Engelsk-finsk oversættelse af "roadside"

EN

"roadside" finsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "roadside" i kontekst.

Eksempelsætninger "roadside" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishChurches were desecrated, roadside crosses and holy statues were shot at.
Kirkkoja häpäistiin, teiden varrella olevia ristejä ja pyhiä patsaita ammuttiin.
EnglishIt must be possible to check records covering the past 28 days in roadside checks.
Tienvarsitarkastuksissa on voitava tarkastaa 28 edeltävän päivän tiedot.
EnglishWhat is the position for sales in the field, at the roadside or at the weekly market?
Miten on pellolta, tieltä, torilta myynnin laita?
EnglishRoadside trees growing right next to roads are a significant factor increasing the number of fatalities.
Tien vierellä kasvavat puut ovat huomattava kuolemaan johtavia onnettomuuksia lisäävä tekijä.
EnglishThese spot tests may be carried out at the roadside, at ports and harbours or where trucks are parked.
Näitä yllätystestejä voidaan tehdä tienvarsilla, satamissa tai alueilla, joilla kuorma-autot ovat pysäköityinä.
EnglishShould the technology installed in the car which is capable of communicating with a roadside transmitter come first?
Tuleeko ensin autoon asennettu teknologia, joka pystyy viestimään tienvarrella olevan lähettimen kanssa?
EnglishTechnical roadside inspection of commercial vehicles
Hyötyajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset
EnglishThis sort of posturing does no more than risk leaving our single European project by the roadside.
Äsken kuvaamani kaltaisen vehkeilyn vuoksi vaarana on, että luovumme yhteisestä tavoitteestamme eli Euroopan yhdentymisestä.
EnglishMy last point concerns roadside checks.
Viimeinen kohtani koskee tienvarsitarkastuksia.
EnglishOur rapporteur supports the proposal for unannounced roadside checks, and we are pleased with this.
Esittelijämme tukee tätä ilman ennakkoilmoitusta ja tien varrella tehtävää katsastusta koskevaa ehdotusta, ja voimme olla tyytyväisiä siihen.
EnglishWe have no one dumping large refrigerators by the roadside any more, but our small appliances are not being properly disposed of yet.
Kukaan ei enää jätä suuria jääkaappeja tienvarteen, mutta pienlaitteita ei vielä loppukäsitellä asianmukaisesti.
EnglishSuch stringent checks are liable to be counterproductive, because they will be difficult to conduct in roadside conditions.
Näin vaativat tarkastukset voivat osoittautua epätarkoituksenmukaisiksi, koska niiden suorittaminen tienvarsien olosuhteissa on vaikeaa.
EnglishA distinction has to be drawn between road-side checks and on-site checks, as the different stages have to be checked in different ways.
On tehtävä ero tienvarsitarkastusten ja yritysten tiloissa tehtävien tarkastusten välillä, koska eri tasot on tarkastettava eri tavoin.
EnglishThese are the reasons why, ladies and gentlemen, I supported the proposed directive on the technical roadside inspection of commercial vehicles today.
Hyvät kollegat, näiden syiden vuoksi tuin tänään raskaiden hyötyajoneuvojen teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevaa direktiiviehdotusta.
EnglishIn its proposal for a directive, the Commission gives every Member State the option to carry out unannounced roadside checks on such vehicles.
Komissio määrää direktiiviehdotuksessaan, että jokaisella jäsenvaltiolla on mahdollisuus katsastaa ajoneuvoja ilman ennakkoilmoitusta ja tien varrella.
EnglishThe fact that this allows a period of 28 days to be monitored in a roadside check will make a huge contribution to improving safety on Europe's roads.
Tämä mahdollistaisi tietojen seurannan 28 päivän ajalta teillä tehtävissä tarkastuksissa, mikä edistäisi huomattavasti Euroopan maantieliikenteen turvallisuutta.
English- (FR) The European Parliament has today expressed its opinion of the proposed directive on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles.
. (FR) Euroopan parlamentti on ottanut tänään kantaa direktiiviehdotukseen, joka koskee raskaiden hyötyajoneuvojen teknisiä tienvarsitarkastuksia.
EnglishCar manufacturers are aware of the possibilities, but they will not be able to attract investment in such technologies if there are no roadside transmitters in place first.
Autonvalmistajat ovat tietoisia tällaisen teknologian mahdollisuuksista, mutta eivät saa sille rahoitusta, jos tienvarsille ei ensin asenneta lähettimiä.
EnglishSetting up random mandatory roadside inspections in order to check their state of repair throughout the year is a pertinent idea, provided that it can be implemented effectively.
Pakollisten satunnaisten tienvarsitarkastusten perustaminen on järkevä ajatus, jotta ajoneuvojen kunto voitaisiin todentaa pitkin vuotta, mutta se on myös pantava tehokkaasti täytäntöön.
EnglishIt is not, therefore, a matter of routine roadside checks combined with the inspection of travel documents or documents relating to the technical condition or origin of the vehicle.
Kyse ei näin ollen ole tavanomaisista tienvarsitarkastuksista sekä niihin liittyvistä matkustusasiakirjojen tai ajoneuvon teknistä kuntoa tai alkuperää koskevien asiakirjojen tarkastuksista.

Andre ord i vores ordbog

English
  • roadside

Derudover tilbyder bab.la en dansk-tysk ordbog for flere oversættelser.