Engelsk-norsk oversættelse af "sense"

EN

"sense" norsk oversættelse

volume_up
sense {substantiv}

EN sense
volume_up
{substantiv}

1. generel

sense (også: agreement, consensus)
sense (også: consensus)
And so instead of giving orders, you're now building consensus and you're building a sense of shared purpose.
Så istedenfor å gi ordrer, må du nå bygge konsensus og du bygger en følelse av felles formål.

2. "method to gather data"

sense

3. "vague feeling"

sense (også: sentiment, feeling, feel, touch)
These are whole-hearted people, living from this deep sense of worthiness.
Dette er helhjertede mennesker, som lever i en slik dyp følelse av å være verdifulle.
I felt a sense of relaxation tempered with anticipation.
Jeg opplevde en følelse av ro krydret med forventning.
How can you build a sense of shared purpose among people of many ages and skill sets?
Hvordan kan du bygge en følelse av felles formål på tvers av folk med ulik alder og kompetanse.

4. "reasonable thoughts"

sense (også: sanity, reason, soundness)
In general, use common sense when choosing your ad styles.
Bruk sunn fornuft når du velger annonsestiler.
Science, as opposed to technology, does violence to common sense.
Vitenskap, i motsetning til teknologi, skader sunn fornuft.

5. "power to see, hear, feel etc"

sense (også: nose)
And who knows, maybe in another 10 years we'll be here with the ultimate sixth sense brain implant.
Og hvem vet, kanskje om 10 år sitter vi her med det perfekte "sjette sans"-hjerneimplantatet.

Eksempelsætninger "sense" på norsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishEarnings are the revenue that you accrue through your participation in AdSense.
Inntekter er de inntektene du genererer gjennom deltakelse i AdSense-programmet.
EnglishIf you already have an account, you can easily link it to your AdSense account.
Hvis du allerede har en konto, kan du enkelt koble den til AdSense-kontoen din.
EnglishAdSense Direct is a new way for you, as a publisher, to sell your ad inventory.
AdSense Direct er en ny måte du som utgiver kan selge annonsebeholdningen din på.
EnglishThe 'Payee Name' field on the AdSense application is limited to 35 characters.
Feltet for utbetalingsmottaker hos AdSense-applikasjonen er begrenset til 35 tegn.
EnglishUnsupported Language Unfortunately, AdSense is not yet available for all languages.
Språk som ikke støttes AdSense er dessverre ikke tilgjengelig på alle språk ennå.
EnglishBelow is a list of the current AdSense known issues and their possible workarounds.
Nedenfor finner du en liste over kjente AdSense-problemer og mulige løsninger.
EnglishIf you have been suspended, you’ll still be able to log into your AdSense account.
Hvis kontoen din er blitt suspendert, kan du fortsatt logge på AdSense-kontoen din.
EnglishThis is the email address you use to log in to your Google AdSense account.
Dette er e postadressen du bruker til å logge deg på Google AdSense-kontoen din.
EnglishTo sign up for an AdSense account through YouTube, follow the steps below:
Følg denne fremgangsmåten for å registrere deg for en AdSense-konto via YouTube:
EnglishAdSense for search uses Google search to return search results to end users.
AdSense for søk bruker Google-søk til å returnere søkeresultater til sluttbrukere.
EnglishYes, in this case you'll need to change your AdSense code in order to integrate.
Ja, i dette tilfellet må du endre AdSense-koden din for å kunne integrere.
EnglishAre you comparing your Analytics data to AdSense for content ad unit data?
Sammenligner du Analytics-dataene med annonseenhetsdata for AdSense for innhold?
EnglishNot sure what the difference is between a Google Account and an AdSense account?
Er du ikke sikker på hva som er forskjellen mellom en Google-konto og en AdSense-konto?
EnglishGenerally, altering the behavior or targeting of AdSense ad code is prohibited.
Alle endringer av virkemåten for eller målrettingen av AdSense-annonsekoden er forbudt.
EnglishThe best way to optimize your AdSense earnings is to keep your account in good standing.
Den beste måten å optimalisere AdSense-inntektene på er å holde kontoen i orden.
EnglishYou must enter this PIN into your AdSense account before we can issue any payments.
Du må skrive inn denne PIN-koden i AdSense-kontoen din før vi kan utstede betalinger.
EnglishOur AdSense crawler is attempting to crawl a page that no longer exists.
AdSense-søkeroboten vår prøver å gjennomsøke en side som ikke eksisterer lenger.
EnglishA great way to learn about AdSense is to complete the trainings in the AdSense Academy.
En god måte å lære om AdSense på, er å gjennomføre opplæringen i AdSense Academy.
EnglishThere are two major benefits to having this additional data for your AdSense account:
Det er to store fordeler med å ha disse tilleggsdataene for en AdSense-konto:
EnglishRemoving AdSense ads reduces DocStoc’s revenue and fails to improve user engagement.
Removing AdSense ads reduces DocStoc’s revenue and fails to improve user engagement.