Engelsk-finsk oversættelse af "sheet"

EN

"sheet" finsk oversættelse

volume_up
sheet {substantiv}

EN sheet
volume_up
{substantiv}

1. generel

sheet (også: board, disc, disk, leaf)
volume_up
levy {substantiv}
sheet (også: coat, deck, floor, layer)
volume_up
kerros {substantiv}
sheet (også: sheet metal)
volume_up
pelti {substantiv}
sheet
volume_up
arkki {substantiv}
Depending on the number of pictures you're printing, you might use more than one sheet of paper.
Tulostettavien kuvien määrän mukaan paperia on ehkä käytettävä useampi kuin yksi arkki.

2. sport

sheet
volume_up
rata {substantiv}

3. nautik

sheet
volume_up
jalus {substantiv}
sheet
volume_up
skuutti {substantiv}
sheet
volume_up
purje {substantiv}
sheet
volume_up
rätti {substantiv}

Eksempelsætninger "sheet" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Englishthis package, Regulation ECB/2001/13 concerning the consolidated balance sheet
osa, Euroopan keskuspankin asetus EKP/2001/13 rahalaitossektorin konsolidoidusta
EnglishThat praying mantis is made from a single sheet of paper -- no scotch tape, no cuts.
Tuo rukoilijasirkka on tehty yhdestä paperinpalasta, ei teippiä, ei leikkauksia.
EnglishBank (ECB) approved a new Regulation concerning the consolidated balance sheet
kokouksessa uuden rahalaitossektorin konsolidoitua tasetta koskevan asetuksen,
EnglishThe balance sheet of more than three years of negotiations is positively lamentable.
Yli kolme vuotta kestäneiden neuvottelujen tulokset ovat epäilemättä säälittäviä.
EnglishThis perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red.
Tämä näkökulma osoittaa selvästi, että euroalueen tase on punaisen puolella.
EnglishIn the social sphere, the Commission also goes to Madrid with a positive balance sheet.
Yhteiskunnallisissakin asioissa komissio lähtee Madridiin positiivisin tuloksin.
EnglishMany people have placed Kyoto on the positive side of the balance-sheet of this summit.
Monet ovat laskeneet Kioton myönteisiin puoliin huippukokouksen tuloksen osalta.
EnglishRegulation concerning the consolidated balance sheet of the MFI sector (ECB/1998/16)
asetusta (EKP/1998/15) että rahalaitossektorin konsolidoitua tasetta koskevaa
EnglishThe first problem concerns autonomous tariff quotas and the balance sheet.
Ensimmäinen ongelmakokonaisuus koskee autonomisia tariffikiintiöitä ja tasetta.
EnglishSome people shredded half the sheet of paper, so there was some evidence left.
Jotkut repivät vain puolet paperista, joten osa todisteista jäi jäljelle.
EnglishThat is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.
Niin ei ollut minun papereissani, ja pyydän anteeksi, arvoisa puhemies.
EnglishSecond, the balance sheet of the transatlantic relationship is fundamentally positive.
Toiseksi transatlanttisten suhteiden lopputulema on perustaltaan myönteinen.
EnglishNow that more than a decade has passed, the balance sheet is clearly positive.
Nyt kun yli kymmenen vuotta on kulunut, tase on selvästi positiivinen.
EnglishThe majority in Parliament is once again singing from the neoliberal hymn-sheet.
Parlamentin enemmistö veisaa jälleen kerran uusliberaalien veisuja.
EnglishThe balance sheet for the past three years proves that we have achieved important things.
Kolmen viime vuoden tilinpäätös todistaa, että olemme saavuttaneet tärkeitä asioita.
EnglishThirdly, there will need to be an assessment of the energy balance-sheet.
Minusta tuntuu siltä, että suurin este näiden verkkojen tiellä liittyy juuri energiaan.
EnglishWe will ask that the vote be taken in the order set out on the order sheet.
Pyydämme, että äänestys toimitetaan siinä järjestyksessä kuin esityslistassa on esitetty.
EnglishThe time has definitely come for a balance sheet, for an evaluation and for accountability.
Nyt on ehdottomasti aika tehdä tilannekatsaus, laatia arvio ja tarkastella vastuita.
Englishfor the euro area which are derived largely from the MFI balance sheet statistics
rahat ilastoja. Nämä tilastot perustuvat pääasiassa rahalaitosten
EnglishSome kind of balance sheet that would bring this into some sort of reasonable focus is needed.
Tarvitaan jonkinlaisia lukuja, joilla asia selvennetään jokseenkin järkevästi.