Engelsk-polsk oversættelse af "best regards"

EN

"best regards" polsk oversættelse

Lignende oversættelser "best regards" på polsk

best adjektiv
best adverbium
Polish
best
well substantiv
well adjektiv
well adverbium
Polish
well interjektion
Polish
well
Polish
regards
to regard verbum

Eksempelsætninger "best regards" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishGills extends his warmest personal regards and best wishes.
Pan Gills przesyła wam najgorętsze i najszczersze życzenia powodzenia.
EnglishIt is essential to create a code of best practice as regards methods for re-establishing balance in the present management structure of companies.
Potrzeba utworzenia kodeksu najlepszych praktyk w zakresie sposobów przywracania równowagi w obecnej strukturze zarządzania firmami jest niezbędna.