Engelsk-nederlandsk oversættelse af "affordable"

EN

"affordable" nederlandsk oversættelse

EN affordable
volume_up
{adjektiv}

affordable (også: payable, inexpensive )
If we keep the bicycle repairman affordable, this will promote cycling.
Als we de fietsenmaker betaalbaar houden bevordert dat het fietsen.
Military expenditure for rulers is at the expense of affordable food for the people.
Militaire uitgaven voor de machthebbers gaan ten koste van betaalbaar voedsel voor de mensen.
We must have a timeframe in which things are kept realistic and affordable.
Wij moeten een tijdschema hebben waarin alles realistisch is en betaalbaar.

Synonymer (engelsk) for "affordable":

affordable

Eksempelsætninger "affordable" på nederlandsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAccess to affordable medicines is an important element in our Programme for Action.
Toegang tot betaalbare medicijnen is een belangrijk element in ons actieprogramma.
EnglishWe have to ensure affordable public services in all these rural areas.
Wij moeten zorgen voor betaalbare openbare diensten in alle landelijke gebieden.
English(Laughter) Now, this is a real, affordable coffee percolator that works on gas.
Welnu, dit is een echte, betaalbare koffiepercolator die op gas werkt.
EnglishThis should be accompanied by a communitylevel definition of the notion of affordable price.
Dat moet op communautair niveau gepaard gaan met het begrip van betaalbaarheid.
EnglishThe Commission continues to believe in affordable language and translation regimes.
De Commissie blijft geloven in betaalbare talen- en vertaalregimes.
EnglishI mean, folic acid, iron tablets -- very cheap, affordable cures exist to control anemia.
Foliumzuur en ijzertabletten zijn heel goedkope middelen om bloedarmoede te bestrijden.
EnglishWe want people to travel by train and so it must be made more affordable.
Wij willen dat de mensen met de trein gaan, dus die moet goedkoper.
EnglishAs I said, all that was in service of creating a flexible yet affordable configuration.
Dat stond allemaal in het teken van het creëren van een flexibele maar betaalbare opstelling.
EnglishConsumers are entitled to choose GMO-free at affordable prices.
Consumenten hebben ook het recht om voor GGO-vrij te kiezen tegen betaalbare prijzen.
EnglishWe must provide the population with affordable access to networks.
Wij moeten de bevolking betaalbare toegang tot de netwerken verschaffen.
EnglishSo, for prosthesis applications it's probably not too practical, because it's not affordable.
Waarschijnlijk niet geschikt voor prothese-toepassingen wegens te duur.
EnglishWe must harness the field of science to deliver rapid and affordable solutions today.
We moeten de wetenschap gebruiken om snelle en betaalbare oplossingen voor het heden te verkrijgen.
EnglishSo it is better, it is safer; it is affordable, it is energy-efficient.
Het is dus beter, veiliger, goedkoper en energie-efficiënter.
EnglishSustainable economic growth depends on access to reliable and affordable supplies of energy.
Duurzame economische groei bestaat bij de gratie van betrouwbare, betaalbare vormen van energie.
EnglishAffordable prices are often saddled with negative associations.
Sociaal aanvaardbare prijzen hebben vaak ook negatieve connotaties.
EnglishIt is important for us to make the point that everything we do must be affordable.
Het is belangrijk voor ons dat wij een signaal afgeven dat onze activiteiten ook financieel haalbaar moeten zijn.
EnglishAnd two, it has be more affordable than today's cars.
En ten tweede, het moet betaalbaarder zijn dan de auto's van vandaag.
EnglishAffordable access to all communication services is not enough to guarantee a universal service.
Betaalbare toegang tot alle communicatiediensten is niet voldoende om de universele dienst te garanderen.
EnglishCompetition does in fact ensure that far more people get a better service at more affordable prices.
Dankzij mededinging zijn veel meer mensen nu inderdaad verzekerd van betere diensten voor minder geld.
EnglishThis remit is to offer the people of Europe an affordable and readily usable means of communicating.
Het gaat er niet alleen om alle Europese burgers een gemakkelijk te hanteren communicatiemiddel te geven.