Engelsk-norsk oversættelse af "importance of"

EN

"importance of" norsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "importance of" i kontekst.

Lignende oversættelser "importance of" på norsk

importance substantiv
Norwegian
import substantiv
Norwegian
to import verbum
Norwegian
of præposition

Eksempelsætninger "importance of" på norsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe importance is what you do with the images, the statement it makes where it's pasted.
Det viktige er hva du gjør med bildene, budskapet det gir der det henges opp.
English"I" passes insensibly into a "we," "my" becomes "our" and individual faith loses its central importance.
"Jeg" blir ubevisst om til et "vi," "min" blir til "vår" og individuell tro mister sin sentrale rolle.
EnglishAnd I was hooked again on the importance of what I did.
Og jeg ble på nytt hekta av viktigheten av hva jeg gjorde.
EnglishLearn more about how importance ranking works.
Finn ut mer om hvordan viktighetsrangeringen fungerer.
EnglishLearn more about how importance ranking works.
Lær mer om hvordan viktighetsrangering fungerer.
EnglishI'm here to talk to you about the importance of praise, admiration and thank you, and having it be specific and genuine.
Jeg er her for å prate om viktigheten av lovprisning, admirasjon og takk, og at det må være spesifikt og genuint.
EnglishTake advantage of Gmail’s automatic importance ranking by turning on notifications for messages labeled “Important.”
Benytt deg av muligheten for automatisk rangering etter viktighet i Gmail ved å slå på varsler for meldinger merket som «Viktig».
EnglishAnd again, that brings us back to the importance of that spring in storing up and releasing so much energy in this system.
Igjen tar dette oss tilbake til viktigheten av den fjæringen- -som lagrer og slipper løs så mye energi inn i dette systemet.
EnglishLet's tell the quad to come back here and let the pole drop, and I will next demonstrate the importance of understanding physical models and the workings of the physical world.
La oss be helikopteret komme tilbake hit, legge fra seg pålen, så skal jeg videre demonstrere viktigheten av forståelse for fysiske modeller og hvordan den fysiske verden fungerer.

Andre ord i vores ordbog

English
  • importance of

I den tysk-danske ordbog kan du finde flere oversættelser.