Engelsk-finsk oversættelse af "sorrow"

EN

"sorrow" finsk oversættelse

volume_up
sorrow {substantiv}

EN sorrow
volume_up
{substantiv}

volume_up
huoli {substantiv}
I came here today, first and foremost, to express my profound sorrow, but I must also express my concern - all our concern - for Pakistan.
Tulin tänne tänään ensisijaisesti ilmaisemaan syvän suruni, mutta minun on ilmaistava myös huoleni - meidän kaikkien huoli - Pakistanista.
sorrow (også: bereavement, grief, mourning, woe)
volume_up
suru {substantiv}
They include stress, depression, sorrow, heavy drinking, a poor nutritional state and medications.
Muun muassa stressi, masennus, suru, runsas alkoholin käyttö, huono ravitsemustila ja lääkkeet ovat esimerkkejä näistä tekijöistä.
Besides expressing our sorrow and anger at having to discuss this sort of thing yet again, we should also think about what we can learn from it.
Paitsi ilmaista surumme ja suuttumuksemme siitä, että meidän on taas keskusteltava tästä aiheesta, meidän pitäisi myös hieman pohtia sitä, mitä me voisimme oppia tästä.
Civil and democratic Europe must show its sorrow and, for this reason, Mr President, I ask you to invite the House to observe a minute's silence in memory of the victims of immigration.
Arvoisa puhemies, Euroopan kansan ja demokraattisen Euroopan on osoitettava surunsa, ja pyydän siksi teiltä, että parlamentti pitäisi minuutin hiljaisuuden näiden maahanmuuton uhrien muistoksi.
sorrow (også: care, grief, heartache, dolour)
volume_up
murhe {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "sorrow":

sorrow

Eksempelsætninger "sorrow" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIndeed, it is with sorrow that I look upon the Pact’s reform being turned into a .
Olen surukseni saanut seurata sopimuksen uudistuksen muuttumista niin sanotuksi .
EnglishI reflect with considerable sorrow at the dying-away of many of those fine words.
Ajattelen kovin suruissani sitä, kuinka monet noista hienoista sanoista ovat kuolleet.
EnglishThere are no words strong enough to express our sorrow and condemnation.
Ei ole olemassa tarpeeksi voimakkaita sanoja ilmaisemaan suruamme ja tuomiotamme.
EnglishMr President, I think we should firstly express our sorrow for the victims.
Arvoisa puhemies, mielestäni meidän täytyy ensimmäiseksi olla pahoillamme uhrien takia.
EnglishThis attack on the United States in September brought enormous shock and sorrow to all.
Yhdysvaltoihin kohdistetut iskut olivat sokki kaikille ja saivat kaikki surun valtaan.
EnglishFor women Afghanistan is becoming, yet again, the land of their deepest sorrow and suffering.
Naisille Afganistanista on jälleen tulossa syvän murheen ja kärsimyksen maa.
EnglishMr President, Commissioner, it is with great sorrow that we follow the events in Nigeria.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, seuraamme hyvin murheellisina Nigerian tapahtumia.
EnglishThe word Afghanistan translates correctly into the words 'the land of sorrow and suffering'.
Afganistanin nimi merkitsee tosiasiassa murheen ja kärsimyksen maata.
EnglishOnce again, I would like to express my sorrow for the victims of the demonstration on 21 January.
Haluan vielä kerran ilmaista suruni 21. tammikuuta pidetyn mielenosoituksen uhrien vuoksi.
EnglishFirst of all, as I said earlier, we have condemned this incident and expressed our sorrow.
Ensinnäkin, kuten jo aiemmin totesin, olemme tuominneet tämän teon ja esittäneet surunvalittelumme.
EnglishIt is therefore with a twinge of sorrow that I declare the session of the European Parliament adjourned.
Siksi julistan hieman haikein tuntein Euroopan parlamentin istuntokauden keskeytetyksi.
EnglishIt was with sorrow that we saw the Austrian Presidency's document on the funding of the European Union.
Puheenjohtajamaa Itävallan asiakirja Euroopan unionin rahoituksesta teki meidät surullisiksi.
EnglishI sincerely regret any waste of human life and I share your sorrow over the death of Orlando Zapata.
Olen todella pahoillani jokaisesta ihmiselämän hukkaamisesta ja jaan surunne Orlando Zapatan kuolemasta.
EnglishWe are bound to express our sorrow when confronted with an urgent situation, with a crisis and with suffering.
Hätätilanteessa, kohdatessamme onnettomuuksia ja hätää, on luonnollista, että näytämme tunteemme.
EnglishWe do not think that this incident should cause any internal disruption, over and above sorrow and shock.
Meistä tämän tapahtuman ei pidä antaa johtaa mihinkään sisäisiin häiriöihin surun ja järkytyksen lisäksi.
EnglishI saw the dismay, horror and despair caused by the attack, and I shared and felt this sorrow and despair.
Näin millaista tyrmistystä, kauhua ja epätoivoa hyökkäys aiheutti, ja olin itsekin surullinen ja epätoivoinen.
EnglishHistoric blunders must be acknowledged in order to alleviate the suffering and sorrow of the minorities affected.
Menneisyyden virheet on myönnettävä niistä kärsineiden vähemmistöjen kärsimyksen ja surun lievittämiseksi.
EnglishI should like to express my sorrow at his death.
Haluan ilmaista suruni hänen poismenonsa johdosta.
EnglishI ask Parliament to stand with the families in their sorrow and the desire for the missing sailors to be rescued.
Kehotan parlamenttia tukemaan uhrien perheitä heidän surussaan sekä esittämään toiveen kadonneiden pelastumisesta.
EnglishMr President, Minister, we all feel a great deal of sorrow and frustration at what is happening in the Middle East.
Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, olemme kaikki surullisia ja turhautuneita, kun ajattelemme Lähi-idän tapahtumia.