Engelsk-norsk oversættelse af "to investigate"

EN

"to investigate" norsk oversættelse

EN to investigate
volume_up
[investigated|investigated] {verbum}

to investigate (også: to examine, to look over, to probe, to scope)
We'll investigate your report, but we're unable to respond to individual cases.
Vi vil undersøke rapporten, men kan ikke svare på individuelle forespørsler.
This information will help us investigate malware activity.
Denne informasjonen hjelper oss med å undersøke aktivitet knyttet til skadelige programmer.
If that still doesn't fix the problem, help us investigate by reporting the problem.
Hvis det ikke løser problemet, kan du hjelpe oss med å undersøke saken ved å rapportere problemet.
to investigate

Eksempelsætninger "to investigate" på norsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe investigate and take proper actions on the flagged violation as soon as possible.
Vi undersøker det rapporterte bruddet så fort det lar seg gjøre, og iverksetter behørige tiltak umiddelbart.
EnglishWe’ll investigate this matter and take the appropriate actions.
Vi undersøker denne saken nærmere og iverksetter passende tiltak.
EnglishIf you suspect there’s invalid activity on your site, the best thing you can do is remove the ads on your page while you investigate the case.
Hvis du har mistanke om at det har forekommet ugyldig aktivitet på nettstedet ditt, er det best at du fjerner annonsene på siden din mens du undersøker det som har skjedd.
EnglishIn most cases we won't be able to send you an individualized response, but we'll investigate your report and use the information you provide to improve Chrome OS.
I de fleste tilfeller kan vi ikke sende deg et personlig svar, men vi gjennomgår rapporten din og bruker informasjonen du oppgir til å forbedre Chrome OS.
EnglishIf you're still unable to recognize the charge, report the unauthorized purchase within 60 days of the transaction so our support team can investigate.
Hvis du fortsatt ikke kjenner igjen belastningen, må du rapportere det uautoriserte kjøpet innen 60 dager etter transaksjonen, slik at teamet vårt kan se nærmere på saken.
EnglishIn most cases we won't be able to send you an individualized response, but we'll investigate your report and use the information you provide to improve Google Chrome.
Vi kan som regel ikke sende deg et brukertilpasset svar, men vi undersøker rapporten du sender oss, og bruker informasjonen der i arbeidet med å forbedre Google Chrome.
EnglishTo help you investigate what happened to your messages, we'll walk you through a step-by-step process to eliminate possible causes of your missing messages.
Hvis du trenger hjelp med å finne ut hva som har skjedd med e-posten din, kan vi lede deg gjennom prosessen trinn for trinn for å eliminere mulige årsaker til at e-posten har blitt borte.
EnglishWhen you see an ad that isn’t suitable for your audience, you can take action immediately without any need to visit your account to investigate which ad or URL to block.
Når du ser en annonse som er uegnet for målgruppen din, kan du iverksette tiltak med én gang uten å gå til kontoen din for å finne ut hvilken annonse eller nettadresse du skal blokkere.