu ja haitallinen sisältö.
EnglishWe have prohibited fishing for porbeagle, basking shark and white shark in EU waters.
Olemme kieltäneet sillihain, jättiläishain ja valkohain kalastuksen EU:n vesillä.
EnglishEven in this case, attacks on civilians are, in our opinion, to be prohibited.
Tässäkin tapauksessa hyökkääminen siviiliväestöä vastaan on mielestämme kiellettävä.
EnglishThe import of plasma from paid donors must not be prohibited by the new directive.
Korvauksen saaneiden luovuttajien plasman tuontia ei saa estää uudella direktiivillä.
EnglishIt was subsequently approved again in 2008 and then, a few days ago, it was prohibited.
Sitten se taas hyväksyttiin vuonna 2008, ja muutama päivä sitten se kiellettiin.
EnglishFor this reason, the factories using prohibited substances must be closed immediately.
Senpä tähden tehtaat, jotka käyttävät kiellettyjä aineita, tulisi sulkea heti.
EnglishIt is not prohibited to choose a generally low level of tax in order to promote growth.
Ei ole kiellettyä harjoittaa yleisesti alhaista verotusta kasvun lisäämiseksi.
EnglishSome claims that may have adverse effects will need to remain prohibited.
Väittämät, joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia, on kiellettävä jatkossakin.
EnglishIt is prohibited to make reproductions, and data may not simply be sold on.
Niinpä kopiointi on kiellettyä, eikä tietoa voida noin vain myydä eteenpäin.
EnglishEven sex-selection techniques are prohibited in almost all Member States.
Jopa sukupuolen valintamenetelmät ovat lähes kaikissa jäsenvaltioissa kiellettyjä.
EnglishAll types of advertisement should be expressly prohibited in children's programmes.
Kaikenlaisten mainokset on yksiselitteisesti kiellettävä lastenohjelmissa.
EnglishA further instance in which laws were broken was the import of drugs prohibited in Poland.
Lakia rikottiin myös tuomalla Puolaan sen lainsäädännössä kiellettyjä lääkkeitä.
EnglishSecondly, the use of the pesticide methyl bromide will be prohibited as of 18 March 2010.
Toiseksi, torjunta-aine metyylibromidin käyttö kielletään 18. maaliskuuta 2010.
EnglishIllegal employment must be penalised and prohibited in all Member States.
Pimeä työ on tehtävä rangaistavaksi ja kiellettävä kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishEach individual brand should list all additives, not just the prohibited ingredients.
Kaikista merkeistä pitäisi luetteloida kaikki lisäaineet eikä vain kiellettyjä aineita.
English(HU) Ethnic discrimination is clearly prohibited by EU and international law.
(HU) Euroopan unioni ja kansainvälinen lainsäädäntö kieltävät selvästi etnisen syrjinnän.
EnglishIn addition, all discrimination on the grounds of nationality is prohibited by the Treaties.
Lisäksi perussopimuksissa kielletään kaikki kansalaisuuteen perustuva syrjintä.
EnglishMay I remind you that demonstrations in the public gallery are prohibited.
Muistutan siitä, että mielenosoitukset ovat kiellettyjä yleisölehterillä.
EnglishIn Sweden such use of antibiotics has been prohibited for the past ten years.
Antibioottien käyttö kiellettiin Ruotsissa jo kymmenen vuotta sitten.