Engelsk-finsk oversættelse af "road accident"

EN

"road accident" finsk oversættelse

EN road accident
volume_up
{substantiv}

road accident

Lignende oversættelser "road accident" på finsk

road substantiv
Finnish
accident substantiv

Eksempelsætninger "road accident" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishNine people died yesterday in the St Gotthard tunnel because of a road accident.
Yhdeksän ihmistä sai eilen surmansa Gotthardin tunnelissa sattuneessa liikenneonnettomuudessa.
EnglishModern systems can reduce the number of road accident fatalities by as much as one third.
Nykyaikaisilla järjestelmillä voidaan vähentää liikenneonnettomuuksia jopa kolmanneksella.
EnglishNeedless to say, every person who becomes a victim of a road accident is one too many.
Jokainen liikenneonnettomuuden uhri on tietenkin liikaa.
EnglishPedestrians, cyclists and motorcyclists account for 57% of road accident victims.
Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja moottoripyöräilijöiden osuus tieliikenneonnettomuuksien uhreista on 57 prosenttia.
EnglishIn 2001 the European Union set itself the target of halving the number of road accident victims by 2010.
Vuonna 2001 Euroopan unioni asetti tavoitteekseen puolittaa tieliikenneonnettomuuksien määrän vuoteen 2010 mennessä.
EnglishAmong the objectives the EU has set itself is that of halving the number of road accident victims by 2010.
EU on asettanut itselleen tavoitteeksi vähentää liikenneonnettomuuksien uhrien määrän puoleen vuoteen 2010 mennessä.
EnglishIt is quite clear that the active safety elements in cars help to reduce the number of road accident fatalities.
On selvää, että autojen aktiivisilla turvalaitteilla voidaan vähentää kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia.
EnglishEvery road accident is reconstructed and it is investigated how such an accident could have occurred.
Kaikki liikenneonnettomuudet rekonstruoidaan ja tutkitaan sen selvittämiseksi, miten kyseinen onnettomuus on voinut sattua.
EnglishWith a view to reducing the road accident toll, speed limitation devices for lorries are an effective instrument for improving road safety.
Kuorma-autojen nopeudenrajoittimet ovat hyvä keino parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää liikenteen uhrien määrää.
EnglishWe want to avoid collisions with vulnerable road users altogether through accident avoidance measures within the vehicle itself.
Haluamme ylipäätään ehkäistä riskialttiiden tienkäyttäjien onnettomuuksia toteuttamalla onnettomuuksia ehkäiseviä toimia itse auton osalta.
English(LT) Minister, at EU level, the number of road accident fatalities is falling, but the ambitious goals will not be achieved next year.
(LT) Arvoisa ministeri, tieliikennekuolemien määrä on laskenut EU:n tasolla, mutta kunnianhimoisia tavoitteita ei saavuteta ensi vuonna.
EnglishThat will save 2500 lives, reduce serious injuries by 15% and so cut road-traffic accident bills by EUR 22 billion a year.
Näin voidaan pelastaa 2 500 ihmisen henki, vähentää vakavia vammoja 15 prosenttia ja vähentää tieliikenneonnettomuuksien kustannuksia 22 miljardia euroa vuodessa.
EnglishIn my own country, Ireland, it was shown recently that it is more likely for an elderly person to die from a road accident than it is for those who are under the age of 65.
Kotimaassani Irlannissa kävi äskettäin ilmi, että vanhukset kuolevat auto-onnettomuudessa alle 65-vuotiaita todennäköisemmin.
EnglishVatanen that the improvement of the road users' behaviour offers the biggest potential for cutting road accident figures.
Olen samaa mieltä jäsen Vatasen kanssa siitä, että tielläliikkujien käyttäytymisen parantaminen on paras keino tieliikenneonnettomuuksien määrän vähentämiseksi.
EnglishShe has a real case here, because the number of road accident fatalities in the current European Union of 15 Member States was about 40 000 per year in 2001.
Hänellä on tähän hyvät syyt, koska Euroopan unionin 15 jäsenvaltiossa kuoli liikenneonnettomuuksissa vuonna 2001 noin 40 000 henkilöä vuodessa.
EnglishI would like to inform you that, as you are aware, yesterday a tragic road accident occurred in Spain, near Soria, in which 2 drivers and 25 teenagers died.
Kuten tiedätte, eilen tapahtui murheellinen auto-onnettomuus, jossa kaksi autonkuljettajaa ja 25 nuorta saivat surmansa Espanjassa lähellä Soriaa.
EnglishThe victim of a road accident might need the participation of ten to thirty people to ensure their survival, and yet only 5% of people give blood.
Liikenneonnettomuuden uhri saattaa tarvita kymmenestä kolmeenkymmeneen luovuttajaa henkiinjäämisensä tueksi. Kuitenkin vain viisi prosenttia ihmisistä luovuttaa verta.
EnglishAnother person present at the meeting, who was about 40 years of age, said: "I suffered exactly the same road accident, but I only received EUR 200 000.
Eräs toinen, noin 40-vuotias kokouksen osallistuja kertoi, että hänelle oli sattunut aivan samanlainen onnettomuus, mutta hän oli saanut vähemmän: 200 000 euroa.
English   .One cannot but endorse the objective of reducing the number of road traffic accident victims, which is very high (43 000 deaths per year in the European Union).
   .En voi olla kannattamatta tavoitetta vähentää tieliikenteen kuolonuhrien määrää, joka on hyvin korkea (Euroopan unionin tieliikenteessä kuolee vuosittain 43 000 ihmistä).
EnglishOne of them has already had light shed on it in this debate: the familiar case of the road traffic accident, which needs to be properly taken forward and resolved.
Yhtä näistä tavoista on jo valotettu tässä keskustelussa, ja se liittyy tuttuun tapaukseen liikenneonnettomuudesta, joka on asianmukaisella tavalla käsiteltävä ja selvitettävä.