Engelsk-polsk oversættelse af "bridegroom"

EN

"bridegroom" polsk oversættelse

volume_up
bridegroom {substantiv}

EN bridegroom
volume_up
{substantiv}

bridegroom (også: fiancé)
bridegroom (også: groom)
My fear is that the EU bridegroom is so desperate to consummate this marriage of convenience that we yet again give in to the reluctant bride.
Obawiam się, że europejski pan młody tak rozpaczliwie pragnie skonsumować małżeństwo z rozsądku, że ponownie ustąpimy niechętnej pannie młodej.
bridegroom

Synonymer (engelsk) for "bridegroom":

bridegroom
English

Eksempelsætninger "bridegroom" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBut at midnight there is a cry, Behold, the bridegroom!
A o północy stał się krzyk: Oto oblubieniec idzie; wynijdźcie przeciwko niemu!
EnglishAnd Jesus said unto them, Can the sons of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them?
I rzekł im Jezus: Izali mogą synowie łożnicy małżeńskiej pościć, póki z nimi jest oblubieniec?
EnglishBut the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then will they fast in that day.
Ale przyjdą dni, gdy od nich odjęty będzie oblubieniec, a tedy będą pościć w one dni.
EnglishBut the days will come; and when the bridegroom shall be taken away from them, then will they fast in those days.
Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec odjęty będzie od nich; tedy w one dni pościć będą.
EnglishAnd Jesus said unto them, Can the sons of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them?
I rzekł im Jezus: Izali się mogą synowie łożnicy małżeńskiej smęcić, póki z nimi jest oblubieniec?
Englishas long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.
Póki z sobą oblubieńca mają, nie mogą pościć.
EnglishAnd Jesus said unto them, Can ye make the sons of the bride-chamber fast, while the bridegroom is with them?
A on im rzekł: Izali możecie uczynić, żeby synowie łożnicy małżeńskiej pościli, póki z nimi jest oblubieniec?
EnglishThen shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, who took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.
Tedy podobne będzie królestwo niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły przeciwko oblubieńcowi.
EnglishAnd while they went away to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage feast: and the door was shut.
A gdy odeszły kupować, przyszedł oblubieniec; a te, które były gotowe, weszły z nim na wesele; i zamknione są drzwi.
EnglishUsura slayeth the child in the womb, it stayeth the young man's courting, it hath brought palsey to bed, lyeth between the young bride and her bridegroom.'
Lichwa morduje dziecko w łonie, Kładzie kres młodzieńczym zalotom, Wniosła paraliż do łoża, zalega Między panną młodą i mężem.”
EnglishFor as a young man marrieth a virgin, so shall thy sons marry thee; and as the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall thy God rejoice over thee.
Albowiem jako młodzieniec pannę pojmuje, tak cię sobie pojmą synowie twoi; a jako się oblubieniec weseli z oblubienicy, tak się weselić będzie z ciebie Bóg twój.
EnglishMoreover I will take from them the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the sound of the millstones, and the light of the lamp.
I sprawię to, aby im zginął głos wesela, i głos radości, głos oblubieńca, i głos oblubienicy, głos żarn, i światłość pochodni,
EnglishAnd when the ruler of the feast tasted the water now become wine, and knew not whence it was (but the servants that had drawn the water knew), the ruler of the feast calleth the bridegroom,
A gdy skosztował przełożony wesela onej wody, która się stała winem, (a nie wiedział, skąd by było; lecz słudzy wiedzieli, którzy wodę czerpali), zawołał on przełożony oblubieńca;
EnglishHe that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, that standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is made full.
Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieniec, a przyjaciel oblubieńca, który stoi, a słucha go, weseli się weselem dla głosu oblubieńcowego; przetoż to wesele moje wypełnione jest.