Engelsk-finsk oversættelse af "road traffic"

EN

"road traffic" finsk oversættelse

volume_up
road traffic {substantiv}

EN road traffic
volume_up
{substantiv}

road traffic
volume_up
tieliikenne {substantiv}
This will cause an increase of heavy road traffic in the Limerick city area.
Tämän vuoksi raskas tieliikenne lisääntyy Limerickin kaupungin alueella.
I do not think that there is a single country with road traffic like that.
En usko, että yhdenkään valtion tieliikenne toimii tällä tavoin.
As we all know to our cost, road traffic is increasing and with it air pollution.
Kuten me kaikki valitettavasti tiedämme, tieliikenne kasvaa ja sitä myöten ilman saastuminen lisääntyy.

Lignende oversættelser "road traffic" på finsk

road substantiv
Finnish
traffic substantiv
to traffic verbum

Eksempelsætninger "road traffic" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMore is required, of course, in order to reduce the noise from road traffic.
Luonnollisesti tarvitaan enemmän toimia maantieliikenteen melun vähentämiseksi.
EnglishWe have powers in the EU when it comes to issues concerning road traffic safety.
EU:lla on toimivaltaa tieliikenneturvallisuuteen liittyvissä asioissa.
EnglishAs road traffic and air traffic continue to grow, that is an urgent task.
Koska maantieliikenne ja lentoliikenne kasvavat jatkuvasti, tehtävä on kiireellinen.
EnglishThe debate about the true costs of road traffic will have to be stepped up.
Keskustelua maantieliikenteen todellisista kustannuksista täytyy tehostaa.
EnglishShifting freight traffic from road to rail remains a central aim.
Liikenteen siirtäminen maanteiltä rautateille on edelleen keskeisenä tavoitteena.
EnglishIt is also true that the remaining road traffic should become cleaner.
On myös totta, että jäljellä olevan tieliikenteen olisi oltava puhtaampaa.
EnglishIf action is not taken in time, road traffic will double between now and 2010.
Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä ajoissa, maantieliikenne kaksinkertaistuu vuoteen 2010 mennessä.
EnglishHowever, surely it comes down to political will to cut road and air traffic.
Kyse lienee viime kädessä kuitenkin poliittisesta tahdosta vähentää tie- ja lentoliikennettä.
EnglishRoad traffic accidents are in fact the commonest cause of death of children in Europe today.
Liikenneonnettomuus on nykyisin itse asiassa yleisin eurooppalaisten lasten kuolinsyy.
EnglishIt will ease the problem of both road and, furthermore, air traffic congestion.
Se helpottaa sekä maanteiden että myös lentoliikenteen ruuhkia.
EnglishThis is not a matter of harmonizing road traffic legislation in Europe.
Nyt ei ole kyse eurooppalaisten tieliikennelakien yhdenmukaistamisesta.
EnglishAll these things are the result of road traffic accidents.
Kaikki nämä tapaukset johtuvat maanteillä tapahtuvista liikenneonnettomuuksista.
EnglishRoad and passenger traffic already pay far more than their share in terms of social costs.
Maantie- ja henkilöliikenne maksavat jo paljon enemmän kuin oman yhteiskunnallisen osuutensa.
EnglishRoad traffic accidents are the most common cause of death among children and young people.
Liikenneonnettomuudet ovat tavallisin lasten ja nuorten kuolinsyy.
EnglishIt would be absurd - not to mention unacceptable - to have empty road traffic.
Olisi absurdia - ja ennen kaikkea mahdotonta hyväksyä - jos tieliikenteessä kulkisi tyhjiä kuorma-autoja.
Englishthe annual cost of road traffic congestion in the EU is about 1% of GDP;
Tieliikenteen ruuhkien vuosittaiset kustannukset EU:ssa ovat noin 1 prosentti bruttokansantuotteesta.
EnglishNot for road traffic, however: in stark contrast, this sector saw a rise of 26%.
Vähennys ei kuitenkaan toteutunut tieliikenteessä, jonka päästöt nousivat päinvastoin jyrkästi 26 prosentilla.
EnglishThis being the case, the noise generated by road traffic can then be reduced by five decibels.
Silloin tieliikenteen melutasoa voidaan alentaa viisi desibeliä.
EnglishWe have, of course, also to take into consideration the increase in road traffic pollution.
Myös maantieliikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen lisääntyminen on tietysti otettava huomioon.
EnglishWe use them; we have a single drivers’ licence and a single set of road traffic regulations.
Käytämme niitä, ja meillä on eurooppalainen ajokortti ja yhteiset tieliikennettä koskevat säännökset.