EN blackout
volume_up
{substantiv}

2. film & tv

3. journalistik

Synonymer (engelsk) for "blackout":

blackout

Eksempelsætninger "blackout" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOne of the immediate measures to assist the opposition is to overcome the news blackout.
Doraźne instrumenty pomocy dla opozycji to między innymi zniesienie blokady informacyjnej.
EnglishI was hoping for a headache or pounding temples, a blackout, but, you know, I feel fine.
Miałem nadzieję na ból głowy albo choć chwilową utratę przytomności, ale nie, czuję się świetnie.
EnglishSo, as Francesca, try to make one of them... reveal that she had sex on an elevator in a black-out.
Jako Francesca, postaraj... dowiedzieć się, która z nich uprawiała sex w windzie jak zgasło światło.
EnglishHD voice, Noise Blackout 3.0 and Wind Noise Reduction technology are all included as standard.
Dźwięk HD, technologia Noise Blackout 3.0 oraz technologia redukcji szumu wiatru stanowią standardowe wyposażenie.
EnglishMy back was to her when that auspicious blackout hit.
Byłem odwrócony plecami do niej kiedy zgasło światło.
EnglishAnd shortly after the election and the outbreak of violence, the government suddenly imposed a significant media blackout.
Wkrótce po wyborach i wybuchu zamieszek rząd nieoczekiwanie wprowadził blokadę informacyjną.
EnglishIncidentally, is Hamas also responsible for the media blackout that I have not yet heard anyone condemn?
Nawiasem mówiąc, czy Hamas jest również odpowiedzialny za blokadę medialną, której nikt dotychczas nie potępił?
EnglishAnd this is one of the blackout spaces where there's a video piece that became totally not useful.
To jest jedna z tych zaciemnionych przestrzeni, w której pokazywaliśmy wideo, i która stała się całkowicie nieużyteczna.
EnglishThe present Electricity Directive provides a good incentive to also shorten the approval periods so that it does not come to a blackout in 2012.
Obecna dyrektywa w sprawie energii elektrycznej zachęca też do skrócenia okresów zatwierdzania, tak, aby w roku 2012 nie doszło do awarii.
EnglishNoise Blackout for better sound quality Technology that optimises transmission speech quality by reducing background noise (PDF 924 KB)
Technologia Noise Blackout zapewnia lepszą jakość dźwięku Technologia, która optymalizuje jakość głosu podczas transmisji poprzez redukcję szumów z otoczenia (PDF 924 KB)