Engelsk-nederlandsk oversættelse af "bee"


Mente du:bèè
EN

"bee" nederlandsk oversættelse

volume_up
bee {substantiv}

EN bee
volume_up
{substantiv}

1. zoologi

bee (også: apis)
volume_up
bij {de}
Murdering -- Audience: Bee? Dennis vanEngelsdorp: Bee.
Publiek: Bij? ~~~ Dennis vanEngelsdorp: Bij.
Like some anti-Africanized attack bee, trained to hate black people.
Een soort anti-afrikaanse killer-bij, afgericht om zwarten aan te vallen.
But when did a bee actually ever give you an invoice?
Maar heb je ooit een factuur van een bij gehad?
bee (også: honey bee)
What the honey bee does: it pollinates, takes nectar from the flower, pollinates another flower, cross-pollinates.
Want wat doet een honingbij: ze bestuift, neemt nectar van de bloem, bestuift een andere bloem, kruisbestuift ze.
This is particularly true of coatings containing powerful systemic insecticides, which have disastrous effects on pollinating insects, in particular domestic bees.
Dit blijkt in het bijzonder bij glansmiddelen die krachtige systemische insecticiden bevatten, die rampzalige effecten hebben op bestuivers zoals met name de honingbij.

Eksempelsætninger "bee" på nederlandsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo Honey Bee Network builds upon the resource in which poor people are rich.
Het “Honey Bee Network” is gebouwd op middelen waar de arme mensen rijk in zijn.
EnglishWhich I knew, because it's the word that won me the Ohio spelling bee in 1976.
Dat ik weet, want met dit woord won ik in 1976 de Ohio-spelwedstrijd.
EnglishAnd here you see me enjoying a meal with caterpillars, locusts, bee pupae -- delicacies.
Hier zie je mij genieten van een maaltijd met rupsen, sprinkhanen, bijen, delicatessen.
EnglishWe fully agree with Mrs Lulling in respect of the difficulties facing bee-keepers.
Wij zijn het volledig eens met wat mevrouw Lulling zegt over de moeilijkheden die de imkers kennen.
EnglishBees are not only important in terms of honey and other bee products.
Bijen leveren niet alleen maar honing en andere bijenteeltproducten.
EnglishWe had the spelling bee in conjunction with the Gwomeus Club.
We organiseerden de spellingwedstrijd in samenwerking met de Gwomeus Club.
EnglishThis is a bee's leg with the pollen glommed onto it from a mallow plant.
Dit is een bijenpoot, met stuifmeel van de heemst.
EnglishMr President, my report also concerns agriculture, bee-keeping to be precise.
Mijnheer de Voorzitter, ik dien eveneens een verslag in betreffende de landbouw, namelijk het verslag over de bijen.
EnglishIt seems on investigation that this bee mortality is not the result of a conventional pathology.
Onderzoek lijkt erop te wijzen dat deze bijensterfte niet het gevolg is van de gebruikelijke aandoeningen.
EnglishThe European Union would bear a huge responsibility if it hastened the disappearance of our bee-keepers.
Als de Unie het verdwijnen van onze imkers aanmoedigt, moet haar dat in hoge mate worden aangerekend.
EnglishYou can see the queen bee, that large bee in the middle there.
In het midden, die grote hommel, dat is de koningin.
EnglishBee populations have been falling for years in proportions that put pollination at risk.
- Bijenhouders luiden voortdurend de noodklok: al jaren gaat de bijenstand dermate achteruit dat de bestuiving in gevaar komt.
EnglishIt should be noted that there has been a drop of almost 40 % in Europe ’ s bee population over recent years.
U moet weten dat de bijenpopulatie in de Europese Unie de laatste jaren met bijna 40 procent is gekrompen.
EnglishAnd I'm glad I'm a bee man and not a bat man, because there's no money to research the bat problems.
Ik ben blij dat ik een bijenman ben en geen vleermuisman, want er is geen geld om vleermuisproblemen te onderzoeken.
EnglishThe programmes for the 2002-2003 and 2003-2004 marketing years also provide aids for the reconstitution of bee stocks.
Voor de campagnes 2002-2003 en 2003-2004 zijn middelen opzij gezet voor het herstel van de bijenstand.
EnglishAnd yet, mysteriously, somehow the bee flies.
En toch, op ondoorgrondelijke wijze, vliegt de hommel.
EnglishMembers have already explained how important bee-keeping is in various parts of the EU.
Het verslag van mevrouw Lulling is bijzonder belangrijk met betrekking tot de verschillende klimaatomstandigheden in de regio's van de EU.
EnglishAnd we do this in what we call the Bee Matrix.
En dit doen we in onze zogenaamde Bee Matrix.
EnglishBut that cannot distract us from the fact that the Commission's bee policy is still underdeveloped.
Het wordt tijd dat de Commissie en de Raad de politieke wil tonen om de Europese bijenhouderij met de benodigde middelen te hulp te schieten.
EnglishNone of the measures proposed by the Commission meets the economic difficulties facing bee-keepers.
Geen enkele van de door de Commissie voorgestelde maatregelen beantwoordt aan de economische problemen waarmee de bijenteelt te kampen heeft.