Engelsk-norsk oversættelse af "is likely"

EN

"is likely" norsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "is likely" i kontekst.

Lignende oversættelser "is likely" på norsk

is verbum
Norwegian
to be verbum
likely adjektiv
Norwegian
likely adverbium
Norwegian
like adverbium
Norwegian
to like verbum

Eksempelsætninger "is likely" på norsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

English8:28 But let's just think through what the science is telling us is likely to happen.
8:28 Men la oss tenke gjennom hva vitenskapen forteller oss vil komme til å skje.
EnglishAnd in all cases we have to ask (Laughter) -- what's the more likely explanation?
I alle slike saker må vi spørre oss-- (Latter) --hva er den mest sannsynlige forklaringen?
EnglishYour computer has likely been infected by a virus named Sirefef.gen!C.
Datamaskinen din har sannsynligvis fått et virus som heter Sirefef.gen!C.
EnglishIf the total number is low then your revenue is likely unaffected.
Hvis det samlede antallet er lavt, blir inntektene dine sannsynligvis ikke påvirket.
EnglishAnd the more unequal societies are more likely also to retain the death penalty.
Og samfunnene med større sosiale forskjeller har større sannsynlighet for å opprettholde dødsstraff.
EnglishClicking Show error details will likely reveal a Protocol error in this case.
Hvis du klikker på Vis detaljene om feilen, får du trolig vite at det har oppstått en protokollfeil.
EnglishAnd they say in their discussion that this is very likely because freaks get published.
Og de skriver i sin diskusjon at dette mest sannsynlig er fordi bare særhendelser blir publisert.
EnglishSearch by image works best when the image is likely to show up in other places on the web.
Søk med bilder fungerer best når det er sannsynlig at bildet dukker opp andre steder på nettet.
EnglishIt’s likely that one of your data types is having trouble syncing.
En av datatypene dine har sannsynligvis problemer med å synkronisere.
EnglishGoogle Now cards are displayed when you're most likely to need them.
Google Nå-kort vises når det er mest sannsynlig at du trenger dem.
EnglishIt’s likely that one of your data types is having trouble syncing.
Det virker som at en av datatypene dine ikke kan synkroniseres.
EnglishThe app is likely a system app that cannot be uninstalled.
Appen er sannsynligvis en system-app som ikke kan avinstalleres.
EnglishIt is likely that the ad request or embed code is malformed.
Det skyldes sannsynligvis at annonseforespørselen eller innbyggingskoden ikke er korrekt utformet.
EnglishYou are likely using a Google Apps account to sync.
Du bruker antakeligvis en Google Apps-konto for å synkronisere.
EnglishIf this doesn't help, it's likely you're missing the necessary fonts to display the text properly.
Hvis dette ikke hjelper, har du sannsynligvis ikke de nødvendige skrifttypene for korrekt visning av teksten.
EnglishRepeated psychology tests have proven that telling someone your goal makes it less likely to happen.
Flere psykologiske tester har vist at det å fortelle noen om ditt mål gjør det mindre sannsynlig at det skjer.
EnglishIf you see either of these error messages, then most likely your computer temporarily lost your online connection.
Hvis du får en av disse feilmeldingene, er datamaskinen sannsynligvis ikke koblet til Internett.
EnglishAre you more likely to archive or delete a message?
Sletter eller arkiverer du vanligvis e-poster?
EnglishDecades later, it turned out that the source of their blindness was most likely some sort of bacterial infection.
Flere tiår senere viste det seg at grunnen til at de ble blinde antakeligvis var en eller annen bakterieinfeksjon.
EnglishThis error is most likely due to a problem with the Application folder on your computer during the installation process.
Denne feilen skyldes sannsynligvis et problem med programmappen på datamaskinen under installasjonsprosessen.

Andre ord i vores ordbog

English
  • is likely

Flere oversættelser i bab.las dansk-engelske ordbog.