Engelsk-finsk oversættelse af "raise"

EN

"raise" finsk oversættelse

volume_up
raise {substantiv}

EN raise
volume_up
{substantiv}

raise
volume_up
korotus {substantiv}
Unfortunately, the Commission is sticking to its plan to raise the minimum rates of excise duties.
Nyt korotus koskee tupakkaa.
To my mind, the thresholds are at present unacceptably low, given the huge amount of bureaucracy - hence the need to raise them.
Siitä tämä korotus.
First, the ceiling needs to be raised: a first rise would be scheduled for 2003, to the level of EUR 300 million.
Ensinnäkin on nostettava korvausten enimmäismäärää: ensimmäinen korotus 300 miljoonaan euroon aiotaan tehdä vuoteen 2003 mennessä.
raise (også: lift, withdrawal, heave, hoist)
volume_up
nosto {substantiv}
I gave you a scientific demonstration by raising my hand, but how is that possible?
Käteni nosto oli tieteellinen demostraatio, mutta kuinka se on mahdollista?
This will include the raising of the European flag and a short musical performance by a colliery band from the Saar.
Tilaisuuteen sisältyy Euroopan unionin lipun nosto ja Saarin hiilikaivosbändin lyhyt musiikkiesitys.
raise
volume_up
palkankorotus {substantiv}

Eksempelsætninger "raise" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe issues that I really want to raise concern the implementation of the budget.
Kysymykset, jotka todella haluan ottaa esille, koskevat talousarvion toteutusta.
EnglishThe main points I would like to raise on behalf of the PSE Group are as follows:
Keskeisimmät seikat, jotka haluan tuoda esiin PSE-ryhmän puolesta, ovat seuraavat:
EnglishI should like to raise a few minor points regarding the implementation itself.
Haluan ottaa esiin muutaman pienen asian, jotka liittyvät itse täytäntöönpanoon.
EnglishAs though we were making a film, we raise the clapper-board and shout 'action' .
Samalla tavalla kuin elokuvaa tehtäessä nostamme klaffin ja huudamme: Action .
English(PL) Madam President, there are three issues I would like to raise in this debate.
- (PL) Arvoisa puhemies, haluan korostaa kolmea näkökohtaa tässä keskustelussa.
EnglishI wanted to raise this point yesterday, but you did not authorise me to intervene.
Halusin tuoda tämän asian esiin eilen, mutta ette antanut minulle puheenvuoroa.
EnglishI have always said that we should not so much as raise a hand against another.'
Olen aina sanonut, ettei meidän pitäisi kohottaa edes kättämme toisiamme vastaan."
EnglishIn this regard, it is vital to raise awareness among the communities involved.
Tältä osin on äärimmäisen tärkeää parantaa asianomaisten yhteisöjen tietämystä.
EnglishI would like to raise a point of order at the end of this item, Mr President.
Arvoisa puhemies, pyytäisin työjärjestystä koskevaa puheenvuoroa tästä kohdasta.
EnglishIn this regard I should like to raise two aspects that I consider fundamental.
Tässä yhteydessä haluaisin ottaa esille kaksi näkökohtaa, joita pidän olennaisina.
EnglishLet us all help to raise the EU flag in the whole of Cyprus as soon as possible.
Auttakaamme kaikki kohottamaan EU:n lippu kaikkialle Kyprokseen mahdollisimman pian.
English   Mr President, with your permission, I would like to raise a point of order.
   Arvoisa puhemies, haluaisin käyttää työjärjestyspuheenvuoron, jos sallitte sen.
EnglishThe Commissioner has already mentioned a number of the points I wanted to raise.
Komission jäsen mainitsi jo monet niistä seikoista, joita halusin käsitellä.
EnglishI wish to raise one concern, however, with regard to beef imports into the EU.
Haluan kuitenkin tuoda esiin huolenaiheen, joka koskee naudanlihan tuontia EU:hun.
EnglishIt is planned to raise the issue of Zimbabwe as a specific point on the agenda.
Kokouksessa on tarkoitus käsitellä Zimbabwen kysymystä esityslistan erityisaiheena.
EnglishThere is one last point I should like to raise on a major problem of governance.
Viimeisenä huomautuksena haluaisin ottaa esiin hallinnointia koskevan ison ongelman.
EnglishI want to raise too the whole question of the need for agreement on taxation.
Haluan ottaa esille myös kysymyksen koko verotusta koskevan sopimuksen tarpeesta.
EnglishNow let me concentrate on three questions which will raise a more severe challenge.
Haluaisin nyt keskittyä kolmeen kysymykseen, jotka ovat erittäin haasteellisia.
EnglishI should like to raise another point, namely small and medium-sized enterprises.
Haluan puhua hieman eräästä toisesta asiasta: pienistä ja keskisuurista yrityksistä.
EnglishI think that you will have ample opportunity to raise that point during the debate.
Käsittääkseni teillä on mahdollisuus ottaa tämä seikka esille keskustelun aikana.