Engelsk-polsk oversættelse af "bargain"

EN

"bargain" polsk oversættelse

volume_up
bargain {substantiv}

EN bargain
volume_up
{substantiv}

bargain (også: chance, deal, event, occasion)
I am confident that the forthcoming European Council will be able to fulfil its side of the bargain.
Jestem przekonany, że podczas zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej wykorzysta się tę okazję.
bargain (også: penis, dick)
volume_up
interes {m} [hverd.]

Synonymer (engelsk) for "bargain":

bargain

Eksempelsætninger "bargain" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBoth sides of the bargain need to understand their rights and obligations.
Obydwie strony transakcji muszą rozumieć swe prawa i obowiązki.
EnglishMr President, the Kremlin has got all it wanted from its bargain with President Sarkozy.
Panie przewodniczący! Targując się z prezydentem Sarkozym, Kreml uzyskał wszystko, o co mu chodziło.
EnglishThe bargain that gives us civilization is a bargain to not use power.
Umową, która dała nam cywilizację było nieużywanie siły.
EnglishI am confident that the forthcoming European Council will be able to fulfil its side of the bargain.
Jestem przekonany, że podczas zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej wykorzysta się tę okazję.
EnglishHowever, what is important now is that the Commission and the Member States drive a hard bargain in Copenhagen.
Teraz ważne jest jednak, że Komisja i państwa członkowskie będą się mocno targować w Kopenhadze.
EnglishBut the group of daycare centers represented by the black line, they said, "We are changing this bargain as of right now.
Ale w grupie przedstawionej czarną linią powiedziano: "Zmieniamy zasady od tego momentu.
EnglishNow there are real deals to be had at bargain prices.
Teraz można robić świetne interesy po korzystnych cenach.
EnglishEmployer and employee strike a mutual bargain in the same way as the buyer and seller of any commodity.
Pracodawca i pracownik zawierają wzajemną umowę w ten sam sposób, jak kupujący i sprzedający wszelkie towary.
EnglishAnd bargaining is going to keep him busy, but while he is busy bargaining, the others are going to bargain at Copenhagen.
I gdy on będzie miał pełne ręce roboty z dobijaniem targu, inni będą targowali się Kopenhadze.
English(Laughter) If you had bought it at 1,:,7, it would have been a bargain.
Nakład się wyczerpał, jednak wciąż… (Śmiech) Jeśli kupilibyście ją, kiedy kosztowała 1,7, to byłby to niezły utarg.
EnglishI'm not gonna blow this by bargain hunting.
Nie zamierzam zepsuć wszystkiego przez targowanie się.
EnglishWe know that the Commission has driven a hard bargain, but, in the words of the Korean proverb, 'even the best make mistakes'.
Wiemy, że Komisja stawiała twarde warunki, ale - jak mówi koreańskie przysłowie - "nawet najlepsi popełniają błędy”.
EnglishInstead, they prefer to rely on their own national solutions to energy matters, and to bargain with suppliers from third countries.
Zamiast tego wolą wierzyć we własne, krajowe rozwiązania energetyczne i targować się z dostawcami z krajów trzecich.
EnglishThe saddest aspect of all this is that we demand they keep their side of the bargain when we forget to keep ours.
Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że wymagamy od nich, by wypełniali swoje zobowiązania, podczas gdy my sami nie wypełniamy swoich.
Englishthe best of a bad bargain
Englishto bargain over the price
EnglishWe must ensure that we fulfil our part of the bargain and that we do not have to feel ashamed because we are not doing what we promised to do.
Musimy zagwarantować, że wywiążemy się z naszej części umowy i że nie będziemy musieli się wstydzić, że nie robimy tego, co obiecaliśmy.
EnglishHowever, for me it is equally important today to point out to these countries, their politicians and peoples that they must keep their side of the bargain.
Dla mnie jednak równie ważne jest przypomnienie tym państwom, ich politykom i ludności, że muszą dotrzymać swoich zobowiązań.
EnglishAnd I made myself a bargain that if only I redouble my efforts to be perfect and never make another mistake again, please make the voices stop.
Obiecałem sobie, że te głosy już nie wrócą, jeśli podwoję swoje wysiłki do osiągnięcia perfekcji, by już więcej nie popełnić takiego błędu.
EnglishA cynic would be forgiven for thinking that the government's inaction may be down to its own difficulty in meeting its end of the bargain if the EGF payments are finally secured.
Cynik mógłby pomyśleć, że bezczynność rządu może być spowodowana trudnościami w realizacji części umowy należącej do rządu, kiedy płatności z EGF zostaną już zagwarantowane.