Engelsk-finsk oversættelse af "road safety"

EN

"road safety" finsk oversættelse

volume_up
road safety {substantiv}

EN road safety
volume_up
{substantiv}

road safety
Inadequate road safety costs society and the Member States a great deal of money.
Puutteellinen liikenneturvallisuus maksaa yhteiskunnalle ja jäsenvaltioille paljon.
Subject: Texting while driving - road safety
Aihe: Liikenneturvallisuus ja tekstiviestin kirjoittaminen ajon aikana
The fundamental axis of this report is road safety.
Mietinnön peruskysymys on liikenneturvallisuus.

Lignende oversættelser "road safety" på finsk

road substantiv
Finnish
safety substantiv

Eksempelsætninger "road safety" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

English   Road safety directly concerns all of the inhabitants of the European Union.
   Tieliikenneturvallisuus koskee suoraan kaikkia Euroopan unionin kansalaisia.
EnglishIn addition, there will be gains in terms of road safety and environmental protection.
Lisäksi näillä toimilla parannetaan liikenneturvallisuutta ja ympäristönsuojelua.
EnglishI am sometimes surprised at how far behind Europe is in the area of road safety.
On toisinaan hämmästyttävää, miten paljon Eurooppa on jäljessä liikenneturvallisuudessa.
EnglishClearly, this is potentially detrimental to road safety and to competition.
On selvää, että tämä voi heikentää tieliikenteen turvallisuutta ja kilpailua.
EnglishThis would increase traffic jams, weaken road safety and increase costs.
Se lisäisi ruuhkia, heikentäisi liikenneturvallisuutta ja lisäisi kustannuksia.
EnglishWe have powers in the EU when it comes to issues concerning road traffic safety.
EU:lla on toimivaltaa tieliikenneturvallisuuteen liittyvissä asioissa.
EnglishAt present the Commission' s road safety budget is EUR 8 million per year.
Tällä hetkellä komission liikenneturvallisuusbudjetti on 8 miljoonaa euroa vuodessa.
EnglishThat is why this measure is a very important step forward for road safety.
Siksi tällä toimenpiteellä edistetään merkittävästi liikenneturvallisuutta.
EnglishMrs Lichtenberger reminded us of the importance of these provisions for road safety.
Jäsen Lichtenberger muistutti meitä tieturvallisuutta koskevien säännösten tärkeydestä.
EnglishRoad safety has improved very largely due to the use of the Driving Time Directive.
Tieturvallisuus on parantunut suurelta osin ajoaikadirektiivin ansiosta.
EnglishThe EU is at present adopting legislation to promote mobility and road safety.
EU säätää lakeja liikkuvuuden ja liikenneturvallisuuden edistämiseksi.
EnglishIt is now important to proceed on the basis of road safety and consumer demands.
Nyt on tärkeää, että lähtökohtana pidetään liikenneturvallisuutta ja kuluttajien vaatimuksia.
EnglishDo we want to suddenly call into question a common European regulation on road safety?
Haluammeko yhtäkkiä kyseenalaistaa tieturvallisuutta koskevan yhteisen EU:n säännöstön?
EnglishHe puts his finger on a number of trouble spots in the area of road safety.
Pam Cornelissen osoittaa liikenneturvallisuuden osalta monia puutteita.
EnglishDisqualification has proved an effective tool in the work of improving road safety.
Ajokielto on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi tieliikenneturvallisuuden parantamisessa.
EnglishThere are also deficits with regard to road safety and passengers’ rights.
Puutteita on myös liikenneturvallisuudessa ja matkustajien oikeuksissa.
EnglishThe argument of road safety used by many does not wash from my point of view.
Monien käyttämä liikenneturvallisuuden perustelu ei mielestäni päde.
EnglishRoad safety will be enhanced, and the detriment to people and nature will be minimised.
Tieturvallisuus parantuu, ja ihmisten ja luonnon kuormitus minimoidaan.
EnglishThis is, then, a matter of improving road safety in the EU, which is vital.
Kyseessä on siis liikenneturvallisuuden parantaminen EU:n alueella, mikä on todella tärkeää.
EnglishIn Ireland we have a road safety plan which has been in operation since 1998.
Maassani Irlannissa on vuodesta 1998 lähtien ollut liikenneturvallisuutta koskeva suunnitelma.