Engelsk-finsk oversættelse af "solitary"

EN

"solitary" finsk oversættelse

volume_up
solitary {substantiv}

EN solitary
volume_up
{substantiv}

solitary (også: hermit, loner, recluse, anchorite)
volume_up
erakko {substantiv}
solitary (også: loner, solitaire)
volume_up
yksineläjä {substantiv}

Eksempelsætninger "solitary" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe Turkish parliament recently passed a law relaxing conditions of solitary confinement.
Turkin parlamentti hyväksyi taannoin eristyssellien oloja helpottavan lain.
EnglishPeople in solitary confinement are totally cut off from the outside world.
Eristysselleissä ihmiset ovat täysin suljettuina ulkomaailmalta.
EnglishIn his solitary prison cell, Hu Jia is now fighting his illness.
Hu Jia taistelee nyt vankilasellissään yksin sairauttaan vastaan.
EnglishWhat we have in Afghanistan is not a solitary conflict but a regional war that could develop further.
Afganistanissa ei vallitse yksittäinen konflikti vaan alueellinen sota, joka voi laajentua.
EnglishNo longer are there solitary powers, independent economies or dispensable globalised countries.
Eristäytyvät valtiot, riippumattomat taloudet tai tarpeettomat globalisoituneet maat ovat historiaa.
EnglishAung San Suu Kyi has been kept in solitary confinement and under house arrest for an unimaginably long time.
Aung San Suu Kyin tapauksessa kyse on käsittämättömän pitkästä ajasta eristyksissä ja kotiarestissa.
EnglishHowever, it is well known that solitary voting never achieved anything other than political isolation.
Tiedetään kuitenkin hyvin, että yksin äänestämällä ei saavuteta mitään, paitsi poliittista eristäytymistä.
EnglishAs for the conditions that exist in, say, the Czech Republic, I know of only one solitary author who is 'allowed' to be a professional artist.
Esimerkiksi Tšekin tasavallan oloista totean, että tiedän vain yhden ainoan kirjailijan, jolla on "lupa" olla ammattitaiteilija.
EnglishIn September 1999, James Mawdsley, from the north-east of England was sentenced to 17 years' solitary confinement in a Burmese prison.
Kaakkois-Englannista kotoisin oleva James Mawdsley tuomittiin syyskuussa 1999 17 vuodeksi eristykseen eräässä myanmarilaisessa vankilassa.
EnglishAlthough it came as no surprise, the solitary vote against the resolution that launched the process, by the United States, was sad.
Vaikka se ei tullutkaan yllätyksenä, Yhdysvaltojen päätös äänestää yksin prosessin käynnistävää päätöslauselmaa vastaan oli surullinen tapaus.
EnglishThe same can be said of Chancellor Schröder, to whose solitary attempt at relaxing the arms embargo we have, thank God, put a stop.
Samaa voidaan sanoa liittokansleri Schröderistä, jonka yksinäisen yrityksen lieventää asevientikieltoa olemme luojan kiitos saaneet pysäytetyksi.
EnglishMeanwhile, there are other challenges, such as preventing immigration, and the solitary figure of Commissioner Frattini is attempting to make headway using a tricycle.
Samaan aikaan on kuitenkin muita haasteita, kuten maahanmuuton torjunta, ja komission jäsen Frattini pyrkii yksinään eteenpäin käyttämällä kolmipyörää.
EnglishI cannot stand by while prisoners are tortured and maltreated in solitary confinement and exposed to the arbitrary treatment of the guards without witnesses.
En voi mukisematta hyväksyä, että eristysselleissä olevia vankeja kidutetaan ja pahoinpidellään ja että heidät alistetaan vartijoiden mielivallalle ilman todistajia.
EnglishWe cannot accept the persecution and intimidation of human rights defenders and government critics, or arbitrary imprisonment and the use of solitary confinement.
Ihmisoikeuksien puolustajien ja hallinnon arvostelijoiden vainoa ja uhkailua ei voida hyväksyä, eikä myöskään mielivaltaista vangitsemista ja eristysvankeuden käyttöä.
EnglishI would also especially call upon the Council not to forget Turkey, which still holds political prisoners in solitary confinement, when combating torture is discussed.
Haluaisin erityisesti kehottaa neuvostoa siihen, että kidutuksesta puhuttaessa ei unohdettaisi Turkkia, joka pitää edelleenkin poliittisia vankeja täydessä eristyksessä.
EnglishThe same law can be applied in a humane manner, with due respect for human rights, or it can be applied in a way which tends towards isolation and solitary confinement.
Lakia voidaan soveltaa inhimillisessä muodossa, ottamalla ihmisoikeudet huomioon, mutta samaa lakia voidaan soveltaa myös tavalla, joka johtaa eristykseen ja eristysselliin.
EnglishMr Vanunu has been in solitary confinement in a small cell for more than ten years because of the alleged security risk that he is said to represent ten years after the event.
Vanunu on istunut yli kymmenen vuotta yksinään pienessä sellissä sen oletetun turvallisuusriskin takia, jonka hänen vielä kymmenen vuotta tapahtuman jälkeen katsotaan muodostavan.
EnglishThe Commission is still keenly aware of the matter of Mr Vanunu's solitary confinement, and I can tell Mr Telkämper and Mr Crampton that we are concerned by the conditions of that confinement.
Komissio tarkkailee yhä tiiviisti Vanunun pitämistä eristyssellissä, ja haluan vastata Telkämperille ja Cramptonille, että vankilaolot huolestuttavat meitä suuresti.
EnglishHowever, he was arrested under the pretext of illegal investment, and brainwashed in solitary confinement, all of his possessions were seized and his investments were confiscated.
Käyttäen verukkeena laittomia investointeja hänet on kuitenkin vangittu, häntä on aivopesty eristyssellissä, hänen koko omaisuutensa on takavarikoitu ja hänen investointinsa on ulosmitattu.