Engelsk-finsk oversættelse af "tissue"

EN

"tissue" finsk oversættelse

volume_up
tissue {substantiv}

EN tissue
volume_up
{substantiv}

tissue (også: fabric, weave)
volume_up
kudos {substantiv}
A tissue is a group of cells with the same structure or function.
Kudos on soluryhmä, jonka kullakin solulla on sama rakenne tai tehtävä.
It's allowing the cells to regenerate new tissue, and once the tissue is regenerated the scaffold goes away.
Se antaa solujen luoda uutta kudosta, ja kun kudos on uusiutunut, tukiverkko häviää.
Finally, I can reassure you that the Commission regularly monitors the transposition and implementation of the Tissues and Cells Directive.
Haluan lopuksi vakuuttaa teille, että komissio seuraa säännöllisesti kudos- ja soludirektiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja direktiivin täytäntöönpanoa.
tissue (også: kleenex)
tissue
volume_up
solukko {substantiv}
tissue
volume_up
pehmopaperi {substantiv}
tissue
volume_up
paperiliina {substantiv}
tissue
tissue (også: gauze, scrim)
volume_up
harsokangas {substantiv}
tissue
volume_up
harsokudos {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "tissue":

tissue

Eksempelsætninger "tissue" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishTissue engineer and TED Fellow Nina Tandon is growing artificial hearts and bones.
Kudosinsinööri ja TED-jäsen Nina Tandon kasvattaa keinotekoisia sydämiä ja luita.
EnglishIn this respect it is important that the use of aborted foetal tissue be excluded.
Tältä osin on tärkeää, että kielletään abortoitujen sikiöiden kudosten käyttö.
EnglishIn my view, a person' s blood, tissue and organs ought not to be commodities.
Ihmisen veri, kudokset ja elimet eivät saa mielestäni olla myyntitavaraa.
EnglishOf course, embryonic stem cells have a greater capacity for differentiating into any sort of tissue.
Tosin alkion kantasoluilla on suurempi kyky erilaistua miksi tahansa kudokseksi.
EnglishWe must also make it clear that no tissue or cells from embryos in general may be used.
Meidän on myös tehtävä selväksi, ettei yleensäkään mitään alkion kudoksia tai soluja saa käyttää.
EnglishA: They’re mainly soft tissue injuries that build up over time.
V: Ne ovat pääasiassa pehmytkudosvammoja, jotka kehittyvät ajan myötä.
EnglishThey decide to sell tissue and cells of their body for payment in order to eke out a living.
Tämä ihminen päättää myydä kehonsa kudoksia ja soluja maksua vastaan saadakseen rahaa elämiseen.
EnglishDo stem cells come from foetal tissue as well as from adult tissue?
Eikö kantasoluja ole aikuiskudoksen lisäksi myös sikiökudoksessa?
EnglishMercury can accumulate in brain tissue and the nervous system, where it can wreak great havoc.
Elohopeaa voi kerääntyä aivokudoksiin ja hermostoon, joissa se voi saada aikaan suurta vahinkoa.
EnglishYes, there are: artificial tissue is used for in vitro tests.
Kyllä niitä on, on keinokudosta, jolla tehdään in vitro -testejä.
EnglishOn the left, we see a tiny piece of beating heart tissue that I engineered from rat cells in the lab.
Vasemmalla näemme pienen palan sykkivää sydänkudosta, jonka kasvatin rotan soluista labrassa.
EnglishNobody has undertaken any studies on human tissue in that regard.
Ihmiskudoksilla ei ole tehty kokeita tämän osoittamiseksi.
EnglishThese particles emit alpha-radioactivity, which is particularly aggressive towards living tissue.
Nämä hiukkaset aiheuttavat radioaktiivista alfasäteilyä, joka on elävälle kudokselle erittäin haitallista.
EnglishChina just launched a national tissue-engineering center.
Kiina käynnisti juuri kansallisen kudostekniikan keskuksen.
EnglishSome of the tissue engineering products are already with us.
Jotkin kudosteknologiatuotteet ovat jo käytössämme.
EnglishThe scheme categorises products and services that range from tissue paper to footwear to campsites.
Järjestelmässä luokitellaan tuotteita ja palveluja paperinenäliinoista jalkineisiin ja aina leirintäalueisiin.
EnglishThe people of our countries are not sufficiently aware of the benefits of human tissue and cell donations.
Maidemme asukkaat eivät ole riittävän tietoisia ihmisperäisten kudosten ja solujen luovuttamisen eduista.
EnglishYes, the issue was about breast tissue engineering.
Kyllä, kyse oli rintakudokseen liittyvästä tekniikasta.
EnglishNow, you're all thinking, yeah, what about the brain tissue?
Nyt mietitte varmasti, mutta entäs aivokudos?
EnglishWe then tease the tissue apart into its two individual cell components, muscle, and these bladder specialized cells.
Erotamme kudoksen yksittäisiin solutyyppeihin, lihakseen ja rakkotoimintaan erikoistuneisiin soluihin.