Engelsk-fransk oversættelse af "combat organized"

EN

"combat organized" fransk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "combat organized" i kontekst.

Lignende oversættelser "combat organized" på fransk

combat substantiv
French
to combat verbum
organized adjektiv
to organize verbum
French
organ substantiv

Eksempelsætninger "combat organized" på fransk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThere is a lot of work to be done there in order to combat organized crime.
Il y a beaucoup à faire dans cette région pour lutter contre le crime organisé.
EnglishOverview of the instruments to combat transnational organized crime and terrorism
IV.1 Vue d'ensemble des instruments de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme
EnglishPlease describe in detail the regulatory framework in place to combat organized crime.
Présenter en détail le cadre normatif en vigueur pour combattre la criminalité organisée.
English3rd meeting Effective measures to combat transnational organized crime
3e séance Mesures efficaces contre la criminalité transnationale organisée
EnglishEffective measures to combat transnational organized crime (agenda item 3)
Mesures efficaces contre la criminalité transnationale organisée (point 3 de l'ordre du jour)
EnglishWe must have international cooperation to jointly combat transnational organized crime.
Nous devons coopérer étroitement pour lutter contre la criminalité transnationale organisée.
EnglishBilateral agreements to combat terrorism and organized crime, etc.
Accords bilatéraux visant à lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée, etc.
EnglishUNMIK continues to pursue a regional approach to combat organized crime.
La MINUK continue d'adopter une approche régionale pour lutter contre la criminalité organisée.
EnglishThat was the best possible way to combat organized crime.
C'est là la meilleure façon possible de lutter contre la criminalité organisée.
English- Act of 26 June 1997 “On measures to combat organized crime and corruption”.
- Loi du 27 juin 1999 relative aux mesures de lutte contre la criminalité organisée et la corruption;
EnglishNational legislation to combat organized crime had been strengthened.
La législation nationale contre le crime organisé a été renforcée.
English- Act of 26 June 1997 “On measures to combat organized crime and corruption”.
- Loi du 26 juin 1997 sur les mesures visant à lutter contre la criminalité organisée et la corruption;
English(a) Effective measures to combat transnational organized crime;
a) Mesures efficaces contre la criminalité transnationale organisée ;
EnglishStrengthening capacity to combat organized crime in post-conflict settings (paragraph 23)
Renforcement des capacités de lutte contre la criminalité organisée au lendemain d'un conflit (par.
English(a) Effective measures to combat transnational organized crime;
a) Mesures efficaces contre la criminalité transnationale organisée;
English- Act of 26 June 1997 “On measures to combat organized crime and corruption;
- Loi du 26 juin 1997 intitulée « Mesures pour lutter contre la criminalité organisée et la corruption »;
EnglishStrengthening capacity to combat organized crime in post-conflict settings
Renforcement des capacités en matière de lutte contre la criminalité organisée au lendemain d'un conflit
EnglishPromote special mechanisms to combat organized crime
Promouvoir la mise en place de mécanismes spécifiques de lutte contre le crime organisé
EnglishI look forward to working with him in a constructive way to combat organized crime in this country.
Je serai heureux de collaborer avec lui pour combattre le crime de façon constructive au pays.
EnglishNo large-scale information and awareness campaigns have been organized to combat the epidemic.
Or, aucune campagne massive d'information ou de sensibilisation n'a été organisée face à l'épidémie.

Andre ord i vores ordbog

English
  • combat organized

Flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog.