Engelsk-finsk oversættelse af "wholesale"

EN

"wholesale" finsk oversættelse

volume_up
wholesale {substantiv}

EN wholesale
volume_up
{substantiv}

wholesale (også: wholesale business)
volume_up
tukkukauppa {substantiv}
Up to now, priority has been given to the wholesale market and to investment services.
Tähän asti etusijalle on asetettu tukkukauppa ja sijoituspalvelut.
We must open up the markets for gas and electricity, both wholesale and domestic, by 2005 at the latest.
Meidän on avattava kaasu- ja sähkömarkkinat - sekä tukkukauppa- että kotimarkkinat - viimeistään vuoteen 2005 mennessä.
For over 75 years, the Grossmarkthalle served as the Frankfurt area’s wholesale market for fruit and vegetables until its relocation to the district of Kalbach.
Grossmarkthalle toimi Frankfurtin alueen hedelmä- ja vihannestukkuna yli 75 vuoden ajan, kunnes tukkukauppa muutti uusiin tiloihin Kalbachin kaupunginosaan.

Synonymer (engelsk) for "wholesale":

wholesale

Eksempelsætninger "wholesale" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn addition, wholesale indoctrination of Buddhist monks and nuns has taken place.
Lisäksi buddhalaisiin munkkeihin ja nunniin on kohdistettu suurimittaisia käännytystoimia.
EnglishIs that being looked into or are we talking about a kind of wholesale deportation?
Selvitetäänkö tätä kysymystä parhaillaan, vai onko kyse jonkinlaisesta joukkokarkotuksesta?
EnglishI agree with the formula which sets maximum wholesale and retail rates.
Olen yhtä mieltä mallista, jossa asetetaan enimmäishinnat tukku- ja vähittäistasolla.
EnglishProduce from the wholesale market was delivered to within a radius of 200 km around Frankfurt.
Tuotteita toimitettiin Frankfurtiin ja sen ympäristöön 200 kilometrin säteellä.
EnglishIn that case, the sanctions could be lifted wholesale with immediate effect.
Siinä tapauksessa pakotteet voitaisiin purkaa välittömästi kokonaan.
EnglishThis is not about singling out the roads yet again for wholesale condemnation.
Nyt ei ole kyse siitä, että maanteiden kaikenlainen käyttö haluttaisiin jälleen kerran tuomita.
EnglishThese court rulings have given the green light to the wholesale exploitation of workers.
Näissä päätöksissä on näytetty vihreää valoa täydelliselle työntekijöiden hyväksikäytölle.
EnglishThe 20th century, alas, was marked by the attempted wholesale extermination of certain peoples.
1900-luvulle oli valitettavasti ominaista pyrkimys tuhota muutamat kansat kokonaan.
EnglishDuring the second half of 2010, the wholesale prices of agricultural produce increased by 32%.
Vuoden 2010 jälkipuoliskolla maataloustuotteiden tukkuhinnat nousivat 32 prosenttia.
EnglishWe cannot tolerate wholesale trampling on human and minority rights.
Emme voi suvaita ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien laajamittaista polkemista.
EnglishIt is premature to consider any wholesale lifting of the arms embargo.
On ennenaikaista harkita aseidenvientikiellon täydellistä poistamista.
EnglishI am talking about the wholesale and systematic gang rape that takes place in Bangladesh.
Puhun Bangladeshissa laajamittaisesti ja järjestelmällisesti tehtävistä joukkoraiskauksista.
EnglishWe are therefore rejecting the proposal and proposing that there should be a wholesale review of it.
Näin ollen hylkäämme ehdotuksen ja toivomme, että se tarkistetaan kokonaisuudessaan.
EnglishUntil 4 June 2004 it was a wholesale market for fruit and vegetables.
Rakennus toimi 4.6.2004 saakka hedelmä- ja vihannestukkuhallina.
EnglishLet us not simply go wholesale and bring in new legislation.
Meidän ei pidä suhtautua tähän laaja-alaisesti säätämällä uusia lakeja.
EnglishMore generally speaking, the Commission is proposing eight points for action concerning the wholesale markets.
Yleisesti ottaen komissio ehdottaa kahdeksaa tukkukauppaa koskevaa toimintakohtaa.
EnglishThe wholesale and retail trades want this data and I hope the Member States will not stand in their way.
Tukku- ja vähittäiskauppa haluaa nämä tiedot, ja toivon, etteivät jäsenvaltiot estä sitä.
EnglishAnd what this is is that it is wholesale blanket surveillance on everyone.
Tämä on kaikenkattavaa valvontaa meistä kaikista.
EnglishHowever, the wholesale market needs as much impetus and supervision from the Community as the retail market.
Yhteisön on kuitenkin vauhditettava ja tuettava vähittäiskaupan tavoin myös tukkukauppaa.
EnglishIt rejected wholesale deregulation and growth alone as being a solution to our unemployment problems.
Siinä todettiin, että säätelyn purkaminen ja kasvu eivät yksinomaan ratkaise työttömyysongelmiamme.