Engelsk-fransk oversættelse af "Replace the first"

EN

"Replace the first" fransk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "Replace the first" i kontekst.

Lignende oversættelser "Replace the first" på fransk

to replace verbum
the artikel
French
to the præposition
first substantiv
first adjektiv
French
first adverbium
French

Eksempelsætninger "Replace the first" på fransk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishReplace the first three lines in the table in 6.2.2.4 with the following entries.
Remplacer les trois premières lignes du tableau du paragraphe 6.2.2.4 comme suit:
English9.1.2.3 Replace the first “and” by “,” and insert “and MEMU” after “AT”.
9.1.2.3 Remplacer le premier «et» par «,» et ajouter «et UMFE» après «AT».
English6.7.5.4.1 Replace the first sentence with the following two sentences:
6.7.5.4.1 Remplacer la première phrase, par les deux phrases suivantes:
English6.7.5.4.1 Replace the first sentence with the following two sentences:
6.7.5.4.1 Première phrase, remplacer par les deux phrases suivantes:
EnglishReplace the first sentence in paragraph 1 with the following sentence
Remplacer la première phrase du paragraphe 1 par la phrase suivante:
EnglishReplace the first sentence in paragraph 3 to read as follows:
Remplacer la première phrase du troisième paragraphe par le texte suivant:
EnglishReplace the first sentence in paragraph 4 with the following:
Remplacer la première phrase du paragraphe 4 par la phrase suivante :
English4.1.2.2 Replace the first sentence with the following paragraph:
4.1.2.2 Remplacer la première phrase par le paragraphe suivant:
EnglishReplace the first preambular paragraph with the following text:
Remplacer le premier alinéa du préambule par le texte suivant :
EnglishReplace the first preambular paragraph with the following text:
Remplacer le premier alinéa du préambule par le texte suivant :
English5.3.1.1.2 Replace the first and second sentences to read as follows:
5.3.1.1.2 Remplacer les deux premières phrases comme suit:
EnglishAlso, a separate sheet has been distributed, which should replace the first page of subprogramme 3.
Une feuille a été distribuée séparément en remplacement de la première page du sous-programme 3.
English(b) To replace the first sentence of paragraph (2) of draft article 51 ter with the following text:
b) Remplacer la première phrase du paragraphe 2) du projet d'article 51 ter par le texte suivant:
English(c) To replace the first sentence of paragraph (4) of draft article 51 ter with the following text:
c) Remplacer la première phrase du paragraphe 4) du projet d'article 51 ter par le texte suivant:
English(l) In 7.2.2.3 (Abnormal road transports), replace the first paragraph by the following:
l) Au 7.2.2.3 (Transports routiers exceptionnels), remplacer le premier paragraphe par le paragraphe suivant:
EnglishReplace the first preambular paragraph with the following:
Remplacer le premier alinéa du préambule par le texte suivant :
English- replace the first entry "9.3.3.15" with "9.3.1.15";
- remplacer la première rubrique pour le «9.3.3.15» par «9.3.1.15»;
EnglishReplace the first sentence of the comment to read as follows:
Remplacer la première phrase du commentaire comme suit:
EnglishReplace the first three sentences with the following:
Remplacer les trois premières phrases par le libellé suivant :
EnglishReplace the first preambular paragraph with the following text:
Remplacer le premier alinéa par le texte suivant :

Andre ord i vores ordbog

English
  • Replace the first

I den dansk-engelske ordbog kan du finde flere oversættelser.