Engelsk-norsk oversættelse af "international"

EN

"international" norsk oversættelse

volume_up
intern {substantiv}

EN international
volume_up
{adjektiv}

international
0:11 I am a reformed marketer, and I now work in international development.
0:11 Jeg er en reformert markedsfører, og jeg jobber nå med internasjonal utvikling.
International aid and development has been going on for years, but extremism in those societies, in many of those societies, has been on the rise.
Internasjonal hjelp og utvikling har pågått i årevis, men ekstremisme i disse samfunnene, i mange av disse samfunnene, har vært i oppspring.
And what I believe is missing is genuine grassroots activism on the ground, in addition to international aid, in addition to education, in addition to health.
Og det jeg tror mangler er en genuin grasrotsaktivisme på bakkenivå, i tillegg til internasjonal hjelp, i tillegg til utdannelse, i tillegg til helsevesen.

Synonymer (engelsk) for "international":

international
intern

Eksempelsætninger "international" på norsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt gained credibility from both the Lebanese and the international community.
Det høstet kredibilitet fra både det libanesiske og det internasjonale samfunnet.
English4:33 Globally, we have policies, international instruments, work leaders.
4:33 Globalt har vi politikk, internasjonale verktøy, foregangspersoner.
English12:35 Let me go on to the 101 of international organized crime now.
12:35 La meg gå nå videre til et grunnkurs i organisert kriminalitet.
EnglishIt needs a means by which you can legitimize international action.
Den trenger et organ som kan legitimisere internasjonale handlinger.
EnglishAnd I think the international community would have said, "Fair enough.
Og jeg tror det internasjonale samfunnet ville sagt, "Greit nok.
EnglishAnd if we had it plotted correctly, I think the International Space Station would have it, too.
Og hvis vi hadde plottet det korrekt, så tror jeg den internasjonale romstasjonen ville hatt det også.
EnglishCan my bank account receive international wire transfers?
Kan jeg motta internasjonale bankoverføringer i bankkontoen min?
EnglishIt was the liberalization of international financial markets.
Det var liberaliseringen av internasjonale finansmarkeder.
EnglishLocal TV news looms large, and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
Lokal-TV dominerer, og dessverre bruker disse bare 12 prosent av sendingen til utenriksnyheter.
EnglishThe International Committee of the Red Cross, the ICRC, is talking to everyone, and it is doing so because it is neutral.
Den Internasjonale Røde Korskomitéen, ICRC, snakker med alle, og gjør det fordi den er nøytral.
EnglishThe West got together -- the Bretton Woods Institution, World Bank, International Monetary Fund -- the problem solved.
Vesten kom -- Bretton Woods institusjonen, Verdensbanken, det Internasjonale Pengeforbundet -- problemet løst.
EnglishWhen I first came to Afghanistan in 2005 as a foreign minister, I met the commander of ISAF, the international troops.
Da jeg først kom til Afghanistan i 2005 som utenriksminister, møtte jeg kommandøren av ISAF, de internasjonale styrkene.
EnglishAnd so then the International Committee of Medical Journal Editors came along, and they said, oh, well, we will hold the line.
Deretter kom "International Committee of Medical Journal Editors" på banen, og de sa, ja vel, vi skal holde fortet.
EnglishThe world needs an international forum.
EnglishDevelopers in the U.S. and select countries can also sell items using Google Checkout to buyers in these international markets.
Utviklere i USA og utvalgte land kan også selge varer med Google Checkout til kjøpere i disse internasjonale markedene.
EnglishAnd where, at the nation state level that power is held to accountability subject to the rule of law, on the international stage it is not.
Hvor, på nasjonalstatens nivå, makten er holdt ansvarlig og underlagt lovverket, men ikke på det internasjonale nivået.
EnglishIn Lebanon there is one gunshot a year that isn’t part of a scene of routine violence: The opening sound of the Beirut International Marathon.
I Libanon er det ett pistolskudd i året som ikke er en del av den vanlige volden: Åpningslyden av Beirut Internasjonale Maraton.
EnglishAlisa Miller, head of Public Radio International, talks about why — though we want to know more about the world than ever — the US media is actually showing less.
Alisa Miller, sjef for Public Radio International i USA, snakker om hvorfor media dekker mindre av utenriksnyheter selv når publikum ønsker vite mer om verden enn noensinne.
EnglishThey pick three students out of the nation every year to get involved in international affairs, and so I won a full ride to Georgetown and I've been there for four years.
De velger ut tre studenter fra hele landet hvert år som skal involveres i internasjonale affærer, og så vant jeg hele reisen til Georgetown og jeg har vært der i fire år.
EnglishInstead, we want to make the whole process so transparent that news media and international observers and anyone who wants to can download all the election data and do the count themselves.
Vi vil også gjøre valgene så gjennomsiktig at media, internasjonale observatører og alle andre som ønsker det kan laste ned all valgdata å telle stemmene selv.