Engelsk-finsk oversættelse af "remedy"

EN

"remedy" finsk oversættelse

volume_up
remedy {substantiv}

EN remedy
volume_up
{substantiv}

volume_up
lääke {substantiv}
That was the traditional remedy for controlling non-existent inflation.
Tämä oli perinteinen lääke inflaation hillitsemiseksi, jota ei edes ollut.
I would like to end by saying that overtaxation is not a remedy for an ailing economy.
Lopuksi totean, että liiallinen verotus ei ole lääke talouden heikkouteen.
That is a remedy which inflicts further damage on small farmers.
Se olisi lääke, joka pahentaisi entisestään pienviljelijän tilannetta.
remedy (også: care, cure, nurture, therapy)
volume_up
hoito {substantiv}
remedy
volume_up
parannuskeino {substantiv}
remedy
This is an extremely useful remedy for the citizens, businesses and other organisations throughout Europe, confronted as they are with cases of maladministration within the European institutions.
Tämä on EU:n kansalaisille, yrityksille ja muille organisaatioille äärimmäisen hyödyllinen muutoksenhakukeino EU:n toimielinten syyllistyessä huonoon hallintoon.

Synonymer (engelsk) for "remedy":

remedy

Eksempelsætninger "remedy" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishArticle 160 provides for a tougher remedy in respect of individual Commissioners.
160 artiklassa mahdollistetaan ankarampi keino yksittäisten komissaarien osalta.
EnglishI hope that the Commission will take some real measures to remedy this situation.
Toivonkin, että komissio ryhtyy todellisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.
EnglishWe are talking neither about an economic remedy nor about a bureaucratic remedy.
Emme puhu taloudellisesta parannuskeinosta emmekä byrokraattisesta parannuskeinosta.
EnglishSomething is now being done to remedy the previous lack of action by the Commission.
Jotain tehdään parhaillaan komission aiemman toiminnan puutteen korjaamiseksi.
EnglishThis is why it is crucial, in tomorrow's voting time, to remedy these aspects.
Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että huomisessa äänestyksessä korjataan nämä näkökohdat.
EnglishOur development model is out of date and will be ineffective if we do not remedy it.
Kehitysmallimme on vanhanaikainen ja menettää tehonsa, jollemme korjaa sitä.
EnglishNew legislation, needed in order to remedy these difficulties, is still in preparation.
Uutta lainsäädäntöä, jolla nämä ongelmat saadaan poistettua, valmistellaan vielä.
EnglishI believe a good legal remedy is to take away rights to stand for election.
Mielestäni hyvä oikeudellinen väline on passiivisen äänioikeuden poistaminen.
EnglishHe makes concrete and logical suggestions on how to remedy the situation.
Hän esittää konkreettisia ja johdonmukaisia ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi.
EnglishI believe that we cannot adopt a negative or positive opinion a priori on any remedy.
Katson, että emme voi antaa kielteistä tai myönteistä kantaa ennen korjaavia toimia.
EnglishPublic services are being dismantled and universal service is not a remedy.
Julkisia palveluja puretaan, eivätkä kaikkien saatavilla olevat palvelut auta asiaa.
EnglishIncreased growth alone will not be sufficient to remedy these structural shortcomings.
Voimakas talouskasvu ei pelkästään riitä korjaamaan näitä rakenteellisia puutteita.
EnglishIt is essential to remedy the lack of local structure when this becomes clear.
Tärkeintä on paikallisen rakenteen vajavaisuuden korjaaminen silloin, kun sitä ilmenee.
EnglishNTDTV has not been informed whether efforts are being made to remedy the technical faults.
NTDTV:lle ei ole tiedotettu, onko teknisten ongelmien korjaamista edes yritetty.
EnglishIf so what action does the Commission propose to remedy the situation?
Muussa tapauksessa, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi?
EnglishI therefore urge the Joint Undertaking to rapidly remedy this grave deficiency.
Kehotankin yhteisyritystä pikaisesti korjaamaan tämän vakavan puutteen.
EnglishNevertheless, the democrats of Hungary do not expect the remedy to come from abroad.
Unkarin demokraatit eivät kuitenkaan odota muutoksen tulevan ulkopuolelta.
EnglishThe new overall legislation needed to remedy these problems is being prepared.
Yleistä lainsäädäntöä ongelman korjaamiseksi valmistellaan parhaillaan.
EnglishIt has proven to be the best remedy for poverty, dictatorship and war.
Se on osoittautunut parhaaksi lääkkeeksi köyhyyttä, diktatuuria ja sotaa vastaan.
EnglishThe Party of European Socialists' amendments seek to remedy some of these defects.
Euroopan sosialistiryhmän esittämillä tarkistuksilla pyritään korjaamaan näitä puutteita.