Engelsk-norsk oversættelse af "innovation"

EN

"innovation" norsk oversættelse

volume_up
innovation {substantiv}

EN innovation
volume_up
{substantiv}

1. generel

innovation (også: innovation)
This is the kind of innovation, empowered by this technology, that exists today.
Dette er den typen innovasjon, muliggjort av den teknologien, som finnes i dag.
It's also not news to say that the Internet has accelerated innovation.
Det er heller ikke nyheter å si at internett har aksellerert innovasjon.
I mean, it's really not news for me to tell you that innovation emerges out of groups.
Jeg mener, det er ikke nyheter når jeg forteller dere at innovasjon skapes av grupper.

2. "act of innovating"

innovation (også: innovation)
This is the kind of innovation, empowered by this technology, that exists today.
Dette er den typen innovasjon, muliggjort av den teknologien, som finnes i dag.
It's also not news to say that the Internet has accelerated innovation.
Det er heller ikke nyheter å si at internett har aksellerert innovasjon.
I mean, it's really not news for me to tell you that innovation emerges out of groups.
Jeg mener, det er ikke nyheter når jeg forteller dere at innovasjon skapes av grupper.

3. "something new"

innovation (også: innovation)
This is the kind of innovation, empowered by this technology, that exists today.
Dette er den typen innovasjon, muliggjort av den teknologien, som finnes i dag.
It's also not news to say that the Internet has accelerated innovation.
Det er heller ikke nyheter å si at internett har aksellerert innovasjon.
I mean, it's really not news for me to tell you that innovation emerges out of groups.
Jeg mener, det er ikke nyheter når jeg forteller dere at innovasjon skapes av grupper.

Eksempelsætninger "innovation" på norsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

English15:11 Now let me give you a successful example of the law of diffusion of innovation.
15:11 La meg nå gi dere et eksempel på en suksess når det kommer til diffusjonsteorien.
EnglishInnovation is hard because it means doing something that people don't find very easy, for the most part.
Fornying er vanskelig fordi det innebærer å gjøre noe som man for det meste ikke synes er lett.
EnglishSomething called the law of diffusion of innovation, and if you don't know the law, you definitely know the terminology.
Hvis du ikke kjenner loven, så kjenner du definitivt terminologien.
EnglishAnd this is how we keep our innovation running.
Og dette er hvordan vi holder innovasjonen gående.
English13:27 So let me give you a famous example, a famous failure and a famous success of the law of diffusion of innovation.
13:27 La meg få gi dere et berømt eksempel, om en berømt fiasko og en berømt suksess vedrørende diffusjonsteorien.
EnglishAnd I also bring an innovation here.
Englishnecessity is the mother of innovation
EnglishThere are various things in here: I could say we might raise more revenue, or medical innovation will make the spending even higher.
Det er flere ting her, jeg kan si at vi kan kanskje øke inntektene, eller medisinske fremskritt vil øke utgiftene enda mer.