Engelsk-finsk oversættelse af "pursuit"

EN

"pursuit" finsk oversættelse

volume_up
pursuit {substantiv}
FI
FI

"pursua" engelsk oversættelse

EN

EN pursuit
volume_up
{substantiv}

pursuit (også: chase, pursuance)
volume_up
tavoittelu {substantiv}
The pursuit of profit at any price has brought the financial system crashing down.
Hyödyn tavoittelu hinnalla millä hyvänsä on aiheuttanut rahoitusjärjestelmän romahtamisen.
It turns out the pursuit of pleasure has almost no contribution to life satisfaction.
Osoittautuu, että nautintojen tavoittelu ei vaikuta melkein ollenkaan tyytyväisyyteen elämästä.
The pursuit of academic excellence gets into your blood and you feel wretched when forced to abandon it.
Akateemisen huippuosaamisen tavoittelu menee veriin, ja kun sen joutuu jättämään, tuntee olonsa kurjaksi.
pursuit (også: action, activity, function, operation)
volume_up
toiminta {substantiv}
The EU Counter-Terrorism Strategy covers four strands of work: prevention, protection, pursuit and response.
EU:n terrorismin vastainen strategia sisältää neljä toiminta-alaa: ennalta ehkäisy, suojaus, toiminnan estäminen ja varautuminen.
The various areas of action encompass key questions in the pursuit of the most important aim, which has always been the continued development of the internal market.
Eri toiminta-alat käsittävät avainasemassa olevia kysymyksiä tavoiteltaessa tärkeintä tavoitetta, joka on aina ollut sisämarkkinoiden jatkuva kehittyminen.
pursuit (også: chase)
volume_up
takaa-ajo {substantiv}
In addition, the issue of "hot pursuit" without authorisation by other Member States police forces is a source of great concern.
Myös niin kutsuttu välitön takaa-ajo ilman muiden jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten lupaa on suuri huolenaihe.

Eksempelsætninger "pursuit" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThey know that there are no no-go areas for the law in its pursuit of criminals.
Te tiedätte, ettei ole mitään aluetta, jolla rikolliset voisivat liikkua vapaasti.
EnglishThe reconfirmation of the reference value implies the continuation of the pursuit
voimistaa jatkamalla rakenteellisia uudistuksia työ- ja hyödykemarkkinoilla.
EnglishThe Socialist Group attaches particular importance to the pursuit of that goal.
Sosialidemokraattinen ryhmä pitää erityisen tärkeänä tähän tavoitteeseen pyrkimistä.
EnglishThis too must be guaranteed and we must not let up in our pursuit of this objective.
Tämäkin on varmistettava, ja meidän on ehdottomasti pyrittävä tähän tavoitteeseen.
EnglishThe Eurodac project is part of the pursuit of harmonization of asylum practices.
Eurodac-projekti on osa yritystä yhdenmukaistaa turvapaikansaantiin liittyvät käytännöt.
EnglishIt is incredibly important that we work together in pursuit of the same goals.
On äärimmäisen tärkeää, että teemme yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
EnglishWe are aware of the difficulties involved in the pursuit of these objectives.
Olemme tietoisia näiden tavoitteiden ajamiseen liittyvistä vaikeuksista.
EnglishNow they have become a United States tactic in pursuit of al-Qa’ida.
Nyt tästä on tullut Yhdysvaltojen taktiikka al-Qaidan jäsenten kiinni saamiseksi.
EnglishIndependence is an indispensable element which facilitates the pursuit of price stability.
Riippumattomuus on välttämätön tekijä pyrittäessä ylläpitämään hintavakautta.
EnglishThis course probably coincides rather well with the pursuit of a civil society.
Tämä kurssi voidaan ehkä yhdistää osuvasti kansalaisyhteiskunnan toteuttamisen tavoitteluun.
Englishof the pursuit of the monetary policy strategy conducted in the past and does
ei muutu ja että EKP:n neuvoston arvio rahapolitiikan tämänhetkisestä
EnglishIt incites women to a pursuit of perfection with consequences like eating disorders.
Se yllyttää naisia pyrkimään täydellisyyteen, mikä voi johtaa esimerkiksi syömishäiriöihin.
EnglishIt is not an activity that would be allowed in pursuit of a common foreign and security policy.
Tällaista toimintaa ei voida sallia yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
EnglishAs the EU, we should support the Arab countries in the peaceful pursuit of reforms.
Euroopan unionina meidän olisi tuettava arabimaita uudistusten rauhanomaisessa tavoittelussa.
EnglishA weak area in the report is the pursuit of a European labour market.
Yksi sen heikoista kohdista on pyrkiminen eurooppalaisiin työmarkkinoihin.
EnglishMay the report give us fresh impetus for the pursuit of these goals.
Antakoon tämä mietintö meille uutta voimaa näiden päämäärien tavoitteluun.
EnglishThe conditions of international aid will also depend on the pursuit of this process.
Tämän hankkeen jatkumisesta riippuvat myös ehdot, joiden mukaan annetaan kansainvälistä tukea.
EnglishThe European citizens cannot allow us to fail in this pursuit.
Euroopan kansalaiset eivät voi sallia sitä, että epäonnistumme tässä yrityksessä.
EnglishMr Theurer spoke of the pursuit of freedom on the one hand, and of attractiveness on the other.
Theurer puhui toisaalta vapaudenkaipuusta ja toisaalta houkuttelevuudesta.
EnglishOur new working group on the Middle East intends to contribute to the pursuit of that goal.
Parlamentin uuden Lähi-idän työryhmän tavoitteena on edistää tuon päämäärän saavuttamista.