Engelsk-fransk oversættelse af "Replace existing"

EN

"Replace existing" fransk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "Replace existing" i kontekst.

Lignende oversættelser "Replace existing" på fransk

to replace verbum
existing adjektiv
to exist verbum

Eksempelsætninger "Replace existing" på fransk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn section A, replace the existing text of operative paragraph 5, which had read
À la section A, remplacer le texte du paragraphe 5 du dispositif, libellé comme suit :
EnglishReplace existing second and third sentences with the following new sentence:
Remplacer les deuxième et troisième phrases actuelles par la phrase suivante :
English210 422 (1) and (2) Replace existing paragraphs (1) and (2) by (1) to (3):
210 422 (1) et (2) Remplacer les paragraphes (1) et (2) actuels par (1) à (3) :
English6.7.5.12.1 Replace the existing text and list of standards with the following text:
6.7.5.12.1 Remplacer le texte et la liste des normes par le texte suivant:
EnglishClick this button to replace the existing grading settings with the current settings.
Permet de remplacer les paramètres d' un dégradé par les paramètres actuels.
EnglishReplace the number of existing section VI (MAINTENANCE) by the number VII.
Remplacer le numéro de la section VI actuelle (ENTRETIEN) par le numéro VII.
EnglishAdd the following country lines and/or replace the existing lines as follows:
Ajouter les lignes nationales ci-après et/ou remplacer les lignes existantes comme suit:
EnglishUnder 2, replace existing "(a), (b), (i), (ii), (iii)" with the following:
Sous 2), remplacer les sous-paragraphes a), b), i), ii) et iii) par le texte suivant:
EnglishReplace the existing entry for the Lago Agrio (Sucumbios) duty station with the following:
Pour Lago Agrio (Sucumbios), remplacer la rubrique existante par la suivante :
EnglishReplace the existing P203 with the following new packing instruction.
Remplacer l'actuelle instruction P203 par l'instruction d'emballage ci-dessous.
EnglishReplace the existing P203 with the following new packing instruction.
Remplacer l'actuelle instruction d'emballage P203 par l'instruction ci-dessous.
Englishand 6.7.4.14.1 Replace the existing text and list of standards with the following text:
6.7.4.14.1 Remplacer le texte et la liste des normes par le texte suivant:
EnglishReplace the existing terminal “Budapest-Jozsefváros” by “BILK Kombiterminál Budapest”.
Remplacer le terminal existant «Budapest-Jozsefváros» par «BILK Kombiterminál Budapest».
English4.1.4.1 Replace the existing P203 with the following packing instruction.
4.1.4.1 Remplacer l'actuelle instruction P203 par l'instruction d'emballage ci-dessous.
EnglishIt should, moreover, complement rather than replace existing anti-terrorist conventions.
Il doit en outre compléter et non remplacer les conventions antiterroristes existantes.
EnglishReplace the existing comment to Article 47, paragraph 1, with a new comment to read as follows:
Remplacer le commentaire existant à l'article 47, paragraphe 1, par ce qui suit:
EnglishReplace the existing text of Annex 8, Article 13, paragraph 1 by:
Remplacer l'actuel paragraphe 1 de l'article 13 de l'annexe 8 par ce qui suit:
EnglishReplace the existing text of Annex 1, Appendix 2, paragraph 49 (b) by:
Annexe 1, appendice 2, paragraphe 49 b), remplacer le texte actuel par le texte suivant:
EnglishPart II, page 4, paragraph 2 - Replace the existing text by the following:
Deuxième partie, page 4, quatrième paragraphe - Remplacer le texte existant par ce qui suit :
EnglishP203 Replace the existing packing instruction P203 with the following:
P203 Remplacer l'instruction d'emballage actuelle par le texte suivant:

Andre ord i vores ordbog

English
  • Replace existing

Flere oversættelser i bab.las engelsk-danske ordbog.