Engelsk-nederlandsk oversættelse af "other than"

EN

"other than" nederlandsk oversættelse

EN other than
volume_up
{præposition}

other than (også: alongside, beside, except, except for)
The latter is not recognised by the European Union, or by any other country other than Turkey!
Deze grens wordt door de Europese Unie niet erkend en trouwens door niemand, behalve door Turkije!
So what lessons have you learned, Mr Prodi, other than that enterprise is important?
Wat hebt u geleerd behalve het feit dat economie belangrijk is?
In these circumstances, the IGC will bring no improvement, other than in procedural details.
Onder deze voorwaarden brengt de IGC geen enkele verbetering, behalve eventueel op enkele procedurele details.
other than (også: except, except for, outside, but)
volume_up
buiten {prp.}
People will again say that my efforts are being put to things other than my work.
Straks wordt er weer gezegd dat ik mijn boekje te buiten ga.
These activities are often enjoyed in places other than in bathing water and sometimes out of season.
Deze activiteiten vinden vaak niet in zwemwater plaats en soms buiten het hoogseizoen.
There is no chance this kind of hemorrhaging of human life would be accepted anywhere else other than Africa.
Er is geen kans dat dit doodbloeden van menselijk leven ergens buiten Afrika geaccepteerd zou worden.
other than (også: except, but)
other than (også: except, but)
other than (også: except, up to, but)

Synonymer (engelsk) for "other than":

other than

Lignende oversættelser "other than" på nederlandsk

other adjektiv
than konjunktion
Dutch
than præposition
Dutch

Eksempelsætninger "other than" på nederlandsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSubsidising national programmes is basically nothing other than recycling money.
Het subsidiëren van nationale acties is in wezen niets anders dan geld rondpompen.
EnglishWhat will happen in the future is for other people greater than me to determine.
Wat er in de toekomst zal gebeuren, zullen anderen na mij moeten vaststellen.
EnglishBy their very nature, Communist regimes can be nothing other than dictatorships.
Communistische regimes kunnen per definitie niets anders zijn dan dictaturen.
EnglishIt looks as if the waving is a more effective strategy than the other strategy.
Het lijkt dus alsof zwaaien een efficiëntere strategie is dan de andere strategie.
EnglishThe Commission is surely no more bureaucratic than other state bureaucracies.
In de Commissie is er nauwelijks meer bureaucratie dan in eender welk ander land.
EnglishThis then refers to a quality heading other than the purely organic production.
Dat betekent dan een andere kwaliteitscategorie dan de biologische productie alleen.
EnglishThe negotiations have no objective other than discussing accession negotiations.
De onderhandelingen zijn niet gericht op iets anders, zij zijn gericht op toetreding.
EnglishWhat is ultimately at stake is nothing other than the viability of our currency.
Het gaat ten slotte om niets minder dan de levensvatbaarheid van onze munt.
EnglishIs there anything more we can do other than calling for appropriate conventions?
Kunnen wij meer doen dan eisen dat de huidige verdragen worden uitgevoerd?
EnglishThat was more promising than many other things we hear from his government.
Dit was hoopgevender dan veel andere signalen die we van zijn regering krijgen.
EnglishRats have more genetic material allocated to olfaction than any other mammal species.
Ratten hebben meer genetisch materiaal voor reukzin dan alle andere zoogdieren.
EnglishIt pulls much stronger on one side than the other and the cloud is stripped apart.
Hij trekt aan een kant veel sterker dan aan de andere en de wolk scheurt uit elkaar.
EnglishIt means that we can do no other than describe integration as having been hamstrung.
Daarom kunnen we hier eigenlijk slechts van een halfbakken integratie spreken.
EnglishThe ECB will have greater independence and power than any other bank in the world.
De ECB krijgt meer onafhankelijkheid en macht dan welke bank ook ter wereld.
EnglishIt is not true that Great Britain has more temporary workers than any other country.
Het klopt niet dat Groot-Brittannië het grootst aantal uitzendkrachten heeft.
EnglishWhat brings you to the Amazon...... other than the food and drink, of course?
Wat brengt jou naar de Amazone... op het eten en drinken na dan, natuurlijk?
EnglishAnd some situations allow anybody to do it more effectively than other situations do.
Sommige situaties geven meer ruimte om dit effectief te doen dan andere situaties.
EnglishKarelia has been affected by the chaos in Russia more than other parts of the country.
Karelië is meer dan andere delen van Rusland getroffen door de Russische chaos.
EnglishWhat else could our task ahead be, other than the freeing of this European potential?
Is de belangrijkste taak die we hebben niet ruim baan te geven aan dit potentieel?
EnglishThe bank's IDS logs every packer...... that go to any port other than the 22 or 80 TCP.
De bank heeft IDS logs...... die naar elke poort gaan, anders dan 22 of 80 TCP.