Engelsk-nederlandsk oversættelse af "popular"

EN

"popular" nederlandsk oversættelse

EN popular
volume_up
{adjektiv}

popular (også: hot, vogue)
It protects the welfare of the hen; it is profitable and it is popular.
Dit systeem waarborgt het welzijn van de dieren, en het is winstgevend en populair.
. – Madam President, cultural diversity is a popular concept in the European Union.
-- Voorzitter, culturele verscheidenheid is een populair begrip in de Europese Unie.
At that time, the war had just ended and Germany was not a popular country.
Indertijd was Duitsland niet populair, de oorlog was nog maar net afgelopen.
popular
The relevant programme was so popular that it was oversubscribed and no more applications could be accepted.
Het desbetreffende programma was zo in trek dat niet alle aanvragen konden worden gehonoreerd.
How popular we've gotten to be -- we're a top 50 website and we're more popular than the New York Times.
Hoe populair zijn we wel geworden -- we behoren tot de top-50 van websites en we zijn nog meer in trek dan de New York Times.
Gas is increasingly becoming a more popular form of energy used in both residential and commercial set-ups.
Gas is een energievorm die steeds meer in trek raakt en die voor zowel woonruimten als bedrijfsruimten gebruikt wordt.
popular
volume_up
getapt {adj.}
popular

Synonymer (engelsk) for "popular":

popular

Eksempelsætninger "popular" på nederlandsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo happiness is the most popular word we have heard through the past two years.
Geluk is het meest populaire woord dat we hoorden gedurende de laatste twee jaar.
English. ~~~ Now the most popular option became the least popular.
Dit is wat er gebeurde Nu is de meest populaire optie de minst populaire geworden.
EnglishIn fact, I'm borrowing here from one of those very popular books of the time.
In feite leen ik hier even wat uit een van die zeer populaire boeken van die tijd.
EnglishThe subject is very popular with the media and is given great media coverage.
Het onderwerp is zeer mediagevoelig en wordt ook uitgebreid in de media behandeld.
EnglishIt has to be said that she does not miss a single Popular Party function in Spain.
U kunt ervan op aan dat zij geen enkele bijeenkomst van de Spaanse Volkspartij mist.
EnglishYou know that you are already not very popular in Portugal because of the meat issue.
U weet dat uw populariteit in Portugal sterk heeft geleden onder de vleeskwestie.
EnglishTo achieve success, a joint approach is needed with sufficient popular support.
Voor succes is een gezamenlijke aanpak nodig met voldoende maatschappelijk draagvlak.
EnglishAnd the stated goal was to increase popular support for the Afghan government.
Het doel was geformuleerd als: het vergroten van de steun voor de Afghaanse regering.
EnglishFootball, which is the most popular sport, has a particularly important role in this.
Voetbal vervult hierin, als populairste sport, een bijzonder belangrijke rol.
EnglishIn fact, I believe that there are some victims that will never be very popular.
Eigenlijk geloof ik dat er slachtoffers zijn die het referentiegetal nooit zullen halen.
EnglishIn Venezuela, one of the most popular soap operas has a heroine called Crystal.
In Venezuela speelt in één van de populairste soaps een actrice de hoofdrol van Crystal.
EnglishSecondly, the trade unions, popular movements, etc. all say the same thing.
Ten tweede: de vakbonden, de burgerbewegingen, enzovoorts, zeggen allemaal hetzelfde.
EnglishEuropean films were more popular with the audience than American ones.
Europese films vielen namelijk meer in de smaak bij het publiek dan Amerikaanse.
EnglishI am sure Marco Polo will be even more popular in the United Kingdom.
Ik weet zeker dat MARCO POLO in het Verenigd Koninkrijk nog populairder zal zijn.
EnglishNice is ill-suited to secure popular support in the applicant countries.
Nice is niet geschikt om de steun van de bevolking in de kandidaat-landen te winnen.
EnglishIn the southern countries in particular, notes are far more popular than coins.
Met name in de zuidelijke landen is papiergeld namelijk duidelijk meer geliefd dan muntgeld.
EnglishRebecca Black's "Friday" is one of the most popular videos of the year.
Rebecca Black's 'Friday' is een van de meest populaire video's van het jaar.
EnglishI can fully understand that, because EMU is far from enjoying popular support.
Ik heb daar alle begrip voor, ook omdat de EMU helemaal geen steun van de bevolking krijgt.
EnglishIt is on that that its success depends – on whether a project gains popular acceptance or not.
Daar hangt het succes van af: of de mensen al dan niet achter een project staan.
EnglishThere is, of course, still criticism of EMU, and it has weak popular support in Europe.
Er is echter kritiek op de EMU en de EMU krijgt weinig steun van het publiek in Europa.