Engelsk-norsk oversættelse af "involved"

EN

"involved" norsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "involved" i kontekst.

Eksempelsætninger "involved" på norsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou donate money to a cause, and you become emotionally involved in that cause.
Donér penger til et godt formål, og du vil bli emosjonelt involvert i formålet.
EnglishThere are two steps involved in setting an HTML page as your backup ad:
Når du skal konfigurere en HTML-side som reserveannonse, må du gjennomgå to trinn:
English7:32 It's involved with the growing of the microtubules, and it's able to transiently couple onto them.
7:32 Den er involvert i veksten av mikrotubuli, og kan koble seg på dem for en stund.
EnglishThere is no romance involved with gangsters in the 21st Century.
Det er ikke lenger noe romantisk med gangstere i det 21. århundre.
EnglishAre you sure the ads involved in the violation are AdSense ads?
Er du sikker på at annonsene det gjelder, er AdSense-annonser?
EnglishI got my friends involved and I grew companies and then I got 11 companies and I built the foundation.
Jeg involverte venner og jeg startet bedrifter og så fikk jeg 11 bedrifter og jeg startet stiftelsen.
EnglishYou can use sender images in your inbox to select messages and see who’s involved in the conversation.
Du kan bruke avsenderbilder i innboksen din for å velge e-poster og se hvem som er involvert i samtalen.
EnglishSo, we got the whole thermodynamics department at Stanford involved -- a lot of computational fluid dynamics.
Så vi fikk hele termodynamikkavdelingen på Stanford involvert.
English0:16 Well, I'm involved in other things, besides physics.
0:16 Vel, jeg er involvert i andre ting enn fysikk.
EnglishWell, I guess I've always been involved in sports.
Vel, jeg har vel alltid vært involvert i sport.
EnglishAgain, we can't know, but we can be pretty sure that some form of symbolic communication must have been involved.
Igjen kan vi ikke vite, men vi kan være temmelig sikre på at en form for symbolsk kommunikasjon må ha vært involvert.
EnglishAnd I urge you to get involved in it because it's vital, not just to ourselves, but to the future of our children.
Og jeg oppfordrer dere til å engasjere dere for dette er viktig, ikke bare for oss selv, men for framtiden til våre barn.
EnglishAnd there were 900 people involved in that.
Og det var 900 personer involvert i det.
EnglishHere is one such scrap from an initiative I'm involved in using creativity to inspire people to be greener.
Her er et slik utklipp fra et initiativ jeg er involvert i som bruker kreativitet til å inspirere folk til å være mer miljøvennlige.
EnglishEach migration involved learning -- learning new ways of exploiting the environment, new ways of dealing with their surroundings.
Hver vandring handlet om læring -- å lære nye måter å utnytte miljøet på, nye måter å forholde seg til omgivelsene på.
EnglishAny of the parties involved in a campaign - the publisher, the advertiser or Google - may cancel a campaign at any time.
Hvem som helst av partene som er involvert i kampanjen, det vil si utgiveren, annonsøren eller Google, kan når som helst avbryte kampanjen.
EnglishThey got a completely fully funded start-up, and they don't have to, you know, get VCs involved or anything, just excite the people with their great project.
De fikk en komplett fullt finansiert oppstart, du vet, få VC'er involvert eller noe, bare å oppmuntre folk
EnglishMany of the people involved have special interests or short-term interests that get them not thinking about what the implications of the trends are.
Mange av de involverte har gjerne spesifikke kortsiktige mål som hindrer dem i å tenke på hva disse trendene impliserer.
English13:15 And the point is that the nature of the model is governed by how it is to be used, rather than by the sensory modality involved.
13:15 Og poenget er at modellens natur er styrt av hvordan den skal brukes, istedet for av den sanselige modaliteten som er inni bildet.
EnglishAnd if you're interested in being involved in finishing Green School and building the next 50 around the world, please come and see us.
Og om du er interessert i å bli involvert i å gjøre ferdig den Grønne Skolen og å bygge de neste 50 rundt om i verden, vær så snill og kom og se oss

Andre ord i vores ordbog

English
  • involved

Flere oversættelser i bab.las dansk-tyske ordbog.