Engelsk-norsk oversættelse af "is located"

EN

"is located" norsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "is located" i kontekst.

Lignende oversættelser "is located" på norsk

is verbum
Norwegian
to be verbum
to locate verbum
Norwegian

Eksempelsætninger "is located" på norsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAll of the buttons required to attach files are located below the Subject: edit box.
Alle knappene som kreves for å legge ved filer, ligger under feltet Emne: rediger.
EnglishCreate a new album: enter a new album name in the text box located next to New album.
Opprett et nytt album: Angi et nytt albumnavn i tekstboksen ved siden av Nytt album.
EnglishNext, click the Contact Us button located near the top of the Google Play Help Center page.
Deretter klikker du på Kontakt oss-knappen nær toppen av brukerstøttesiden for Google Play.
EnglishAs an example, if you’re located in Australia (www.google.com.au)
Hvis du for eksempel befinner deg i Australia (www.google.com.au),
EnglishWhen viewing a profile, tabs are located at the top of the page.
Når du ser på en profil, finner du fanene øverst på siden.
EnglishConsult the help pages provided by your Chromebook manufacturer to see where ports are located on your device.
I brukerveiledningen fra Chromebook-produsenten ser du hvor inngangene er plassert på enheten.
EnglishDepending on the country in which your bank is located, the deposit will be labeled as one of the following:
Avhengig av hvilket land banken din befinner seg i, er innbetalingen merket på én av disse måtene:
EnglishNotice how this pole has a reflective marker on top, which means that it can be located in the space.
Legg merke til at denne pålen har en reflektiv markør på toppen, noe som betyr at den kan lokaliseres i rommet.
EnglishUsing the Menu icon located alongside featured music on Listen Now, playback options include:
Med Meny-ikonet som ligger ved siden av fremhevet musikk på Lytt nå, kan du bruke de følgende avspillingsalternativene:
EnglishHave you successfully located the Money Transfer Control Number (MTCN) associated with your Western Union payment?
Har du funnet kontrollnummeret for pengeoverføring (MTCN) som er knyttet til Western Union-betalingen?
EnglishThe antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.
Antennen som brukes for denne senderen kan ikke være plassert sammen med en annen antenne eller sender.
EnglishWe often deliver ads located behind a login.
Vi viser ofte annonser som befinner seg bak en pålogging.
EnglishTo attach more than one file, use the Attach More Files button located right below the Choose File button.
Når du skal legge ved mer enn én fil, bruker du knappen Legg ved flere filer som ligger rett under knappen Velg fil.
EnglishUsing the Menu buttons located alongside featured music on Listen Now, playback options include:
Ved hjelp av Meny-knappene som ligger langsmed den fremhevede musikken på Lytt nå, omfatter avspillingsalternativene følgende:
EnglishOn the Google Play Music app, select the Now Playing bar located near the bottom of your app to display your Queue icon.
I Google Play Musikk-appen, velger du Spilles av nå-raden som ligger nesten nederst i appen for å vise Sangkø-ikonet.
EnglishTo manage your collection of books and files, select the Menu icon located alongside any item in your collection.
For å administrere samlingen din av bøker og filer, velger du Meny-ikonet som ligger ved siden av elementene i samlingen din.
EnglishIf your account is located in a country with a local currency other than the Euro, you will not need to go through the test deposit process.
Testinnbetaling er ikke nødvendig hvis det brukes annen lokal valuta enn euro i landet du har konto i.
EnglishConsult the help information provided by your Chromebook manufacturer if you're not sure where the SIM card slot is located.
Du finner informasjon i brukerveiledningen fra Chromebook-produsenten hvis du er usikker på hvor SIM-kortsporet er plassert.
EnglishIf your account is located in a country where the local currency is the Euro, you will need to verify your account using a small test deposit.
Hvis du har konto i et land med euro som lokal valuta, må du bekrefte kontoen ved hjelp av en liten testinnbetaling.
EnglishTo see where the file is located on your computer, click the arrow next to the file button in the downloads bar and select Show in folder.
Hvis du vil se hvor på datamaskinen en fil er plassert, klikker du på pilen ved siden av filknappen i nedlastingsraden og velger Vis i mappe.

Andre ord i vores ordbog

English
  • is located

Endnu flere oversættelser i den tysk-danske ordbog af bab.la.