Engelsk-norsk oversættelse af "input"

EN

"input" norsk oversættelse

volume_up
input {substantiv}
NO
NO

"input" engelsk oversættelse

EN

EN input
volume_up
{substantiv}

input
It is nothing more than a trivial logic gate with four input-output states.
Den er ikke noe mer enn en triviell logisk port med fire input-output tilstander.
Similar to the pointer that I used earlier, we can use this as inputs to the system.
Ikke ulikt hvordan jeg brukte pekeren tidligere kan vi benytte dette som input til systemet.
If you don't see the Chromecast Home Screen, change the input on your TV using the Input or Source button on your TV’s remote control.
Hvis du ikke ser Chromecast-startsiden, endrer du inngangen på TV-en din ved hjelp av Input- eller Source-knappen på fjernkontrollen din.

Synonymer (engelsk) for "input":

input

Eksempelsætninger "input" på norsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishChromecast requires a display device that has an HDMI input, which is common in newer TVs.
Bruk av Chromecast krever en skjermenhet med HDMI-inngang, noe som er vanlig på nyere TV-er.
EnglishAnd so as the sensory input comes in and feeds from the old brain, it also goes up into the neocortex.
Og når sanseimpulser kommer inn via den gamle hjernen går de altså opp til minnesystemet.
EnglishIf you've enabled multiple Input Tools, you can click the down-arrow menu to switch between them.
Hvis du har aktivert flere inndataverktøy, kan du klikke på nedoverpil-menyen for å bytte mellom disse.
EnglishThere are different types of input tools for different languages.
Det finnes ulike typer inndataverktøy for ulike språk.
EnglishLearn how to use the different types of input tools.
Lær hvordan du bruker de forskjellige typene inndataverktøy.
EnglishIf you have more than one input method enabled, then the keyboard language you’re using will appear in the status area.
Hvis du har aktivert flere enn én inndatametode, kommer tastaturspråket du bruker, til å vises i statusfeltet.
EnglishTo improve processing of your voice input, Google may record a few seconds of ambient background noise in temporary memory at any time.
For å forbedre behandlingen av taleinndataene kan Google når som helst ta opp noen sekunder med bakgrunnsstøy i et midlertidig minne.
EnglishYou can also quickly change your network connection, keyboard input methods, volume, and select the audio output directly from the panel.
Du kan dessuten raskt endre nettverkstilkoblingen, inndatametodene for tastaturet, volumet samt lydutgang – alt direkte fra panelet.
EnglishOnce you’ve enabled an Input Tool, you can turn it on and off using the button next to the gear icon in the upper right corner of Gmail.
Når du har aktivert et inndataverktøy, kan du slå det av og på med knappen ved siden av tannhjulikonet i øverste høyre hjørne av Gmail.
EnglishThe fact that the bat uses echoes in pitch darkness to input the current variables to its model, while the swallow uses light, is incidental.
Det faktum at flaggermusen bruker ekko i stummende mørke for å mate inn de nåværende variablene i modellen, imens svalen bruker lys, er tilfeldig.
EnglishIf there’s more than one standard way to type in your language, you’ll want to make sure you choose the keyboard input method that works best for you.
Hvis det fins flere enn én standard måte å skrive på for språket ditt, må du påse at du velger inndatametoden for tastatur som passer deg best.
EnglishTo improve processing of your voice input, Google may record a few seconds of ambient background noise in temporary memory at any time.
I et forsøk på å forbedre behandlingen av stemmedataene dine kan Google når som helst ta opp noen sekunder med bakgrunnslyd og lagre den i et midlertidig minne.
EnglishIf your television has CEC support, you may be able to turn on and change the input on your TV using your phone, tablet or computer while using Chromecast.
Hvis TV-en din støtter CEC, kan du slå på og endre innenheten på TV-en med telefonen, nettbrettet eller datamaskinen din når du bruker Chromecast.
English1:55 We have a very small amount of bandwidth for processing auditory input, which is why noise like this -- (Office noise) -- is extremely damaging for productivity.
1:55 Vi har veldig lite båndbredde til å behandle auditivt innspill, og det er derfor sånne lyder skader produktivitet så fryktelig mye.
EnglishChrome may not be able to detect your voice if your microphone is muted or on a low level, so please ensure your voice input levels are correct.
Chrome klarer kanskje ikke å gjenkjenne stemmen din hvis mikrofonen er slått av, eller på et lavt lydnivå, så du må sørge for at taleinndatanivåene dine er innstilt riktig.
EnglishTo quickly see the list of input methods you’ve enabled, click the status area in the lower-right corner and select the keyboard language from the menu that appears.
Hvis du raskt vil se listen over inndatametoder du har aktivert, klikker du på statusfeltet nederst til høyre og velger tastaturspråket fra menyen som vises.
EnglishIf your Chromecast is set up correctly and your TV is on the correct input, you will see the Chromecast Home Screen with your Wi-Fi network name referenced on the bottom left-hand side.
Hvis Chromecasten din er konfigurert slik den skal, og TV-en er satt til riktig inngang, får du se Chromecast-startsiden med navnet på Wi-Fi-nettverket ditt nederst i venstre hjørne.