Engelsk-finsk oversættelse af "to relocate"

EN

"to relocate" finsk oversættelse

EN to relocate
volume_up
[relocated|relocated] {verbum}

Both companies intend to relocate to enlargement countries and to third countries.
Molemmat yritykset aikoivat siirtää toimintojaan ehdokasmaihin ja kolmansiin maihin.
It must be possible to relocate industries if these are to be developed.
Yritysten toimintaa on voitava siirtää, mikäli sitä halutaan kehittää.
It is time to relocate the production of plant protein crops.
On aika siirtää valkuaiskasvien tuotanto uuteen paikkaan.
Mr President, from the point of view of tourists and northern Europeans wishing to relocate, the Mediterranean coast is the most attractive destination.
Arvoisa puhemies, Välimeren rannikko on houkuttelevin kohde matkailijoille ja pohjoiseurooppalaisille, jotka haluavat muuttaa muualle.
The European Parliament should have a single location rather than relocating lock, stock and barrel for one week a month.
Euroopan parlamentilla olisi oltava yksi toimipaikka sen sijaan, että se muuttaa kaikkine kimpsuineen ja kampsuineen yhdeksi viikoksi kuukaudessa.

Eksempelsætninger "to relocate" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThese EUR 10 million will be used relocate more refugees in the Union in 2009.
Näiden 10 miljoonan euron avulla unioniin siirretään vuonna 2009 enemmän pakolaisia.
EnglishThis will make it even easier to relocate production or links in the production chain.
Tämä helpottaa entisestään tuotannon tai tuotantoketjun osien siirtämistä muualle.
EnglishMany factors, however, can contribute to a commercial decision to relocate a plant.
Monet tekijät saattavat kuitenkin vaikuttaa toimintayksikön uudelleen sijoittamiseen.
EnglishThis explains why companies relocate to where the return on capital is greatest.
Se selittää yritysten siirtymistä sinne, missä pääoman tuotto on paras.
EnglishIt is also a fact that the decision to relocate to Łódź was taken by Dell in 2007.
On myös tosiasia, että Dell teki päätöksensä siirtymisestä Łódźin alueelle vuonna 2007.
EnglishThey damage the land of indigenous peoples, with the result that they have to relocate.
Ne vahingoittavat alkuperäiskansojen maita niin, että heidän täytyy siirtyä muualle.
EnglishFurthermore, companies would simply relocate and continue producing.
Lisäksi yritykset vain siirtäisivät toimintaansa ja jatkaisivat tuotantoa muualla.
EnglishFurthermore, companies from EU countries in this sector sometimes relocate production.
Lisäksi EU:n jäsenvaltioiden tämän alan yritykset siirtävät toisinaan tuotantonsa muualle.
EnglishThere is another argument against helping firms to relocate.
On toinenkin peruste, joka puhuu yritysten toiminnan siirtojen edistämistä vastaan.
EnglishIn any case, national and European public aid must be withdrawn from those companies which relocate.
Kansalliset ja eurooppalaiset julkiset tuet on joka tapauksessa poistettava siirtyviltä yrityksiltä.
EnglishIf not, then it will have to relocate to a place where it can do so and be more efficient.
Jos se ei ole mahdollista, parlamentin on siirryttävä paikkaan, jossa niin voidaan tehdä ja jossa se voi toimia tehokkaammin.
EnglishIndustries and handicrafts close daily in Greece, while others relocate to neighbouring Balkan countries.
Päivittäin monet tehtaat ja käsityöyritykset lopettavat toimintansa Kreikassa ja jotkin siirtyvät lähimaihin Balkanin alueella.
EnglishThat refugee should be a concern for countries a long way away from Poland, because he or she is likely to relocate.
Hän aiheuttaa ongelmia maissa, jotka sijaitsevat kaukana Puolasta, koska hänet sijoitetaan todennäköisesti uudelleen.
EnglishGlobalisation will bring changes and we are seeing enterprises relocate their operations to other parts of the world.
Globalisaatio tuo mukanaan muutoksia, ja olemme nähneet yritysten siirtävän toimintonsa toiselle puolelle maapalloa.
EnglishAll we will achieve will be that a large proportion of European businesses will relocate and jobs will be lost.
Ainoa saavutuksemme on se, että suurempi osa eurooppalaisia liikeyrityksiä sijoitetaan uudelleen ja työpaikkoja menetetään.
EnglishThere are plans to relocate part of the Fujitsu activities to the US, and this may mean up to 140 people losing their jobs.
Osa Fujitsun toiminnasta on suunniteltu siirrettäväksi Yhdysvaltoihin, ja se tarkoittaisi jopa 140 työpaikan menettämistä.
EnglishAt the same time, the European Union should actively help those Copts who are at risk to temporarily relocate to a safe country.
Samaan aikaan Euroopan unionin pitäisi aktiivisesti auttaa vaarassa olevia kopteja siirtymään väliaikaisesti turvalliseen maahan.
EnglishThere is a real risk that key financial businesses will relocate outside the EU to the benefit of no one other than our competitors.
Todellisena vaarana on, että rahoitusalan suuryritykset siirtävät toimintansa EU:n ulkopuolelle, mikä hyödyttäisi kilpailijoitamme.
EnglishMrs Wallis rightly highlighted that the Union is open to its citizens, who may travel and relocate without any restrictions.
Jäsen Wallis korosti perustellusti, että unioni on avoin kansalaisilleen, jotka voivat matkustaa ja vaihtaa paikkaa ilman mitään rajoituksia.
EnglishThis could encourage businesses to relocate to other latitudes.
Tämä saattaa johtaa talouselämällemme haitalliseen polkumyyntiin, joka saattaa kannustaa yrityksiä siirtämään tuotantonsa muille leveysasteille.