Engelsk-norsk oversættelse af "intellectual"

EN

"intellectual" norsk oversættelse

volume_up
intellectual {substantiv}

EN intellectual
volume_up
{substantiv}

intellectual
Jill Bolte Taylor: intellectual, neuroanatomist. These are the "we" inside of me.
Jill Bolte Taylor: intellektuell, neuroanatomiker. Dette er "vi" som er inni meg.
With newly designed graphics from Gapminder, Rosling shows us the magic that pops up when economic growth and electricity turn a boring wash day into an intellectual day of reading.
Med nydesignet grafikk fra Gapminder viser Rosling oss magien som dukker opp når økonomisk vekst og elektrisitet gjør en kjedelig vaskedag om til en dag med intellektuell lesing.

Synonymer (engelsk) for "intellectual":

intellectual

Eksempelsætninger "intellectual" på norsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt will be a school where children go on these intellectual adventures driven by the big questions which their mediators put in.
Det skal være en skole der barn drar ut på intellektuelle eventyr drevet av de store spørsmålene som deres veiledere bidrar med.
EnglishGoogle Play policies respect your intellectual property (IP) as well as that of other app developers and content creators in the store.
Retningslinjene for Google Play respekterer åndsverk som tilhører deg så vel som andre app-utviklere og innholdsskapere i butikken.
EnglishEven the printing press, even the printing press was assumed to be a tool that was going to enforce Catholic intellectual hegemony across Europe.
Selv trykkpressen, selv trykkpressen ble sett på som et verktøy for å håndheve det katolske intellektuelle hegemoni over hele Europa.
English9:25 The second thing is tools for collaboration, be they systems of collaboration, or intellectual property systems which encourage collaboration.
9:25 Det andre som trengs er verktøy for samarbeid, enten det er samarbeidsverktøy, eller verktøy for intellektuelle eiendom som oppmuntrer til samarbeid.
English0:11 I'm used to thinking of the TED audience as a wonderful collection of some of the most effective, intelligent, intellectual, savvy, worldly and innovative people in the world.
0:11 Jeg er vant til å tenke på TED publikum som en herlig samling av noen av de mest effektive, intelligente, intellektuelle, lure, verdensvante og innovative folkene i verden.