Engelsk-polsk oversættelse af "appreciably"

EN

"appreciably" polsk oversættelse

EN appreciably
volume_up
{adverbium}

Eksempelsætninger "appreciably" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe are aware of the contribution that some of these guidelines may make towards appreciably and temporarily improving the workings of the financial system.
Mamy świadomość, że niektóre z tych wskazówek mogą nieznacznie i na jakiś czas przyczyniać się do poprawy funkcjonowania systemu finansowego.
EnglishZiconotide is a peptide consisting of 25 naturally-occurring amino acids of the L-configuration, and does not appear to be appreciably metabolised in the CSF.
Zykonotyd to peptyd składający się z 25 występujących naturalnie aminokwasów lewoskrętnych; nie wydaje się, aby był łatwo metabolizowany w płynie mózgowo- rdzeniowym.
EnglishWeight Clearance, weight-normalised clearance, and AUC were not appreciably different among patients with different body weights, including those weighing ≥ 125 kg.
Masa ciała Nie stwierdzono istotnych różnic klirensu, klirensu znormalizowanego względem masy ciała oraz AUC u osób z różną masą ciała, w tym również masą ciała ≥125 kg.