Engelsk-finsk oversættelse af "reliable"

EN

"reliable" finsk oversættelse

EN reliable
volume_up
{adjektiv}

A reliable analytical method would be necessary before the directive came into force.
Ennen direktiivin voimaantuloa tarvittaisiin todellakin luotettava analyysimenetelmä.
In international relations, Tunisia is close and a reliable partner for the EU.
Kansainvälisissä suhteissa Tunisia on EU:n läheinen ja luotettava kumppani.
The Commission's Directorate-General IV needs to prove itself a reliable authority.
Komission IV pääosaston tulee todistaa olevansa kuin luotettava valtiovalta.

Synonymer (engelsk) for "reliable":

reliable

Eksempelsætninger "reliable" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYour proposals will result in a more expensive and less reliable energy supply.
Ehdotuksenne merkitsevät entistä kalliimpaa ja epäluotettavampaa energiahuoltoa.
EnglishThe annual accounts for 2009 have been declared reliable on all essential points.
Varainhoitovuoden 2009 tilien on ilmoitettu olevan olennaisin osin luotettavat.
EnglishWe need reliable protection for atypical and flexible employment relationships.
Me tarvitsemme epätyypillisten ja joustavien työsuhteiden luotettavaa suojelua.
EnglishAlso, most Member States have no reliable data on the number of homeless people.
Lisäksi useimmilla jäsenvaltioilla ei ole luotettavia tietoja kodittomien määrästä.
EnglishThey both aim for the same goal: a better, cheaper, more reliable patent system.
Molempien tavoitteena on parempi, edullisempi ja luotettavampi patenttijärjestelmä.
EnglishIt is important, therefore, that the rules are based on reliable scientific opinion.
Siksi on tärkeää, että säännöt perustuvat luotettavaan tieteelliseen lausuntoon.
EnglishReliable figures on the impact of armed conflict on children are hard to come by.
On vaikeaa saada luotettavia tietoja aseellisten konfliktien vaikutuksesta lapsiin.
EnglishEurope needs to take action in order to assure a reliable supply of protein.
EU:n on ryhdyttävä toimiin varmistaakseen luotettavan valkuaisaineen tarjonnan.
EnglishAccording to Mr Putin, there can be no reliable guarantees in energy security.
Presidentti Putinin mukaan energiaturvallisuudesta ei voi olla luotettavia takeita.
EnglishWe have reliable statistics from the instruments we have been supplied with.
Käytössämme olevien välineiden avulla on mahdollista laatia luotettavia tilastoja.
EnglishThe first is the need to obtain reliable data and statistics on immigration.
Ensinnäkin on saatava maahanmuuttoa koskevia luotettavia tietoja ja tilastoja.
EnglishReliable data are difficult to come by, as has already been stated here several times.
Luotettavia tietoja on vaikea saada, kuten täällä on jo todettu useita kertoja.
EnglishThis is a sine qua non condition to attaining more authoritative and reliable media.
Tämä on ehdoton edellytys arvovaltaisemmille ja luotettavammille tiedotusvälineille.
EnglishHowever, I am wondering how consistent and truly reliable you will prove.
Minua kuitenkin askarruttaa johdonmukaisuutenne ja todellinen luotettavuutenne.
EnglishEven though the web is great for research, not all information on the web is reliable.
Vaikka WWW:stä löytyy paljon tietoja, kaikkiin tietoihin ei aina pidä luottaa.
EnglishThat is vitally important to the accurate and reliable calculation of deficits.
Se on välttämätöntä alijäämien oikean ja luotettavan laskemisen kannalta.
EnglishDespite that, we must ensure reliable guarantees for our European system of values.
Tästä huolimatta meidän täytyy taata luotettavasti eurooppalainen arvojärjestelmämme.
EnglishIt also means reliable, transparent energy relations, including with Russia.
Tämä tarkoittaa luotettavia ja avoimia energiasuhteita myös Venäjän kanssa.
EnglishThe proposed regulation would guarantee reliable, transparent and comparable results.
Ehdotettu asetus takaisi luotettavat, avoimet ja vertailukelpoiset tulokset.
EnglishWe believe that the principle of reliable planning should currently be given priority.
Mielestämme luotettavan suunnittelun periaate pitäisi nyt asettaa etusijalle.