Engelsk-norsk oversættelse af "impression"

EN

"impression" norsk oversættelse

volume_up
impression {substantiv}

EN impression
volume_up
{substantiv}

impression
He's going to get the visual impression that the phantom is moving, right?
Da får han et visuelt inntrykk av at fantomet rører på seg, sant?
2:26 And one might have the impression that we really knew a lot about brains.
2:26 Og man kan få inntrykk av at vi vet mye om hjernen.
Each stage is magical because it creates the impression of something utterly new appearing almost out of nowhere in the universe.
Hvert skritt er magisk fordi det skaper inntrykk av noe helt nytt som oppstår nesten av ingenting i universet.

Synonymer (engelsk) for "impression":

impression

Eksempelsætninger "impression" på norsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOur system will always try to maximize the value of every impression in an auction.
Systemet vårt vil alltid forsøke å maksimere verdien av hver eneste visning i en auksjon.
EnglishThe percentage of ad responses that did not result in an impression.
Dette er prosentandelen annonsesvar som ikke resulterte i en visning.
EnglishThe ads you display can be either cost-per-click (CPC) or cost-per-thousand-impression (CPM) ads.
Annonsene du viser, kan være enten kostnad per klikk-annonser eller annonser med kostnad per tusende visning.
EnglishPlacement-targeted text ads appear when advertisers select specific sites on which to run their ads, on a pay-per-impression basis.
Plasseringsmålrettede tekstannonser vises når annonsører velger bestemte nettsteder å kjøre annonsene sine på, med betaling per visning.
EnglishFirst and foremost is that we tend to see higher rates of invalid click and impression activity with these accounts than is seen on a standard account.
Først og fremst ser vi ofte høyere grader av ugyldige klikk og visningsaktivitet for disse kontoene enn for en vanlig konto.
EnglishWe recommend that you consider the potential revenue impact before choosing to block ads with high or medium impression scores.
Vi anbefaler deg å vurdere de potensielle konsekvensene for inntektene dine før du velger å blokkere annonser med høy eller middels høy visningspoengsum.
EnglishBut a page doesn’t have to show DoubleClick ads for this to happen; it just needs to include DoubleClick ad tags, which might load a click tracker or impression pixel instead.
Det er nok å ta med DoubleClick-annonsetagger, som i stedet kan laste inn en klikksporer eller visningspiksel.
EnglishWe’ll determine the optimal number of text ads to display for a given impression, and show the ads the same way they appear inside standard sizes.
Vi avgjør hva som er det optimale antallet tekstannonser som skal vises for en gitt visning, og annonsene blir vist på den samme måten som i standard størrelser.
EnglishAs with other Google ads, you earn based on whether the expandable ads on your site are priced on a cost-per-click (CPC) or cost-per-impression (CPM) basis.
Inntektene du får fra utvidbare annonser på nettstedet ditt, beregnes ut fra kostnad per klikk (CPC) eller kostnad per visning (CPM) på samme måte som for andre Google-annonser.