EN draw
volume_up
{substantiv}

1. generel

draw
draw (også: tied)
In voetbaltermen zou je het een 1­ 1 gelijkspel noemen.

2. "chess"

With such an unequal position on the board any efforts to seek a draw are pathetic when the Council is about to checkmate us.
In zo'n ongelijke situatie op het schaakbord, waarin de Raad op het punt staat ons schaakmat te zetten, zijn onze pogingen om er remise van te maken, hooguit pathetisch.

Eksempelsætninger "draw" på nederlandsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMr President, I shall draw to a close so that you do not have to ask me to stop.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal nu afsluiten zodat u me niet hoeft te onderbreken.
EnglishBrussels will continue to draw the outlines, but the citizens will fill them in.
Brussel moet nog steeds het kader bepalen, maar de burgers moeten het invullen.
EnglishHowever, I wish to draw attention to another item, that of the name of our group.
Ik had echter namens mijn fractie eigenlijk het woord gevraagd over iets anders.
EnglishFrom where can we draw the strength we need for this step on the road to Europe?
Waar halen wij de kracht vandaan om deze stap tot de Europese noemer te zetten?
EnglishTo conclude, I should like to draw your attention to a debate concerning Germany.
Tot slot zou ik de aandacht willen vestigen op een debat dat Duitsland betreft.
EnglishBut this is the crux of the matter and I wanted to draw everyone's attention to it.
Maar dit is de kern van de zaak en ik wou ieders volle aandacht daarop vestigen.
EnglishYou should draw up a European-wide action programme against Alzheimer's disease.
Er zou een Europees actieprogramma voor de ziekte van Alzheimer moeten komen.
EnglishIn any case, it is up to the Member States to draw conclusions from the judgment.
Ik begrijp dat de fungerend voorzitter deze vraag niet uitgebreid kan beantwoorden.
EnglishAfter that has been done, the Court of Auditors will draw up its final report.
In vervolg op deze procedure zal de Rekenkamer haar definitieve rapport opstellen.
EnglishWe would also draw attention to the human side of developments within aviation.
We vragen ook aandacht voor de menselijke kant van ontwikkelingen in de luchtvaart.
EnglishPerhaps you will allow me to draw your attention once more to a few elements.
Misschien dat ik een paar elementen nog eens onder uw aandacht zou mogen brengen.
EnglishThere is one further requirement to which I shall especially draw your attention.
Er is daarnaast nog een vereiste waarop ik uw aandacht met name wil vestigen.
EnglishI heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
Ik heb mevrouw Malmström in zekere zin horen opperen er een einde aan de maken.
EnglishIt ought to be possible to draw up this list of dangerous substances by mid-2001.
Deze lijst van gevaarlijke stoffen moet tegen het midden van 2001 klaar kunnen zijn.
EnglishAnd then you draw the conclusion the odds of winning the lottery are 100 percent.
En dan trek je de conclusie dat de kans op het winnen van de loterij 100 procent is.
EnglishSo, I was able to go in and draw down photos that had been tagged "Mermaid Parade."
Dus kon ik erheen te gaan en foto's te vinden met het label "Zeemeerminnenparade".
EnglishThe Commission will come back to that and will draw up proposals at a later date.
De Commissie zal hierop terugkomen en in een later stadium voorstellen doen.
EnglishHaving said that, I would like to draw the Commission's attention to two questions.
Dit gezegd zijnde, wil ik de aandacht van de Commissie op twee zaken vestigen.
EnglishThe European Commission must draw up a code of conduct for European multinationals.
De Europese Commissie moet een gedragscode voor Europese multinationals opstellen.
EnglishI would draw your attention to Amendment No 13 tabled by the Socialist Group.
Er zij gewezen op het door de socialistische fractie ingediende amendement 13.